Marec 2024

Seznam novosti 2024/3

  

PC Civilno pravo

1

AIDID, Abdi
    The legal singularity : how artificial intelligence can make law radically better / Abdi Aidid and Benjamin Alarie. - Toronto ; Buffalo ; London : University of Toronto Press, 2023. - VII, 218 str. : ilustr. ; 24 cm

COBISS.SI-ID 189681667

2

    CHANGING families, changing family law in Europe / edited by Konrad Duden, Denise Wiedemann. - Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, 2024. - XXI, 357 str. ; 24 cm. - (European family law ; 55)

COBISS.SI-ID 190727427

3

CHINEN, Mark
    The international governance of artificial intelligence / Mark Chinen. - Cheltenham (UK) ; Northampton (USA) : E. Elgar, 2023. - VII, 330 str. ; 25 cm

COBISS.SI-ID 189759235

4

    EUROPEAN sales law : challenges in the 21st century / edited by Stefan Grundmann, Yeşim M. Atamer. - Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, cop. 2023. - XIV, 356 str. : tabeli ; 24 cm. - (European contract law and theory series : EUCOLATH ; vol. 7)

COBISS.SI-ID 187618563

5

FLORIDI, Luciano, 1964-
    The ethics of artificial intelligence : principles, challenges, and opportunities / Luciano Floridi. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2023. - XXII, 243 str. : ilustr. ; 24 cm

COBISS.SI-ID 164420867

6

INTERNATIONAL Conference on Frontiers of AI, Ethics, and Multidisciplinary Applications (1 ; 2023 ; Atene)
    Frontiers of artificial intelligence, ethics, and multidisciplinary applications : 1st International Conference on Frontiers of AI, Ethics, and Multidisciplinary Applications (FAIEMA), Greece, 2023 / editors Mina Farmanbar ... [et al.]. - Singapore : Springer, cop. 2024. - XXI, 485 str. ; 24 cm. - (Frontiers of Artificial Intelligence, Ethics, and Multidisciplinary Applications)

Sorodni elektronski vir: https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-99-9836-4 (Ni prosto dostopno)

COBISS.SI-ID 187391491

7

KERČMAR, Sebastjan
    Odpravnina po pravilih agencijske pogodbe v primerjalnem pravu / Sebastjan Kerčmar. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV Založba, 2024 (Ljubljana : Itagraf)

COBISS.SI-ID 182792707

8

    The LAW of artificial intelligence / [edited by] Matt Hervey, Matthew Lavy. - London : Sweet & Maxwell/Thomson Reuters, 2021. - LV, 588 str. : ilustr. ; 25 cm

COBISS.SI-ID 189702915

9

LERNER, Renée Lettow
    The jury : a very short introduction / Renée Lettow Lerner. - New York : Oxford University Press, 2023. - XX, 153 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Very short introductions)

COBISS.SI-ID 189146627

10

NIKOLIC, Igor
    Licensing standard essential patents : FRAND and the internet of things / Igor Nikolic. - Oxford ... [etc.] : Hart, 2021. - XXV, 292 str. ; 25 cm

COBISS.SI-ID 189850371

11

TURK, Boštjan J.
    Pravni in praktični vidiki umetne inteligence / Boštjan J. Turk in Barbara Hribar. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2024 ([s. l.] : Ridero.eu). - 167 str. ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

COBISS.SI-ID 185712899

12

TURK, Boštjan J.
    Skrivnosti prava / Boštjan J. Turk. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2024 ([s. l.] : Ridero.eu). - 147 str. ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

COBISS.SI-ID 185712387

13

VAN Calster, Geert
    European private international law : commercial litigation in the EU / Geert van Calster. - 4th ed. - Oxford [etc.] : Hart, 2024. - CIII, 468 str. ; 25 cm

COBISS.SI-ID 190460419

14

VRENČUR, Renato
    Poslovanje s terjatvami, faktorinški posli in finančni leasing / Renato Vrenčur. - 1. natis. - Maribor : Inštitut za nepremičninsko pravo, 2023 ([Maribor] : Visual Media). - 273 str. ; 24 cm

