Marec 2021

Seznam novosti 2021/03 

DIS Disertacije

1. JANJATOVIĆ, Dajana     Preprečevanje sekundarne viktimizacije otrok, žrtev nasilja v družini : doktorska disertacija / avtorica Dajana Janjatović. - Ljubljana : [D. Janjatović], 2020. - 271 f. : Tabele ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125029. - Mentorica Katja Filipčič. - Bibliografija: str. 209-239. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343:347.61/.64(043.3)

COBISS.SI-ID 54947587 

PC Civilno pravo

2. ALGORITHMIC regulation and personalized law : a handbook / edited by Christoph Busch, Alberto De Franceschi. - München : C. H. Beck ; Oxford : Hart ; Baden-Baden : Nomos, 2021. - XIII, 292 str. : tabele ; 25 cm

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-3-406-74391-7 (C. H. Beck) ISBN 978-1-5099-3175-0 (Hart) ISBN 978-3-8487-6920-9 (Nomos)

347:004.6-022.59

COBISS.SI-ID 57185027

3. BANKOVNI i financijski ugovori / Loris Belanić ... [et al.] ; opća redakcija Zvonimir Slakoper. - Zagreb : Narodne novine, 2017. - XIV, 1325 str. : tabele ; 25 cm. - (Pravna biblioteka. Monografije ; 61)

Bibliografija pri posameznih poglavjih in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-953-234-246-8

347.44(497.5) 336.7(497.5)

COBISS.SI-ID 512729547

4. CAMPO Comba, María, 1992-     The law applicable to cross-border contracts involving weaker parties in EU private international law / María Campo Comba. - Cham : Springer, cop. 2021. - X, 373 str. ; 24 cm

Delo je nastalo na osnovi avtoričine dokt. disert. - Bibliografija: str. 363-373 in na koncu poglavij

ISBN 978-3-030-61480-5

341.9:347.4:061.1EU

COBISS.SI-ID 55350275

5. EUROPSKO privatno pravo. Posebni dio / Emilia Mišćenić ... [et al.] ; urednica Emilia Mišćenić. - Zagreb : Školska knjiga, 2021. - 599 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 558-592. - Kazalo

ISBN 978-953-0-30428-4

341.9(4-6EU)(075.8) 061.1EU(075.8)

COBISS.SI-ID 55133699

6. FITCHEN, Jonathan     The private international law of authentic instruments / Jonathan Fitchen. - Oxford [etc.] : Hart, 2020. - XVII, 480 str. ; 25 cm. - (Studies in private international law ; vol. 30)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-5099-0763-2 ISBN 1-5099-0763-7

341.9:347.931(4)

COBISS.SI-ID 57541379

7. GRAY, Jacqueline     Party autonomy in EU private international law : choice of court and choice of law in family matters and succession / Jacqueline Gray. - Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, cop. 2021. - XXVI, 350 str. : tabele ; 24 cm. - (European family law series : EFL ; 49)

Bibliografija: str. 333-344. - Kazala

ISBN 978-1-78068-974-6 ISBN 1-78068-974-8

341.9:061.1EU 347.61/.64(4-6EU) 347.65/.68(4-6EU)

COBISS.SI-ID 57261059

8. KRALJIĆ, Suzana     Pravni izzivi skrbništva / Suzana Kraljić, Alenka Križnik. - 1. izd. - Maribor : Založba WD, 2021. - 677 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 631-663 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-94599-3-5 : 147,00 EUR

347.64

COBISS.SI-ID 44116227

9. MIŠĆENIĆ, Emilia     Nepoštenost valutne klauzule u CHF i HRK/CHF kreditima / Emilia Mišćenić, Silvija Petrić. - Zagreb : Narodne novine, 2020. - X, 376 str. ; 24 cm. - (Pravna biblioteka. Monografije ; 64)

Bibliografija: str. 355-374

ISBN 978-953-234-289-5

347.455(497.5) 336.77(497.5)

COBISS.SI-ID 17635331

10. VAN Calster, Geert     European private international law : commercial litigation in the EU / Geert van Calster. - 3rd ed. - Oxford [etc.] : Hart, 2021. - XCVII, 432 str. ; 25 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-50994-207-7

