November 2020

Seznam novosti 2020/11

PC Civilno pravo

1. AICHER, Julian     Subjektive Voraussetzungen in zivilrechtlichen Rechtfertigungsgründen / Julian Aicher. - 1. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2020. - 323 str. ; 23 cm. - (Schriftenreihe zum deutschen und internationalen Wirtschaftsrecht / Gleiss Lutz ; Bd. 69)

Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. - Bibliografija: str. 309-323. - Povzetek v nem. pri posameznih poglavjih

ISBN 978-3-8487-6680-2 ISBN 3-8487-6680-9

347.91/.95(430)

COBISS.SI-ID 35659267

2. BONOMI, Andrea, 1964-     Le droit européen des successions : commentaire du Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 / Andrea Bonomi et Patrick Wautelet ; avec la collaboration d'Ilaria Pretelli et Azadi Öztürk. - 2e éd., 4e tirage. - Bruxelles : Bruylant, 2020, cop. 2016. - 1065 str. ; 24 cm

Izbrana bibliografija: str. 983-1028. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Iz vsebine: Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen

ISBN 978-2-8027-4898-4 ISBN 2-8027-4898-X

347.65/.68(4-6EU)(094.072) 341.96(4-6EU)(094.072) 061.1EU(094.072)

COBISS.SI-ID 35572227

3. GUIDELINES for practitioners in cross-border family property and succession law [Elektronski vir] : (a collection of model acts accompanied by comments and guidelines for their drafting) / María José Cazorla González, Lucia Ruggeri eds. - E-knjiga. - Camerino : Dykinson, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (112 str.)) : Ilustr.

Način dostopa (URL): https://www.euro-family.eu/documenti/news/psefs_engv01.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 12. 11. 2020. - Bibliografija v opombah pri posameznih prispevkih

ISBN 978-84-1377-033-8

347

COBISS.SI-ID 37182211

4. INTRODUCTION to EU internet law / Jan Trzaskowski ... [et al.]. - 2nd ed., 1st imprint. - København : Ex Tuto Publishing, cop. 2018. - 400 str. ; 25 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-87-420-0016-8 ISBN 87-420-0016-5

34:004:061.1EU

COBISS.SI-ID 37906179

5. KARANIKIĆ Mirić, Marija, 1976-     Promena dužnika / Marija Karanikić Mirić. - 2. dopunjeno izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2020 (Beograd : Glasnik). - 212 str. ; 24 cm. - (Pravna biblioteka. Edicija Vladavina prava)

300 izv. - Bibliografija: str. 201-212

ISBN 978-86-519-2555-2

347.435

COBISS.SI-ID 17056521

6. MEĐUNARODNI naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje (23 ; 2020 ; Beograd)     Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje : XXIII međunarodni naučni skup : zbornik radova sa XXIII međunarodnog naučnog skupa = Causation of damage, damage compensation and insurance : XXIII international scientific conference : proceedings from XXIII international scientific conference / [organizatori] Institut za uporedno pravo [i] Udruženje za odštetno pravo [i] Pravosudna akademija ; urednici, editors Zdravko Petrović, Vladimir Čolović, Dragan Obradović ; [prevodilac, translator Miloš Baltić]. - Beograd ; Valjevo : Institut za uporedno pravo, 2020 (Beograd : Službeni glasnik). - 556 str. : tabele, graf. prikazi ; 20 cm

Nasl. in vzpor. nasl. v CIP-u: Zbornik radova = Proceedings. - Prispevki v srb., hrv., angl. ali nem., nekateri prevedeni iz več jezikov. - 300 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Povzetek v srb. ali hrv., preveden tudi v angl. ali nem., pri vseh prispevkih

ISBN 978-86-80186-58-0

347.426(082) 347.51(082) 368(082)

COBISS.SI-ID 36370435

7. PRIROČNIK za prakso s področja čezmejnih premoženjskih in dednopravnih razmerij parov [Elektronski vir] : (zbirka vzorčnih dokumentov s komentarji in smernicami) / María José Cazorla González, Lucia Ruggeri ur. ; [prevod v slovenščino Dean Zagorac]. - E-knjiga. - Camerino : Dykinson, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (102 str.)) : Ilustr.