COBISS.SI-ID 164906755

15

VRENČUR, Renato
    Praktični priročnik za promet z nepremičninami / Renato Vrenčur. - Maribor : Inštitut za nepremičninsko pravo, 2023 ([Maribor] : VISUAL MEDIA). - 248 str. ; 24 cm

COBISS.SI-ID 173573379

16

VRENČUR, Renato
    Promet z nepremičninami : priročnik za prakso / Renato Vrenčur. - 1. natis. - Maribor : Inštitut za nepremičninsko pravo, 2020 ([Maribor] : Visual media). - 450 str. ; 24 cm

COBISS.SI-ID 17631491

17

VRENČUR, Renato
    Stavbna pravica : priročnik za prakso z vzorci pogodb in klavzul / Renato Vrenčur. - 1. natis. - Maribor : Inštitut za nepremičninsko pravo, 2019 ([Maribor] : Visual Media). - 178 str. ; 24 cm

COBISS.SI-ID 301593856

18

WATTS, Kim
    A comparative law analysis of no-fault comprehensive compensation funds : international best practice and contemporary applications / Kim Watts. - Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, cop. 2023. - XVIII, 488 str. : tabele ; 25 cm

COBISS.SI-ID 187644675

   

PD Delovno pravo in pravo socialne varnosti

19

    TRADE unions in Central and Eastern Europe within thirty years of systemic transformation / edited by Marta Zbucka-Gargas. - Gdańsk : Gdańsk University Press, 2021. - 208 str. ; 21 cm

COBISS.SI-ID 170305027

20

    ZAGOTAVLJANJE enakih možnosti in preprečevanje diskriminacije pri zaposlovanju in delu : povzetek priročnika za delodajalce / [besedilo Zagovornik načela enakosti ; pri pripravi besedila so sodelovali Miha Lobnik ... et al.]. - Ponatis. - Ljubljana : Zagovornik načela enakosti, 2022 [i. e.] 2023 (Begunje : Cicero). - 67 str. : ilustr. ; 21 cm

COBISS.SI-ID 189132803

21

    ZAGOTAVLJANJE enakih možnosti in preprečevanje diskriminacije pri zaposlovanju in delu [Elektronski vir] : povzetek priročnika za delodajalce / [besedilo Zagovornik načela enakosti ; pri pripravi besedila so sodelovali Miha Lobnik ... et al.]. - 1. elektronska izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Zagovornik načela enakosti, 2022. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (67 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2023/03/Prirocnik-za-delodajalce_povzetek.pdf. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:doc-3C0MIT1Q, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-3C0MIT1Q

COBISS.SI-ID 135387139

22

    ZAGOTAVLJANJE enakih možnosti in preprečevanje diskriminacije pri zaposlovanju in delu : priročnik za zaposlene in iskalce zaposlitve / [besedilo Zagovornik načela enakosti ; pri pripravi besedila so sodelovali Miha Lobnik ... et al.]. - Ljubljana : Zagovornik načela enakosti, 2023 (Begunje : Cicero). - 91 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2023/12/Zagotavljanje-enakih-moznosti-in-preprecevanje-diskriminacije-pri-zaposlovanju-in-delu-Prirocnik-za-zaposlene-in-iskalce-zaposlitve.pdf

COBISS.SI-ID 171015939

23

    ZAGOTAVLJANJE enakih možnosti in preprečevanje diskriminacije pri zaposlovanju in delu [Elektronski vir] : priročnik za zaposlene in iskalce zaposlitve / [besedilo Zagovornik načela enakosti ; pri pripravi besedila so sodelovali Miha Lobnik ... et al.]. - 1. elektronska izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Zagovornik načela enakosti, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (91 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2023/12/Zagotavljanje-enakih-moznosti-in-preprecevanje-diskriminacije-pri-zaposlovanju-in-delu-Prirocnik-za-zaposlene-in-iskalce-zaposlitve.pdf. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:doc-GTARV69O, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-GTARV69O