341.9:061.1EU

COBISS.SI-ID 56446979 

PD Delovno pravo in pravo socialne varnosti

11. KREMALES, Konstantinos D.     Social security law in Greece / Konstantinos Kremalis, Patrina Paparrigopoulou. - 3rd ed. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, cop. 2020. - 200 str. : avtorj. sl. ; 24 cm

Na nasl. str.: "This book was originally published as a monograph in the International encyclopaedia of laws/Social security law". - Bibliografija: str. 191-194. - Kazalo

ISBN 978-94-035-2315-6 ISBN 94-035-2315-8

349.3(495)

COBISS.SI-ID 57624579

12. PAJU, Jaan, 1967-     The European Union and social security law / Jaan Paju. - Oxford ; Portland : Hart, 2017. - XXV, 202 str. ; 24 cm. - (Modern studies in European law ; vol. 77)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazali

ISBN 978-1-50991-157-8

349.3:061.1EU

COBISS.SI-ID 1887201

13. SCORTEGAGNA Kavčnik, Nina     Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu / Nina Scortegagna Kavčnik. - Dopolnjena in prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2021 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 136 str. : tabele ; 20 cm

200 izv. - Predgovor / Eva Boštjančič: str. 11-12. - Bibliografija: str. 131-136 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-204-676-7 : 38,00 EUR

331.32 331.224.64

COBISS.SI-ID 42250243 

PEF Ekonomija, sociologija

14. CRYPTOASSETS : legal, regulatory, and monetary perspectives / edited by Chris Brummer. - New York (NY) : Oxford University Press, 2019. - XIV, 441 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri večini prispevkov. - Bibliografija z opombami: str. 341-428. - Kazalo

ISBN 978-0-19-007732-7

336.743:004(035) 343(035)

COBISS.SI-ID 16988699

15. OORSCHOT, Irene van, 1986-     The law multiple : judgment and knowledge in practice / Irene van Oorschot. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2021. - XIII, 205 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Cambridge studies in law and society)

Bibliografija: str. 187-201. - Kazalo

ISBN 978-1-108-49480-9

316.334.4

COBISS.SI-ID 57735939 

PFI Teorija in filozofija prava

16. MOCCIA, Luigi     Comparazione giuridica e diritto europeo / Luigi Moccia. - Milano : Giuffrè, 2005. - XXI, 1076 str. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazali

ISBN 88-14-11908-2

340.141:340.5(4) 347:340.5(4)

COBISS.SI-ID 55378691

17. RESEARCH handbook on private law theory / edited by Hanoch Dagan, Benjamin C. Zipursky ; managing editor Noa Cohen ; assistant editors Angeline Leggiero and Elizabeth Marley. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2020. - X, 507 str. ; 25 cm. - (Research handbooks in legal theory)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78897-161-4 ISBN 1-78897-161-2

340.12:347

COBISS.SI-ID 57779971

18. SAHM, Philipp     Elemente der Dogmatik / Philipp Sahm. - 1. Aufl. - Weilerswist : Velbrück Wissenschaft, 2019. - 220 str. ; 23 cm

Delo je nastalo na osnovi avtorjeve dokt. disert. - Bibliografija: str. 199-220

ISBN 978-3-95832-171-7 ISBN 3-95832-171-2

340.12

COBISS.SI-ID 56642819

19. SCHRÖDER, Jan, 1943-     Recht als Wissenschaft : Geschichte der juristischen Methodenlehre in der Neuzeit (1500-1990) / Jan Schröder. - 3., überarbeitete und wesentlich erweiterte Aufl. - München : C. H. Beck, 2020. - 2 zv. ; 25 cm

Povzetek v nem. pri posameznih poglavjih

Vsebina: Bd. 1: 1500-1933. - XX, 511 str. - Bibliografija: str. 427-478. - Kazali Bd. 2: 1933-1990. - XVIII, 347 str. - Bibliografija: str. 297-326. - Kazali

ISBN 978-3-406-73868-5 (zv. 1) ISBN 978-3-406-76088-4 (zv. 2)

340.11/.12(091)

COBISS.SI-ID 54110979

20. SPAIĆ, Bojan, 1983-     Priroda i determinante sudijskog tumačenja prava / Bojan Spaić. - Beograd : Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo, 2020 (Beograd : Birograf). - 192 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Monografije)

100 izv. - Bibliografija: str. 183-192 in z opombami na dnu str.