Način dostopa (URL): https://www.euro-family.eu/documenti/news/psefs_slov01.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 13. 11. 2020. - Bibliografija v opombah pri posameznih prispevkih

ISBN 978-84-1377-035-2

347

COBISS.SI-ID 37278723

8. PUIG Stoltenberg, Teresa     Die Parteiautonomie im europäischen Erbrecht / Teresa Puig Stoltenberg. - Berlin : P. Lang, cop. 2019. - 396 str. : graf. prikazi, zvd. ; 22 cm. - (Schriften der Deutsch-Spanischen Juristenvereinigung, ISSN 1433-884X ; Bd. 52)

Delo je nastalo na osnovi avtoričine dokt. disert. - Bibliografija: str. 347-388

ISBN 978-3-631-78424-2 ISBN 3-631-78424-4

347.65/.68(4-6EU) 341.96(4-6EU) 061.1EU

COBISS.SI-ID 35708419

9. REGIONALNA naučna konferencija iz obligacionog prava (2 ; 2019 ; Beograd)     Odabrane teme obligacionog prava : zbornik radova s Druge regionalne konferencije iz obligacionog prava održane 14. i 15. novembra 2019. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu / urednici Marija Karanikić Mirić, Marko Đurđević. - Beograd : Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2020 (Beograd : Službeni glasnik). - 401 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Zbornici / Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet)

Prispevki v srb., hrv. ali angl. - 300 izv. - Recenzenti Tatjana Josipović, Zoran Mirković, Dejan Đurđević. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek v srb. ali hrv., preveden tudi v angl., pri večini prispevkov, povzetek samo v angl. pri enem prispevku

ISBN 978-86-7630-902-3

347.4/.5(082)

COBISS.SI-ID 21513481

10. TURK, Boštjan J.     Družinsko pravo : s praktičnimi vprašanji in odgovori in najpomembnejšo zakonodajo / Boštjan J. Turk, Klara Nemanič. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2019. - 143 str. : sl. avtorjev ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

Nasl. v CIP-u: Družinsko pravo s praktičnimi vprašanji in odgovori in najpomembnejšo zakonodajo. - 700 izv. - O avtorjih: str. 141-143. - Iz vsebine: Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD) : (neuradno prečiščeno besedilo št. 5)

ISBN 978-961-7074-03-1 : 75 EUR

347.61/.64(497.4)(035)

COBISS.SI-ID 302790912

11. TURK, Boštjan J.     Internetno pravo : z izvlečki najpomembnejših zakonov / Boštjan J. Turk, Nika Vogrinčič. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2019. - 153 str. : ilustr., sl. avtorjev ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

700 izv. - O avtorjih: str. 151-153

ISBN 978-961-7074-00-0 : 75 EUR

004.738.5:34(497.4)(035)

COBISS.SI-ID 299774976

12. TURK, Boštjan J.     Izvedel sem, da dedujem - kako naprej? : osnovno o dedovanju s sodno prakso in z izvlečki iz Zakona o dedovanju / Boštjan J. Turk, Diana Šubic. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2020. - 139 str. : sl. avtorjev ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

Hrbtni nasl.: Izvedel sem, da dedujem. - 700 izv. - O avtorjih: str. 137-139

ISBN 978-961-7074-06-2 : 75 EUR

347.65/.68(497.4)(035)

COBISS.SI-ID 27767555

13. TURK, Boštjan J.     Odškodninsko pravo : s posebnim poudarkom na odškodninah v zdravstvu in v cestnem prometu / Boštjan J. Turk, Diana Šubic. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2020. - 141 str. : sl. avtorjev ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

700 izv. - O avtorjih: str. 139-141

ISBN 978-961-7074-07-9 : 75 EUR

347.5(497.4)(035)

COBISS.SI-ID 27768835

14. TURK, Boštjan J.     Pacientove in zdravnikove pravice : s sodno prakso in z izbrano zakonodajo / Boštjan J. Turk, Diana Šubic. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2019. - 151 str. : sl. avtorjev ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

700 izv. - O avtorjih: str. 149-151

ISBN 978-961-7074-01-7 : 75 EUR

614.2:34(497.4)(035) 342.72/.73:616-051/-052(497.4)(035)