COBISS.SI-ID 170905347

    

PEF Ekonomija, sociologija

24

BUŁAWA, Piotr
    Tax cancellation : a comparative analysis / Piotr Buława. - 1st impression. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021. - 216 str. ; 25 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr. 4041)

COBISS.SI-ID 188213251

    

PFI Teorija in filozofija prava

25

    Il DIRITTO come processo : princìpi, regole e brocardi per la formazione critica del giurista / a cura di Paolo Moro ; contributi di Marco Cossutta ... [et al.]. - Milano : F. Angeli, cop. 2012. - 238 str. ; 23 cm. - (Diritto moderno e interpretazione classica ; 13) (Filosofia del diritto ; 12)

COBISS.SI-ID 188987395

26

ECKHART, Meister, 1260-1328
    Latinske pridige : (Opus sermonum) / Mojster Eckhart ; prevedel, uvod in opombe napisal Gorazd Kocijančič. - Ljubljana : Slovenska matica, 2023 (Begunje : Cicero). - 644 str. ; 20 cm. - (Filozofska knjižnica / Slovenska matica, ISSN 1408-2160 ; zv. 71)

COBISS.SI-ID 161019395

27

FUSCO, Gian Giacomo
    Form of life : Agamben and the destitution of rules / Gian-Giacomo Fusco. - Edinburgh : Edinburgh University Press, 2023. - IX, 216 str. ; 22 cm. - (Encounters in law and philosophy)

COBISS.SI-ID 189170691

28

MESCHER, Barbara
    Legal ethics for lawyers : a new model / Barbara Mescher. - Abingdon ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2023. - X, 131 str. ; 23 cm. - (Routledge research in legal philosophy)

COBISS.SI-ID 189147395

29

    RESEARCH handbook on legal semiotics / edited by Anne Wagner and Sarah Marusek. - Cheltenham (UK) ; Northampton (USA) : E. Elgar, 2023. - XXV, 489 str. ; 25 cm. - (Research handbooks in legal theory)

COBISS.SI-ID 189614595

30

ROMIG, Jennifer Murphy
    Legal literacy and communication skills : working with law and lawyers / Jennifer Murphy Romig, Mark Edwin Burge. - Durham (North Carolina) : Carolina Academic Press, 2023, cop. 2020. - XVII, 454 str. : ilustr. ; 26 cm

COBISS.SI-ID 190573571

31

SHARPE, Matthew
    Philosophy as a way of life = history, dimensions, directions / Matthew Sharpe and Michael Ure. - 1st ed., 2nd printing. - London ... [etc.] : Bloomsbury Academic, 2022, cop. 2021. - IX, 407 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Re-inventing Philosophy as a way of life)

COBISS.SI-ID 189542403

32

SPAGNOLO, Benjamin James
    The continuity of legal systems in theory and practice / Benjamin Spagnolo. - Oxford : Hart Publishing, 2015. - XXIX, 243 str. ; 24 cm

COBISS.SI-ID 189818627

33

ULE, Andrej
    O naravi duha / Andrej Ule. - Ljubljana : Slovenska matica, 2023 ([Ljubljana] : Povše BM). - 501 str. ; 20 cm. - (Slovenska filozofska misel, ISSN 2738-5280 ; 21)

COBISS.SI-ID 147972611

34

    UTOPIAN thinking in law, politics, architecture and technology [Elektronski vir] : hope in a hopeless world / edited by Bart van Klink, Marta Soniewicka, Leon van den Broeke. - E-zbornik. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2022. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (X, 310 str.)) : ilustr., zvd. - (The Elgaronline law subject collection)

Način dostopa (URL): https://www.elgaronline.com/edcollbook-oa/book/9781803921402/9781803921402.xml (Odprti dostop)

COBISS.SI-ID 190460675

    

PH Pravna zgodovina

35

    A COMPANION to Western legal traditions : from antiquity to the twentieth century / edited by Aniceto Masferrer, Cornelis Hendrik (Remco) van Rhee, Seán P. Donlan and Cornelis Heesters. - Leiden ; Boston : Brill/Nijhoff, 2024. - VIII, 546 str. ; 25 cm. - (Legal history library ; Vol. 65)