ISBN 978-86-7630-914-6

340.132:347.962

COBISS.SI-ID 25496841

21. ŠVAJNCER, Marija, 1949-     Veselje do življenja ali filozofija radoživosti / Marija Švajncer. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2020. - VII, 358 str. ; 23 cm. - (Zbirka Znanstvena monografija, ISSN 2630-1962 ; 009)

Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 334-340. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-6781-10-7 : 29,00 EUR

141.7

COBISS.SI-ID 13326083

22. TRIAGE in der Pandemie / herausgegeben von Tatjana Hörnle, Stefan Huster und Ralf Poscher. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2021. - XX, 372 str. : graf. prikazi ; 19 cm

Dostopno tudi na: https://www.mohrsiebeck.com/9783161602023 (Dostop do polnega besedila v prostorih Pravne fak. v Ljubljani). - Dostopno tudi na: https://www-mohrsiebeck-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/en/book/triage-in-der-pandemie-9783161602023?no_cache=1 (Dostop do polnega besedila z uporabniškim imenom in geslom). - O avtorjih: str. 371-372. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-3-16-160201-6

340:614.253 34:17

COBISS.SI-ID 57256195

23. WRINGE, Bill, 1970-     An expressive theory of punishment / Bill Wringe. - Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2016. - VIII, 188 str. ; 23 cm. - (Palgrave studies in ethics and public policy)

Sorodni elektronski vir: https://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1617/2015025936-b.html - avtorjevi biografski podatki. - Sorodni elektronski vir: https://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1617/2015025936-d.html - založnikov opis. - Sorodni elektronski vir: https://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1701/2015025936-t.html - kazalo vsebine. - Bibliografija: str. 178-183. - Kazalo

ISBN 978-1-137-35711-3 ISBN 1-137-35711-8

343.8:17

COBISS.SI-ID 55781891 

PH Pravna zgodovina

24. A CODE of Gentoo laws or, Ordinations of the Pundits : from a Persian translation, made from the original, written in the Shanscrit language / [translated by] Nathaniel Brassey Halhed. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013. - LXXIV, 61, 322 str., [8] str. pril. ; 30 cm. - (Cambridge library collection. Perspectives from the Royal Asiatic Society)

Angl. prevod perzijskega prevoda sanskrtskega izvirnika. - Faks. izd.: London, 1776

ISBN 978-1-108-05637-3

340.141(540)(091) 233:34

COBISS.SI-ID 57657859

25. A DHARMA reader : classical Indian law / translated and edited by Patrick Olivelle. - New York : Columbia University Press, 2016, cop. 2017. - XII, 410 str. ; 26 cm. - (Historical sourcebooks in classical Indian thought)

Vsebuje prevode iz sanskrta. - Bibliografija: str. 395-404. - Kazalo

ISBN 978-0-231-17956-0

233-423.7

COBISS.SI-ID 55432707

26. EMPELL, Hans-Michael, 1943-     In causis vero dissentiamus : Exegese eines folgenreichen Julian-Fragments (D. 41,1,36) : zugleich ein Plädoyer gegen die Lehre von der solutio als causa / Hans-Michael Empell. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2020. - X, 346 str. ; 24 cm. - (Ius Romanum : IusRom : Beiträge zu Methode und Geschichte des römischen Rechts, ISSN 2197-8573 ; 8)

Besedilo v nem. - Bibliografija: str. 309-336. - Kazali. - Zusammenfassung ; Sintesi della ricerca

ISBN 978-3-16-159358-1 ISBN 3-16-159358-8

347(37)

COBISS.SI-ID 54233859

27. GORSKE bukve 1582 : Gornih bukvi od krajlove svetlosti ofen inu potrjen general inu privilegium. Iz nov v slavenski jezik iztulmačan skuzi Andreja Recla, farmostra na Raki : znanstvenokritična izdaja / uredila, [kritični prepis] Alenka Jelovšek ; [jezikovna posodobitev Kozma Ahačič, Alenka Jelovšek ; razprave Matija Ogrin ... [et al.] ; prevod povzetkov Slavo Šerc ; fotografije rokopisa Marko Zaplatil]. - 1. izd, 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021 (tiskano v EU). - 319 str. : Ilustr., tabele, faks. ; 24 cm. - (Dela starejšega slovenskega slovstva, ISSN 2463-8773 ; knj. 2) (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 284)