COBISS.SI-ID 299775232

15. TURK, Boštjan J.     Pogodbe in davki v zvezi z nepremičninami : z vzorci najpomembnejših pogodb, davčnih obrazcev in z izvlečki Obligacijskega zakonika / Boštjan J. Turk, Nika Vogrinčič. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2019. - 157 str. : ilustr., sl. avtorjev, obrazci ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

700 izv. - O avtorjih: str. 155-157

ISBN 978-961-7074-02-4 : 75 EUR

347.235(497.4)(035) 347.4(497.4)(035) 336.22(497.4)(035)

COBISS.SI-ID 299775744

16. TURK, Boštjan J.     Stanovanjsko pravo : praktična vprašanja in odgovori s pregledom najpomembnejše zakonodaje / Boštjan J. Turk, Diana Šubic. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2020. - 137 str. : sl. avtorjev ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

700 izv. - O avtorjih: str. 135-137. - Iz vsebine: Stanovanjski zakon (SZ-1) : (neuradno prečiščeno besedilo št. 11)

ISBN 978-961-7074-08-6 : 75 EUR

349.444(497.4)(035) 347.235(497.4)(035)

COBISS.SI-ID 27769859

17. TURK, Boštjan J.     Šolsko pravo : praktična vprašanja in odgovori z najpomembnejšo zakonodajo / Boštjan J. Turk, Klara Nemanič. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2019. - 151 str. : sl. avtorjev ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

Dodatek k nasl. na ov.: Praktična vprašanja in odgovori z najpomembnješo [!] zakonodajo. - 700 izv. - O avtorjih: str. 149-151

ISBN 978-961-7074-04-8 : 75 EUR

37:34(497.4)(094)

COBISS.SI-ID 302791424

18. TURK, Boštjan J.     Trgovinsko in potrošniško pravo / Boštjan J. Turk, Anja Korošec. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2016. - 157 str. : sl. avtorjev, obrazci ; 22 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

3.000 izv. - O avtorjema [!]: str. 155-157. - Iz vsebine: Iz Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPOT)

ISBN 978-961-93924-7-8 : 75 EUR

347.72(497.4)(035) 366.5(497.4)(035)

COBISS.SI-ID 287389440

19. TURK, Boštjan J.     Univerzalni nepremičninski priročnik : z najpomembnejšo nepremičninsko zakonodajo / Boštjan J. Turk, Diana Šubic. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2019. - 153 str. : sl. avtorjev ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

Nasl. v CIP-u: Univerzalni nepremičninski priročnik z najpomembnejšo nepremičninsko zakonodajo. - 700 izv. - O avtorjih: str. 151-153

ISBN 978-961-7074-05-5 : 75 EUR

349.44(497.4)(035) 347.235(497.4)(035)

COBISS.SI-ID 302791680 

PD Delovno pravo in pravo socialne varnosti

20. TURK, Boštjan J.     Delovno pravo - pravice iz delovnega razmerja : z najzanimivejšimi primeri iz sodne prakse / Boštjan J. Turk, Teja Komel. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2018. - 147 str. : sl. avtorjev, obrazci ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

Nasl. na ov.: Delovno pravo : pravice iz delovnega razmerja : z najzanimivejšimi primeri iz sodne prakse. - 700 izv. - O avtorjema [!]: str. 145-147

ISBN 978-961-94224-7-2 : 75 EUR

349.22(497.4)(035)

COBISS.SI-ID 297490688 

PEF Ekonomija, sociologija

21. TURK, Boštjan J.     Davčno pravo : z najzanimivejšimi praktičnimi vzorci in z izvlečki iz Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in iz Zakona o davku na dediščine in darila (ZDDD) / Boštjan J. Turk, Nika Vogrinčič. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2018. - 145 str. : tabele, sl. avtorjev, obrazci ; 22 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

700 izv. - O avtorjema [!]: str. 143-145

ISBN 978-961-94224-9-6 : 75 EUR

336.22:34(497.4)(035)

COBISS.SI-ID 297491456 

PFI Teorija in filozofija prava

22. HELLER, Jonas     Mensch und Maßnahme : zur Dialektik von Ausnahmezustand und Menschenrechten / Jonas Heller. - 1. Aufl. - Weilerswist : Velbrück Wissenschaft, 2018. - 383 str. ; 23 cm

Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. - Bibliografija: str. 366-383

ISBN 978-3-95832-141-0 ISBN 3-95832-141-0

340.12:342.77

COBISS.SI-ID 37036035

23. KELSEN, Hans, 1881-1973     Werke. Bd. 8, Veröffentlichte Schriften 1922 / Hans Kelsen ; herausgegeben von Matthias Jestaedt in Kooperation mit dem Hans Kelsen-Institut. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2020. - XI, 647 str., [1] f. pril. z avtorj. sl, [1] zganj. pril. : ilustr. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: https://d-nb.info/1204507538/04 - kazalo vsebine. - Bibliografija: str. 579-591. - Kazali

ISBN 978-3-16-150665-9 ISBN 3-16-150665-0

340.12:342

COBISS.SI-ID 36518147

24. PIECHOWIAK, Marek     Plato's conception of justice and the question of human dignity / Marek Piechowiak. - Berlin [etc.] : P. Lang, cop. 2019. - 296 str. ; 22 cm. - (Philosophy and cultural studies revisited = Historisch genetische Studien zur Philosophie und Kulturgeschichte ; vol. 4)

Bibliografija: str. 265-277. - Kazali

ISBN 978-3-631-65970-0 ISBN 3-631-65970-9

177 340.114

COBISS.SI-ID 36710659

25. PROPORTIONALITY in law : an analytical perspective / David Duarte, Jorge Silva Sampaio, editors. - Cham : Springer, cop. 2018. - XI, 192 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

O urednikih na str. XI, o avtorjih pri posameznih prispevkih. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Abstracts

ISBN 978-3-319-89646-5 ISBN 3-319-89646-6

340.131:35.071.3

COBISS.SI-ID 38183683 

PH Pravna zgodovina

26. RAHTEN, Andrej     Ivan Šusteršič : der ungekrönte Herzog von Krain : die slowenische katolische Bewegung zwischen trialistischem Reformkonzept und jugoslawischer Staatsidee / Andrej Rahten ; Redaktion Franz Adlgasser. - Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2012. - 438 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Studien zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie ; Bd 32)

Bibliografija: str. 405-425. - Kazali

ISBN 978-3-7001-7138-6

929Šusteršič I. 94(497.4):323"19"

COBISS.SI-ID 34990893

27. RAHTEN, Andrej     Savezništva i diobe : razvoj slovensko-hrvatskih političkih odnosa u Habsburškoj Monarhiji 1848.-1918. / Andrej Rahten ; sa slovenskoga preveo Živko Gruden ; stručna redakcija Zlatko Matijević. - Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2008 (Samobor : Bauer grupa). - 302 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Studia Croatica)

Sedam desetljeća suradnje i sporova u političkoj povijesti Slovenaca i Hrvata / Zlatko Matijević: str. 249-252. - Bilješka o avtoru: str. 301-302. - Prevod dela: Zavezništva in delitve. - Bibliografija: str. 277-292. - Kazalo. - Zusammenfassung: Bündnisse und Trennungen

ISBN 978-953-212-332-6

94(497.4)"1848/1918" 94(497.5)"1848/1918"

COBISS.SI-ID 28296237 

PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

28. CONDON, Bradly J.     Environmental sovereignty and the WTO : trade sanctions and international law / Bradly J. Condon. - Ardsley : Transnational Publishers, cop. 2006. - XVII, 346 str. : tabele ; 25 cm

Izbrana bibliografija: str. 323-336. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-57105-366-4 ISBN 1-57105-366-2

341.24 339.5 349.6

COBISS.SI-ID 35453699

29. CREUTZ, Katja, 1973-     State responsibility in the international legal order : a critical appraisal / Katja Creutz. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2020. - XXVI, 352 str. ; 24 cm

Delo je nastalo na osnovi avtoričine dokt. disert. z nasl.: State responsibility in international law : from paradigm to periphery. - Izbrana bibliografija: str. 311-344. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-108-49429-8

341.23

COBISS.SI-ID 35435523

30. DI Fabio, Udo     Staat im Recht / Udo Di Fabio ; mit Kommentaren von Karl-Heinz Ladeur und Christoph Möllers. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2020. - VIII, 90 str. ; 19 cm. - (Fundamenta juris publici, ISSN 2194-8364 ; 8)