COBISS.SI-ID 188957699

36

    Il DIRITTO romano dopo Roma : attraverso le modernità / a cura di Antonio Palma ; contributi di R. Cardilli ... [et al.]. - 2. ed. - Torino : Giappichelli, cop. 2023. - XIII, 363 str. ; 24 cm

COBISS.SI-ID 189362179

37

FEDELE, Dante
    The medieval foundations of international law : Baldus de Ubaldis (1327-1400), doctrine and practice of the ius gentium / by Dante Fedele. - Leiden (NL) ; Boston (USA) : Brill Nijhoff, 2021. - XXI, 697 str. ; 25 cm. - (Studies in the history of international law ; Vol. 17) (Legal history library ; Vol. 49)

COBISS.SI-ID 188797955

38

MARTIN, Josef, 1884-1973
    Antike Rhetorik : Technik und Methode / von Josef Martin. - München : Beck, 1974. - X, 420 str. ; 25 cm. - (Handbuch der Altertumswissenschaft ; Abt. 2, T. 3)

COBISS.SI-ID 19514978

39

MATIĆ, Dragan, 1964-
    Tiskovna svoboda v krempljih ljubljanske justice : zaplembe časopisov in druge tiskovne zadeve v obdobjih 1873-1889 in 1908-1914 v pravosodnih fondih Arhiva Republike Slovenije / Dragan Matić ; [prevod nemškega povzetka Niko Hudelja, prevod angleškega povzetka Alenka Hren]. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2023 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 336 str. : ilustr. ; 25 cm

COBISS.SI-ID 156109571

40

SCHUURMAN, Anne
    The theology of debt in late medieval English literature / Anne Schuurman. - Cambridge (NY) ; New York : Cambridge University Press, 2024. - IX, 252 str. ; 24 cm. - (Cambridge studies in medieval literature ; 124)

COBISS.SI-ID 188707587

41

THEOBALD, Michael, 1948-
    Das Prozess Jesu : Geschichte und Theologie der Passionserzählungen / Michael Theobald. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2022. - XXIII, 906 str. ; 23 cm : preglednice. - (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, ISSN 0512-1604 ; 486)

COBISS.SI-ID 188739331

42

WALDSTEIN, Wolfgang
    Römische Rechtsgeschichte : ein Studienbuch / von Wolfgang Waldstein ; fortgeführt von Michael Rainer ; begründet von Gerhard Dulckeit und Fritz Schwarz. - 12., völlig neu bearbeitete Aufl. - München : C. H. Beck, 2024. - XVIII, 356 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Kurzlehrbücher für das juristische Studium) (Juristische Kurz-Lehrbücher)

COBISS.SI-ID 190688003

    

PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

43

AKBARIAN, Samira
    Ziviler Ungehorsam als Verfassungsinterpretation / Samira Akbarian. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2023. - X, 315 str. ; 24 cm. - (Studien und Beiträge zum Öffentlichen Recht ; Bd. 62)

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=76cf3400f43049a88a01630810570928&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - Kazalo vsebine

COBISS.SI-ID 189179395

44

    ARTIFICIAL intelligence and human rights / edited by Alberto Quintavalla, Jeroen Temperman. - Oxford : Oxford University Press, 2023. - XXXVII, 641 str. : ilustr. ; 25 cm

COBISS.SI-ID 190481923

45

    BUILDING an international cybersecurity regime [Elektronski vir] : multistakeholder diplomacy / edited by Ian Johnstone, Arun Sukumar, Joel Trachtman. - E-zbornik. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VII, 274 str.)) : ilustr. - (Elgar international law and technology) (The Elgaronline law subject collection)

Način dostopa (URL): https://www.elgaronline.com/edcollbook-oa/book/9781035301546/9781035301546.xml (Odprti dostop)