700 izv. - Bibliografija: str. 279-296. - Povzetki ; Zusammenfassungen

ISBN 978-961-05-0540-2 : 24 EUR

821.163.6.09 091=163.6 340.15(497.4)"1582"

COBISS.SI-ID 51739651

28. LOHSSE, Sebastian, 1977-     Römisches Privatrecht : ein Studienbuch / begründet von Max Kaser ; in 17.-21. Aufl. bearbeitet von Rolf Knütel ; fortgeführt von Sebastian Lohsse. - 22., überarbeitete und erweiterte Aufl. - München : C. H. Beck, 2021. - XXIX, 531 str. ; 24 cm. - (Kurzlehrbücher für das juristische Studium : juristische Kurz-Lehrbücher : Kurz-Lehrbücher)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazala

ISBN 978-3-406-74412-9 ISBN 3-406-74412-5

347(37)(091)(075.8)

COBISS.SI-ID 54119683

29. SCHLOSSER, Hans, 1934-     Europäische Rechtsgeschichte : Privat- und Strafrecht von der Spätantike bis zur Moderne / von Hans Schlosser. - 4., überarbeitete und erweiterte Aufl. - München : C. H. Beck, 2021. - XXVII, 495 str. ; 20 cm. - (Grundrisse des Rechts)

Bibliografija: str. XXV-XXVII in pri posameznih poglavjih. - Kazali

ISBN 978-3-406-76861-3 ISBN 3-406-76861-X

34(4)(091)(075.8)

COBISS.SI-ID 54120195

30. ŠENK, Vladimir     Ljubljanski kongres 1821 : diplomatskozgodovinska študija Vladimirja Šenka : znanstvenokritična izdaja / Andrej Rahten, Gregor Antoličič, Oskar Mulej (ur.) ; [prevodi Janez Šumrada, Andrej Rahten]. - 1. izd. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva založba, 2020 (Vetrinj pri Celovcu : Mohorjeva tiskarna). - 206 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Studia diplomatica Slovenica. Monographiae, ISSN 1855-9190 ; 5)

300 izv. - Uredniški predgovor / Andrej Rahten, Gregor Antoličič in Oskar Mulej: str. 7-9. - Šenkov ljubljanski kongres / Andrej Rahten: str. 161-188. - Bibliografija: str. 189-197 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-3-7086-1145-7 : 32,00 EUR

94(4)"18" 327(4)"18" 94(497.4Ljubljana)"1821"

COBISS.SI-ID 33685507 

PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

31. BENEDEK, Wolfgang, 1951-     Freedom of expression and the internet / Wolfgang Benedek and Matthias C. Kettemann. - Updated and revised 2nd ed. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, cop. 2020. - 235 str. : sl. avtorjev ; 25 cm

Bibliografija: str. 213-234. - Summary

ISBN 978-92-871-9023-9 ISBN 92-871-9023-2

342.727(4) 004.738.5:34(4)

COBISS.SI-ID 57267971

32. BUMKE, Christian     Casebook Verfassungsrecht / Christian Bumke, Andreas Voßkuhle. - 8. Aufl. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2020. - XXX, 674 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=9b6b793a8eaa405da8f51ae3a9144b3a&prov=M&dok_var=2&dok_ext=htm - vsebina. - Bibliografija: str. 639-640. - Kazali

ISBN 978-3-16-159543-1 ISBN 3-16-159543-2

342(430)

COBISS.SI-ID 55698691

33. COMPARATIVE climate change litigation : beyond the usual suspects / Francesco Sindico, Makane Moïse Mbengue, editors. - Cham : Springer, cop. 2021. - VII, 624 str. : tabele ; 25 cm. - (Ius comparatum - global studies in comparative law, ISSN 2214-6881 ; vol. 47)

Sorodni elektronski vir: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-46882-8. - O avtorjih na koncu prispevkov. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Abstracts

ISBN 978-3-030-46881-1

341:502(082) 341:551.583(082)

COBISS.SI-ID 49324291

34. CONSTITUTIONALISM under stress : essays in honour of Wojciech Sadurski / edited by Uladzislau Belavusau and Aleksandra Gliszczyńska-Grabias. - 1st ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2020. - XX, 355 str. ; 25 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Publications by Wojciech Sadurski: str. 335-343. - Kazalo

ISBN 978-0-19-886473-8 (trda vezava)

342:32:061.1EU(082)

COBISS.SI-ID 23022083

35. DINSTEIN, Yoram     Non-international armed conflicts in international law / Yoram Dinstein. - 2nd ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2021. - XXXVII, 342 str. ; 23 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazali

ISBN 978-1-108-83618-0 (trda vezava) ISBN 978-1-108-79944-7 (broš.)