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=ce95dfa2ea14449190bcb21878e3bee2&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - vsebina. - Sorodni elektronski vir: https://d-nb.info/1205820884/04 - kazalo vsebine. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-3-16-157573-0 ISBN 3-16-157573-3

340.12

COBISS.SI-ID 36530435

31. EXTRADITION and mutual legal assistance handbook / general editor John R. W. D. Jones, assistant editor Rosemary Davidson ; contributors Arvinder Sambei, Brian Gibbins, Victoria Ailes. - 2nd ed., reprinted. - Oxford : Oxford University Press, 2013, cop. 2010. - LVIII, 585 str. : obrazci ; 26 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-0-19-957404-9

341.43/.45(410)

COBISS.SI-ID 36466435

32. KLEINLEIN, Thomas     Grundrechtsföderalismus : eine vergleichende Studie zur Grundrechtsverwirklichung in Mehrebenen-Strukturen - Deutschland, USA und EU / Thomas Kleinlein. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2020. - XXXIX, 627 str. ; 24 cm. - (Jus publicum, ISSN 0941-0503 ; Bd. 287)

Sorodni elektronski vir: https://d-nb.info/1124552774/04 - kazalo vsebine. - Bibliografija: str. 537-617. - Kazalo. - Zusammenfassende Thesen

ISBN 978-3-16-154816-1 ISBN 3-16-154816-7

342.24:340.5

COBISS.SI-ID 37009923

33. KONRAD Hesses normative Kraft der Verfassung / herausgegeben von Julian Krüper, Mehrdad Payandeh und Heiko Sauer. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2019. - VI, 224 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: https://d-nb.info/1196227403/04 - kazalo vsebine. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Vsebuje tudi ponatis: Die normative Kraft der Verfassung / von Konrad Hesse. - Tübingen : J. C. B. Mohr (P. Siebeck), 1959

ISBN 978-3-16-158237-0 ISBN 3-16-158237-3

342:340.13

COBISS.SI-ID 36956931

34. MERRILLS, J. G.     International dispute settlement / J. G. Merrills. - 6th ed., 4th printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2019, cop. 2017. - XXVII, 374 str. ; 25 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-316-61573-7 (broš.) ISBN 978-1-107-16406-2 (trda vezava)

341.62

COBISS.SI-ID 32790019

35. MUDDE, Cas     Populism : a very short introduction / Cas Mudde and Cristóbal Rovira Kaltwasser. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2017. - 131 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Very short introductions ; 510)

O avtorjih na zavihku knjige. - Bibliografija: str. 119-125. - Kazalo

ISBN 978-0-19-023487-4

329:321.7

COBISS.SI-ID 36674563

36. ŽENEVSKE konvencije in dopolnilni protokoli / [priprava knjižice Mateja Grašek ... [et al.] ; predgovor Peter Maurer ; spremna beseda Vasilka Sancin ; uvod Mateja Grašek, urednica publikacije ; prevod Špela Dejak Motoh ... et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV : Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2019 ([Ljubljana] : Cicero). - 2 zv. (XXXVII, 563; XXXVII, 271 str.) : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Mednarodno pravo. Mednarodni dokumenti / Fakulteta za družbene vede)

Dostopno tudi na: https://www.gov.si/teme/mednarodno-pravo/. - Besedilo v slov. in angl. - Trajna vrednost ženevskih konvencij in njihovih dopolnilnih protokolov = The lasting value of the Geneva conventions and additional protocols / Vasilka Sancin: str. XII-XIX. - 700 izv.

Vsebina: Del 1 : Konvencije Del 2 : Protokoli

ISBN 978-961-235-888-4 : 15 EUR

341.7

COBISS.SI-ID 301552640 

PK Kazensko pravo

37. ARNEMANN, Carolin     Defizite der Wiederaufnahme in Strafsachen : Bestandsaufnahme und Reformvorschläge auf der Grundlage einer empirischen Untersuchung / von Carolin Arnemann. - Berlin : Duncker & Humblot, cop. 2019. - 508 str. : tabele ; 24 cm. - (Schriften zum Strafrecht, ISSN 0558-9126 ; Bd. 341)