COBISS.SI-ID 190807043

46

    COLLABORATING for digital transformation [Elektronski vir] : how internal and external collaboration can contribute to innovate public service delivery / edited by Koen Verhoest ... [et al.]. - E-zbornik. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2024. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XIV, 275 str.)) : ilustr., tabele. - (The Elgaronline political science and public policy subject collection)

Način dostopa (URL): https://www.elgaronline.com/edcollbook-oa/book/9781803923895/9781803923895.xml (Odprti dostop)

COBISS.SI-ID 190805763

47

    CONTESTATION and polarization in global governance [Elektronski vir] : European responses / edited by Michelle Egan ... [et al.]. - E-zbornik. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (X, 408 str.)) : tabele, graf. prikazi. - (Leuven global governance) (The Elgaronline political science and public policy subject collection)

Način dostopa (URL): https://www.elgaronline.com/edcollbook-oa/book/9781800887268/9781800887268.xml (Odprti dostop)

COBISS.SI-ID 190442243

48

    FEMINIST frontiers in climate justice [Elektronski vir] : gender equality, climate change and rights / edited by Cathi Albertyn ... [et al.]. - E-zbornik. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VIII, 310 str.)). - (The Elgaronline law subject collection)

Način dostopa (URL): https://www.elgaronline.com/edcollbook-oa/book/9781803923796/9781803923796.xml (Odprti dostop)

COBISS.SI-ID 190422275

49

    FRONTIERS of gender equality : transnational legal perspectives / edited by Rebecca J. Cook ; foreword by Cecilia Medina Quiroga. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, cop. 2023. - XII, 604 str. ; 26 cm. - (Pennsylvania studies in human rights)

Dostopno tudi na: https://www.degruyter.com/document/doi/10.9783/9781512823578/html

COBISS.SI-ID 190410243

50

    IMAGINING pathways for global cooperation [Elektronski vir] / edited by Katja Freistein ... [et al.]. - E-zbornik. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2022. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XIII, 259 str.)) : ilustr. - (The Elgaronline political science and public policy subject collection)

Način dostopa (URL): https://www.elgaronline.com/edcollbook-oa/book/9781802205817/9781802205817.xml (Odprti dostop)

COBISS.SI-ID 190611459

51

    INACCESSIBILITY of public facilities for persons with disabilities [Elektronski vir] : special report / [text The Advocate of the Principle of Equality ; contributors Miha Lobnik ... [et al.] ; translation K&J Group, storitve]. - Online ed. - E-knjiga. - Ljubljana : The Advocate of the Principle of Equality, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (38 str.)) : tabele

Način dostopa (URL): https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2024/01/Inaccessibility-of-Public-Facilities-for-Persons-with-Disabilities-4.pdf. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:doc-HTK5LP09, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-HTK5LP09

COBISS.SI-ID 180504579

52

    INACCESSIBILITY of public inter-urban bus service for persons with reduced mobility [Elektronski vir] : special report / [text The Advocate of the Principle of Equality ; contributors Miha Lobnik ... [et al.] ; translation K&J Translations, storitve]. - Online ed. - E-knjiga. - Ljubljana : The Advocate of the Principle of Equality, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (19 str.))

Način dostopa (URL): https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2024/01/2023-11-23-Posebno-porocilo_Nedostopnost-javnega-medkrajevnega-avtobusnega-prevoza-za-gibalno-ovirane_EN1.pdf. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:doc-FFZ1FM6Y, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-FFZ1FM6Y

COBISS.SI-ID 173103107

53

    INACCESSIBILITY of public inter-urban bus service for persons with sensory disabilities [Elektronski vir] : special report / [text The Advocate of the Principle of Equality ; contributors Miha Lobnik ... [et al.] ; translation K&J Group, storitve]. - Online ed. - E-knjiga. - Ljubljana : The Advocate of the Principle of Equality, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (32 str.))