341.3

COBISS.SI-ID 57641475

36. The FUTURE of investment treaty arbitration in the EU : intra-EU BITs, the Energy Charter Treaty, and the Multilateral Investment Court / edited by Crina Baltag, Ana Stanič. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, cop. 2020. - XXXI, 239 str. ; 25 cm

O urednicah in avtorjih: str. V-XIV. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-94-035-1293-8 ISBN 94-035-1293-8

341.63:339.727.22

COBISS.SI-ID 55512835

37. IDENTITY and diversity on the international bench : who is the judge? / edited by Freya Baetens. - 1st ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2020. - XXI, 565 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (International courts and tribunals series)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-0-19-887075-3

341.645:347.962:316.347

COBISS.SI-ID 55443715

38. The LAW of the sea and climate change : solutions and constraints / edited by Elise Johansen, Signe Veierud Busch, Ingvild Ulrikke Jakobsen. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2021. - XXVI, 435 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 386-420. - Kazalo

ISBN 978-1-108-84226-6 ISBN 1-108-84226-7

341.225.5:349.6

COBISS.SI-ID 57624067

39. MACLURE, Jocelyn, 1973-     Laičnost in svoboda vesti / Jocelyn Maclure, Charles Taylor ; [prevod, spremna beseda Aljoša Kravanja]. - Ljubljana : Krtina, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 134 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt, ISSN 1408-1105 ; 194)

Prevod dela: Laïcité et liberté de conscience. - Zagovor in kritika pluralistične laičnosti / Aljoša Kravanja: str. 109-134. - O avtorjih na sprednjem zavihku ov. - 400 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-260-131-7 : 20 EUR

342.731

COBISS.SI-ID 23425027

40. PARLAMENTARNA avtonomija : notranji in zunanji vidiki / Franc Grad ... [et al.] ; urednika Franc Grad in Vasilka Sancin ; [imensko in stvarno kazalo Maruša T. Veber]. - Ljubljana : Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Založba Pravne fakultete, 2021 ([Ljubljana] : Litteralis). - XXI, 318 str. ; 25 cm

Kazalo vsebine v slov. in angl. - 300 izv. - O avtorjih: str. XVII-XIX. - Recenziji monografije: str. 315-318. - Recenzenta Ciril Ribičič, Drago Zajc. - Bibliografija: str. 274-296 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Povzetek v angl.: Parliamentary autonomy : internal and external aspects

ISBN 978-961-6447-93-5 : 28,00 EUR

342.53

COBISS.SI-ID 50946307

41. SADURSKI, Wojciech, 1950-     Poland's constitutional breakdown / Wojciech Sadurski. - 1st ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2019. - XIV, 289 str. ; 24 cm. - (Oxford comparative constitutionalism)

Bibliografija: str. 273-279. - Kazalo

ISBN 978-0-19-884050-3

342.33/.34(438)

COBISS.SI-ID 48565251

42. The SOUND of silence in European administrative law / Dacian C. Dragos, Polonca Kovač, Hanna D. Tolsma, editors. - Cham : Palgrave Macmillan, 2020. - XXVIII, 497 str. : graf. prikazi ; 22 cm

O avtorjih prispevkov: str. XIII-XXIII. - Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-3-030-45226-1

342.9(4)(082)

COBISS.SI-ID 25558019

43. TRSTENJAK, Verica     Temeljne pravice v Evropski uniji : listina EU o temeljnih pravicah z uvodnimi pojasnili, komentarjem in sodno prakso Sodišča EU / Verica Trstenjak ; spremna beseda Koen Lenaerts ; [kazalo sodne prakse, seznam predpisov in stvarno kazalo Petra Weingerl]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Škofja Loka : Nonparel). - 316 str. ; 25 cm