Način dostopa (URL): https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2024/02/Special-Report_Inaccessibility-of-Public-Inter-Urban-Bus-Service-for-Persons-with-Sensory-Disabilities.pdf. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:doc-5MZPXH8K, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-5MZPXH8K

COBISS.SI-ID 186568707

54

KLABBERS, Jan, 1963-
    International law / Jan Klabbers. - 4th ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2024. - XXXVII, 373 str. ; 25 cm

COBISS.SI-ID 190016259

55

    The LEGITIMACY of European constitutional orders [Elektronski vir] : a comparative inquiry / edited by Marco Dani, Marco Goldoni, Agustín José Menéndez. - E-zbornik. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (X, 331 str.)). - (The Elgaronline law subject collection)

Način dostopa (URL): https://www.elgaronline.com/edcollbook-oa/book/9781803928890/9781803928890.xml (Odprti dostop)

COBISS.SI-ID 190806531

56

LONARDO, Luigi
    EU common foreign and security policy after Lisbon : between law and geopolitics / Luigi Lonardo. - Cham : Springer, cop. 2023. - XXI, 162 str. : zvd. ; 25 cm

COBISS.SI-ID 144778499

57

    NEDOSTOPNOST javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza za gibalno ovirane [Elektronski vir] : posebno poročilo / [besedilo Zagovornik načela enakosti ; pri pripravi besedila so sodelovali Miha Lobnik ... et al.]. - Spletna izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Zagovornik načela enakosti, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (31 str.))

Način dostopa (URL): https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2023/10/PP_Nedostopnost-javnega-mekrajevnega-avtobusnega-prevoza-za-gibalno-ovirane.pdf. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:doc-4HZNF5ZK, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-4HZNF5ZK

COBISS.SI-ID 156274691

58

    NEDOSTOPNOST javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza za senzorno ovirane : posebno poročilo / [besedilo Zagovornik načela enakosti ; pri pripravi besedila so sodelovali Miha Lobnik ... et al.]. - Ljubljana : Zagovornik načela enakosti, 2023 (Begunje : Cicero). - 41 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2023/11/PP_Nedostopnost-javnega-medkrajevnega-avtobusnega-prevoza-za-senzorno-ovirane.pdf

COBISS.SI-ID 173499139

59

    NEDOSTOPNOST javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza za senzorno ovirane [Elektronski vir] : posebno poročilo / [besedilo Zagovornik načela enakosti ; pri pripravi besedila so sodelovali Miha Lobnik ... et al.]. - 1. elektronska izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Zagovornik načela enakosti, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (41 str.))

Način dostopa (URL): https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2023/11/PP_Nedostopnost-javnega-medkrajevnega-avtobusnega-prevoza-za-senzorno-ovirane.pdf. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:doc-CKXRGHW9, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-CKXRGHW9

COBISS.SI-ID 173632259

60

    NEDOSTOPNOST objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi : posebno poročilo / [besedilo Zagovornik načela enakosti ; pri pripravi besedila so sodelovali Miha Lobnik ... et al.]. - Ljubljana : Zagovornik načela enakosti, 2023 (Begunje : Cicero). - 55 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2023/11/Nedostopnost-objektov-v-javni-rabi-za-ljudi-z-invalidnostmi.pdf

COBISS.SI-ID 169747715

61

    NEDOSTOPNOST objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi [Elektronski vir] : posebno poročilo / [besedilo Zagovornik načela enakosti ; pri pripravi besedila so sodelovali Miha Lobnik ... et al.]. - Spletna izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Zagovornik načela enakosti, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (55 str.)) : tabele

Način dostopa (URL): https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2023/11/Nedostopnost-objektov-v-javni-rabi-za-ljudi-z-invalidnostmi.pdf. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:doc-2MYFH2SL, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-2MYFH2SL

COBISS.SI-ID 165799939

62

    NEW knowledge and changing circumstances in the law of the sea / edited by Tomas Heidar. - Leiden : Brill Nijhoff, 2020. - XXII, 476 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Publications on ocean development, ISSN 0924-1922 ; vol. 92)

COBISS.SI-ID 190459395

63

NÚÑEZ, Jorge Emilio
    Cosmopolitanism, state sovereignty and international law and politics : a theory / Jorge Emilio Núñez. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2024. - XIII, 202 str. ; 25 cm. - (Routledge research in legal philosophy)