300 izv. - Besedilo v slov., spremna beseda v slov. in angl. - Spremna beseda = Preface: Koen Lenaerts: str. 5-12. - Bibliografija: str. 313-316. - Kazalo

ISBN 978-961-247-459-1 : 116,00 EUR

342.7:061.1EU

COBISS.SI-ID 50979331

44. USTAV Bosne i Hercegovine : komentar / autori Christian Steiner ... [et al.] ; [prevod Nedim Ademović ... et al.] ; predgovori Gianni Buquicchio ... [et al.]. - Sarajevo : Fondacija Konrad Adenauer e.V., 2010. - XXXVII, 983 str. : tabele ; 25 cm

Predgovori: str. XXIII-XXXIV. - Bibliografija: str. 945-978. - Kazalo. - Vsebuje tudi: Constitution of Bosnia and Herzegovina

ISBN 978-9958-9005-2-5

342.4(497.6)

COBISS.SI-ID 513582456

45. VARANO, Vincenzo     La tradizione giuridica occidentale : testo e materiali per un confronto civil law common law / Vincenzo Varano, Vittoria Barsotti. - 6a ed. - Torino : G. Giappichelli, cop. 2018. - XXII, 632 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Strumenti di diritto comparato ; 1)

Besedilo v it., dodatki v ital., angl. ali franc. - Na ov.: La mia libreria. - Bibliografija: str. 609-632

ISBN 978-88-921-1382-4 ISBN 88-921-1382-8

340.141:340.5

COBISS.SI-ID 57623043

46. WEITZ, Eric D.     A world divided : the global struggle for human rights in the age of nation-states / Eric D. Weitz. - Princeton (New Jersey) ; Woodstock : Princeton University Press, cop. 2019. - XX, 550 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Human rights and crimes against humanity)

Bibliografija: str. 511-520. - Kazalo

ISBN 978-0-691-14544-0

342.7(091)

COBISS.SI-ID 57776387 

PK Kazensko pravo

47. ALBRECHT, Anna Helena, 1982-     Wechselwirkungen zwischen Art. 6 EMRK und nationalem Strafverfahrensrecht / Anna H. Albrecht. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2020. - XXI, 352 str. ; 24 cm. - (Rechtsvergleichung und Rechtsvereinheitlichung : RuR, ISSN 1861-5449 ; 73)

Hrbtni nasl.: Wechselwirkungen. - Bibliografija: str. 313-345. - Kazalo

ISBN 978-3-16-159774-9 ISBN 3-16-159774-5

343.1(410+430) 342.7(4)

COBISS.SI-ID 57215747

48. FATEH-Moghadam, Bijan, 1970-     Die religiös-weltanschauliche Neutralität des Strafrechts : zur strafrechtlichen Beobachtung religiöser Pluralität / Bijan Fateh-Moghadam. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2019. - XIII, 438 str. ; 24 cm. - (Jus poenale : JusPoen : Beiträge zum Strafrecht, ISSN 2198-6975 ; Bd. 16)

Hrbtni nasl.: Neutralität des Strafrechts. - Bibliografija: str. 397-427. - Kazalo. - Zusammenfassung

ISBN 978-3-16-153766-0 ISBN 3-16-153766-1

343.2(430) 2:343(430)

COBISS.SI-ID 57206531

49. GOECKENJAN, Ingke, 1974-     Revision der Lehre von der objektiven Zurechnung : eine Analyse zurechnungsausschließender Topoi beim vorsätzlichen Erfolgsdelikt / Ingke Goeckenjan. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2017. - XI, 331 str. ; 24 cm. - (Jus poenale : JusPoen : Beiträge zum Strafrecht, ISSN 2198-6975 ; Bd. 13)

Hrbtni nasl.: Objektive Zurechnung. - Bibliografija: str. 305-325. - Kazalo

ISBN 978-3-16-153454-6 ISBN 3-16-153454-9

343.222(430)

COBISS.SI-ID 57072643

50. RADIKALIZACIJA v smeri nasilja : temeljni koncepti, izbrani tuji pristopi in primer Slovenije = Radicalization towards violence : key concepts, selected foreign approaches and the case of Slovenia / Iztok Prezelj ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021 ([Ljubljana] : Demat). - 287 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Varnostne študije)

O avtorjih: str. 285-287. - Dodatka k nasl. na ov.: temeljni koncepti, nekateri tuji pristopi in primer Slovenije = key concepts, some foreign approaches and the case of Slovenia. - Bibliografija: str. 263-281. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-235-937-9 : 29,00 EUR

329.147 343.326(497.4)

COBISS.SI-ID 39968003 

PL Zakonodaja

51. DATENSCHUTZRECHT : DSGVO mit BDSG / Jan Philipp Albrecht ... [et al.] ; Spiros Simitis, Gerrit Hornung, Indra Spiecker genannt Döhmann (Hrsg.). - 1. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2019. - 1474 str. : tabele ; 25 cm. - (NomosKommentar)

Bibliografija: str. 25-27 in z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-3-8487-3590-7 ISBN 3-8487-3590-3

342.738(430) 342.738:061.1EU

COBISS.SI-ID 57524739

52. KAZENSKI zakonik (KZ-1) : s komentarjem : [splošni del] / [avtorji Miha Šepec ... [et al.] ; urednik Miha Šepec ; stvarno kazalo Miha Šepec]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). - 1177 str. ; 24 cm. - (Zbirka Nova slovenska zakonodaja)

Avtorji navedeni v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 1135-1166. - Kazalo

ISBN 978-961-247-456-0 : 331,10 EUR

343.2/.7(497.4)(094.5.072)

COBISS.SI-ID 49672963

53. OBLIGACIJE, posebni del : komentar posebnega dela Obligacijskega zakonika / urednica Nina Plavšak ; [avtorji Nina Plavšak ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Tax-Fin-Lex : Abc Nepremičnine, 2020-     ([Ljubljana] : Litteralis). - Zv. <1-> (925 str.) : tabele ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

Dosedanja vsebina: Knj. 1: Komentar ZVKSES ; Komentar PGU/2020. - 2020

ISBN 978-961-94281-5-3 (Tax-Fin-Lex)

347.4/.5(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 44682243

54. RECHT der elektronischen Medien : Kommentar / herausgegeben von Gerald Spindler, Fabian Schuster ; bearbeitet von den Herausgebern und von Katharina Anton ... [et al.]. - 4. Aufl. - München : C. H. Beck, 2019. - LVII, 2927 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. XLIX-LVII. - Kazalo

ISBN 978-3-406-73012-2 ISBN 3-406-73012-4

347.78:07(340)

COBISS.SI-ID 56459267

55. SLOVENIJA. Zakoni itd.     Zakon o kazenskem postopku (ZKP) : z novelo ZKP-O / uvodna pojasnila Miha Šepec. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Grosuplje : Padre). - 440 str. ; 21 cm

300 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-247-458-4

343.11(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 50587651 

PV Varia

56. ACADEMIC freedom, institutional autonomy and the future of democracy / Sjur Bergan, Tony Gallagher and Ira Harkavy (eds). - Strasbourg : Council of Europe Publishing, cop. 2020. - 265 str. : tabele ; 24 cm. - (Council of Europe higher education series ; no. 24)

Bibliografija pri vseh, povzetek v angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-92-871-9018-5 ISBN 92-871-9018-6

378.014.553(082)

COBISS.SI-ID 57266435

57. ORWELL, George, 1903-1950     Fašizem in demokracija [Elektronski vir] / George Orwell ; [spremno besedilo napisal Oto Luthar ; prevod Deja Crnović .. et al.]. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (40 str.)) : avtorj. sl.

Način dostopa (URL): https://doi.org/10.3986/9789610504474. - Izbor in prevod iz: Fascism and democracy ; Literature and totalitarianism ; Vision of a totalitarian future ; Patriotism. - O avtorju: str. 4

ISBN 978-961-05-0447-4 (pdf) : brezplačno doi: 10.3986/9789610504474

321.7(0.034.2) 329.18(0.034.2) 321.01(0.034.2)

COBISS.SI-ID 17461507 

PVm Enciklopedije, leksikoni, slovarji

58. KÖBLER, Gerhard, 1939-     Juristisches Wörterbuch : für Studium und Ausbildung / von Gerhard Köbler. - 17., neubearbeitete Aufl. - München : F. Vahlen, 2018. - XVII, 533 str. ; 24 cm. - (Vahlen Jura)