COBISS.SI-ID 189518851

64

PAJNKIHAR, Grega
    State succession to responsibility for internationally wrongful acts / by Grega Pajnkihar. - Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, cop. 2023. - IX, 389 str. ; 25 cm. - (Developments in international law, ISSN 0924-5332 ; 77)

COBISS.SI-ID 163936771

65

PARK, Ian David, 1973-
    The right to life in armed conflict / Ian Park. - 1st ed. - Oxford : Oxford University Press, 2018. - XXVI, 239 str. ; 24 cm. - (Oxford monographs in international humanitarian and criminal law)

COBISS.SI-ID 187537411

66

    PRESS freedom in Europe [Elektronski vir] : time to turn the tide : annual assessment of press freedom in Europe by the partner organisations of the Safety of Journalists Platform / [report written by the partner organisations of the Council of Europe Platform to Promote the Protection of Journalism and Safety of Journalists ; editorial co-ordination Jean-Paul Marthoz ; illustrations Cartooning for Peace]. - E-knjiga. - [Strasbourg] : Council of Europe, 2024. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (96 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://edoc.coe.int/en/media/11799-press-freedom-in-europe-time-to-turn-the-tide.html (Brezplačno)

COBISS.SI-ID 188527875

67

RAUBER, Jochen, 1984-
    Kompensation durch Verfahren [Elektronski vir] : zu Formen, Notwendigkeit und Grenzen der Prozeduralisierung im Verwaltungs- und Verfassungsrecht / Jochen Rauber. - E-knjiga. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2024. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XXXIV, 648 str.)). - (Jus publicum : Beiträge zum öffentlichen Recht, ISSN 2568-8480 ; Bd. 326)

Način dostopa (URL): https://www.mohrsiebeck.com/buch/kompensation-durch-verfahren-9783161627002 (Odprti dostop)

COBISS.SI-ID 189101315

68

    RECIMO ne diskriminaciji ljudi z invalidnostmi. - Ljubljana : Zagovornik načela enakosti, [2023?]. - [24] str. : ilustr. ; 21 cm

COBISS.SI-ID 184651267

69

    RESEARCH handbook on the politics of constitutional law / edited by Mark Tushnet, Dimitry Kochenov. - Cheltenham ; Northampton (MA) : Edward Elgar Publishing, 2023. - XXI, 753 str. ; 25 cm. - (Research handbooks in law and politics)

COBISS.SI-ID 178011907

70

SUN, Linlin, 1983-
    International environmental obligations and liabilities in deep seabed mining / Linlin Sun. - Cambridge (UK) : Cambridge University Press, 2023. - XXIV, 357 str. ; 24 cm

COBISS.SI-ID 190380547

71

    The UNMAKING of special rights [Elektronski vir] : differential treatment of developing countries in times of global power shifts / Klaus Dingwerth ... [et al.]. - E-knjiga. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2024. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XIV, 362 str.)) : ilustr., tabele, graf. prikazi. - (New horizons in international relations) (The Elgaronline political science and public policy subject collection)

Način dostopa (URL): https://www.elgaronline.com/monobook-oa/book/9781035325986/9781035325986.xml (Odprti dostop)

COBISS.SI-ID 190678275

72

YURTTAGÜL, Hava
    Whistleblower protection by the Council of Europe, the European Court of Human Rights and the European Union [Elektronski vir] : an emerging consensus / Hava Charlotte Lan Yurttagül. - E-knjiga. - Cham : Springer, cop. 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XVII, 296 str.)) : ilustr. - (European Union and its neighbours in a globalized world, ISSN 2524-8936 ; vol. 3)

Način dostopa (URL): https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-78059-3 (Plačljiv dostop). - Način dostopa (URL): https://ebookcentral.proquest.com/lib/uollaw/detail.action?docID=6668464 (Dostop iz prostorov Pravne fak. Univ. v Ljubljani ter oddaljeni dostop za študente in osebje Pravne fak. Univ. v Ljubljani)