ISBN 978-3-8006-5881-7 ISBN 3-8006-5881-X

34(038)=112.2

COBISS.SI-ID 55697667 

PZ Zborniki

59. RECHT - Philosophie - Literatur : Festschrift für Reinhard Merkel zum 70. Geburtstag / herausgegeben von Jan Christoph Bublitz ... [et al.]. - Berlin : Duncker & Humblot, cop. 2020. - 2 zv. ([XXX], 1672 str., [1] f. ilustr. pril.) : ilustr. ; 24 cm. - (Schriften zum Strafrecht, ISSN 0558-9126 ; Bd. 355)

Pet prispevkov v angl., ostali v nem. - Publikationen Reinhard Merkel: str. 1651-1667. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih in z opombami na dnu str.

ISBN 978-3-428-15566-8 ISBN 3-428-15566-1

34(082)

COBISS.SI-ID 55828995

Magistrske diplomske naloge

1. ALIŠIĆ, Boris     Pravna in finančna analiza evropskega nogometa : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Boris Ališić. - Ljubljana : [B. Ališić], 2020. - 53 f. : Ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125025. - Mentorica Katarina Zajc. - Bibliografija: f. 46-53. - Povzetek ; Abstract: Legal and financial analysis of European football. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

330:34:796.332(043.2)

COBISS.SI-ID 54732547

2. BABIČ, Matej, študent prava     Interes pravičnosti pred Mednarodnim kazenskim sodiščem : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Matej Babič. - Ljubljana : [M. Babič], 2021. - 69 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125010. - Mentorica Vasilka Sancin. - Bibliografija: f. 54-69. - Povzetek ; Abstract: The interests of justice at the International Criminal Court. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

341:347.9(043.2)

COBISS.SI-ID 54727683

3. KREŽE, Klemen     Ekonomska analiza negativnih eksternalij neodgovornega igranja na srečo v izbranih evropskih državah : magistrsko diplomsko delo / avtor Klemen Kreže. - Ljubljana : [K. Kreže], 2020. - 91 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125031. - Mentorica Katarina Zajc. - Bibliografija: str. 80-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

330:34(043.2)

COBISS.SI-ID 54653699

4. LEVSTIK, Teja     Pravica do odpravnine v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Teja Levstik. - Ljubljana : [T. Levstik], 2021. - IV, 50 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125200. - Mentor Luka Tičar. - Bibliografija: f. 46-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

349.2(043.2)

COBISS.SI-ID 55123203

5. PETROVIČ, Iva     Produktna odgovornost in avtonomna vozila : magistrsko diplomsko delo / avtorica Iva Petrovič. - Ljubljana : [I. Petrovič], 2020. - [40] f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125030. - Mentor Damjan Možina. - Bibliografija: f. [37-40]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347:629(043.2) 629.4.072:004

COBISS.SI-ID 54745347

6. RODE, Januša     Omejitev osebne svobode v migracijskih zadevah v Republiki Sloveniji : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Januša Rode. - Ljubljana : [J. Rode], 2021. - III, 62 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124855. - Mentor Saša Zagorc. - Bibliografija: f. 53-62. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

342:314.15(043.2)

COBISS.SI-ID 54591747

7. ŠTURM, Iva     Institut škodljivih navodil v dejanskem koncernu : (magistrsko diplomsko delo) / Iva Šturm. - Ljubljana : [I. Šturm], 2020. - 50 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125494. - Mentor Klemen Podobnik. - Bibliografija: f. 46-50. - Povzetek ; Abstract: The institute of detrimental instructions in the factual concern. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

334.757(043.2) 347.72(043.2)

COBISS.SI-ID 56559619

8. VRTAČNIK Jarc, Larisa     Vpliv skrbnega pravnega pregleda na postopek pridobitve poslovnega deleža : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Larisa Vrtačnik Jarc. - Ljubljana : [L. Vrtačnik Jarc], 2021. - VI, 52 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125028. - Mentor Peter Grilc. - Povzetek ; Abstract: The impact of the legal due diligence on the process of acquiring business shares. - Bibliografija: f. 48-52

347.7(043.2)

COBISS.SI-ID 55139331

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115