COBISS.SI-ID 188572675

    

PK Kazensko pravo

73

BERGER, Anna
    In dubio pro reo und Wahrscheinlichkeitsurteile : eine Untersuchung zur richterlichen Entscheidung unter Anwendung von Prognosenormen, Verdachtsnormen und Schätzklauseln im Strafprozess / Anna Berger. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2023. - XI, 173 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Veröffentlichungen zum Verfahrensrecht, ISSN 0722-7574 ; Bd. 196)

COBISS.SI-ID 189177603

74

DAUVERGNE, Peter, 1965-
    Identified, tracked, and profiled [Elektronski vir] : the politics of resisting facial recognition technology / Peter Dauvergne. - E-knjiga. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2022. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (V, 137 str.)). - (The Elgaronline political science and public policy subject collection)

Način dostopa (URL): https://www.elgaronline.com/monobook-oa/book/9781803925899/9781803925899.xml (Odprti dostop)

COBISS.SI-ID 190450179

    

PL Zakonodaja

75

SLOVENIJA. Zakoni itd.
    Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) : (neuradno prečiščeno besedilo) / uvodna pojasnila v zakon in k noveli ZDR-1D Nina Scortegagna Kavčnik. - 1. natis. - Ljubljana : Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, 2024 ([Begunje] : Cicero). - 237 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

COBISS.SI-ID 188108291

     

PR Serijske publikacije

76

    ZEITLICHE Dimensionen und Kritische Theorie(n) des Rechts : Tagungen des Jungen Forums Rechtsphilosophie (JFR) in der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR) im September 2020 in München und im Mai 2021 in Braunschweig und Hamburg / herausgegeben von Sonja Heimrath ... [et al.]. - Stuttgart : F. Steiner, cop. 2023. - 383 str. : preglednica ; 25 cm. - (Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP). Beihefte, ISSN 0341-079X ; 172)

COBISS.SI-ID 188915715

   

PV Varia

77

NOVAK, Mitja, 1947-
    Življenje slovenske meščanske rodbine : razglednice pripovedujejo / Mitja Novak. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2023 ([s. l.] : GPS Group). - 351 str. : ilustr. ; 30 cm

COBISS.SI-ID 162172163

78

    SLOVENSKA matica : ob 160-letnici / [besedila Aleš Gabrič ... [et al.] ; uredili Nada Šumi in Ignacija Fridl Jarc ; fotografsko gradivo Jaka Babnik, arhiv Slovenske matice in spletni arhiv]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2024 ([Ljubljana] : Povše BM). - 117 str. : ilustr., portreti ; 28 cm

COBISS.SI-ID 181535235

    

PVm Enciklopedije, leksikoni, slovarji

79

    ELGAR encyclopedia of comparative law [Elektronski vir] / edited by Jan M. Smits ... [et al.]. - E-knjiga. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2023. - 1 spletni vir (233 datotek PDF (XXIV, 541, 551, 606 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://www.elgaronline.com/display/book/9781839105609/9781839105609.xml (Plačljiv dostop, posamezni prispevki odprto dostopni)

COBISS.SI-ID 188423171

 

Magistrske diplomske naloge

1

ČEBAVS, Miha
    Razvoj slovenskega kapitalskega trga v okviru unije kapitalskih trgov : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Miha Čebavs. - Ljubljana : [M. Čebavs], 2023. - 50 f. ; 30 cm

COBISS.SI-ID 190919683

2

KOŽUH, Luka
    Izločitev sodnika v pravdnem postopku v novejši sodni praksi : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Luka Kožuh. - Ljubljana : [L. Kožuh], 2024. - 55 str. ; 30 cm

COBISS.SI-ID 190156803

3

ŠUŠTERŠIČ, Sandra
    Dolžnost preživljanja otrok : magistrsko diplomsko delo / Sandra Šušteršič. - Ljubljana : [S. Šušteršič], 2024. - 41 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=154862

COBISS.SI-ID 189859587

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115