Delo je nastalo na osnovi avtoričine dokt. disert. - Bibliografija: str. 490-504. - Kazalo

ISBN 978-3-428-15647-4 ISBN 3-428-15647-1

343.157.3(430)

COBISS.SI-ID 36688131

38. CYBER terrorism and extremism as threat to critical infrastructure protection / editors Denis Čaleta and James F. Powers Jr. ; translation School of Foreign Language, Ministry of Defense]. - Ljubljana : Ministry of Defense Republic of Slovenia : Institute for Corporative Security Studies ; Tampa : Joint Special Operations University, 2020 (tiskano v Sloveniji). - 203 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: https://dk.mors.si/IzpisGradiva.php?id=1121. - 200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v angl. na koncu zbornika. - Kazalo

ISBN 978-961-94444-7-4 (Ministry of Defense Republic of Slovenia)

343.326:004.738.5(082) 338.49:351(082)

COBISS.SI-ID 28906755

39. GROSSE-Wilde, Thomas     Erfolgszurechnung in der Strafzumessung : die verschuldeten Auswirkungen der Tat gemäß [Paragraph] 46 Abs. 2 StGB in einer regelgeleiteten Strafmaßlehre / Thomas Grosse-Wilde. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2017. - XVII, 668 str. ; 24 cm. - (Studien und Beiträge zum Strafrecht, ISSN 2364-267X ; Bd. 10)

Sorodni elektronski vir: https://d-nb.info/1082215341/04 - kazalo vsebine. - Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. - Bibliografija: str. 615-660. - Kazalo. - Zusammenfassung und Ausblick

ISBN 978-3-16-154514-6 ISBN 3-16-154514-1

343.14:343.2/.7

COBISS.SI-ID 37824771

40. KOPF, Nikolas     Bild-Ton-Technologie als Intermediär im Strafverfahren : ein Beitrag zur Anerkennung der Bild-Ton-Technologie als effizientes Übertragungsmodell traumatischer Erinnerungen in das Strafverfahren / Nikolas Kopf. - Berlin : P. Lang, cop. 2020. - 297 str. ; 21 cm. - (Europäische Hochschulschriften Recht = European university studies law = Publications universitaires européennes de droit : EHS, ISSN 0531-7312 ; Bd., vol. 6140)

Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. - Bibliografija: str. 271-297

ISBN 978-3-631-80540-4 ISBN 3-631-80540-3

343.14(430) 343.988(430)

COBISS.SI-ID 35697411

41. KREMER, Mika, 1989-     Strafprozessuale Angehörigenprivilegien im Rechtsvergleich : eine Untersuchung zu den Grundlagen eines europäischen Beweisrechts / Mika Kremer. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2018. - XXVII, 338 str. : tabele ; 24 cm. - (Veröffentlichungen zum Verfahrensrecht, ISSN 0722-7574 ; Bd. 152)

Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. - Hrbtni nasl.: Strafprozessuale Angehörigenprivilegien. - Bibliografija: str. 315-336. - Kazalo

ISBN 978-3-16-156042-2 ISBN 3-16-156042-6

343.14(430:44:410)

COBISS.SI-ID 37857795

42. VAVRA, Rita     Die Strafbarkeit nicht-einvernehmlicher sexueller Handlungen zwischen erwachsenen Personen / Rita Vavra. - 1. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2020. - 517 str. ; 23 cm. - (Sexualität in Recht und Gesellschaft ; Bd. 2)

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=74fb85a18a4249abaae237a6d27ccffd&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - vsebina. - Delo je nastalo na osnovi avtoričine dokt. disert. - Bibliografija: str. 487-517

ISBN 978-3-8487-6422-8 ISBN 3-8487-6422-9

343.54(430)

COBISS.SI-ID 36492547 

PV Varia

43. BREGAR, Lea     E-izobraževanje za digitalno družbo / Lea Bregar, Margerita Zagmajster, Marko Radovan. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - VII, 397 str. : ilustr. ; 24 cm

450 izv. - O avtorjih: str. 7-8. - Bibliografija: str. 361-397

ISBN 978-961-6851-96-1

37.018.43:004

COBISS.SI-ID 28267779

44. HERMAN, Bogdana     Mala šola retorike II / Bogdana Herman, Marko Pavliha ; [stvarno kazalo Klemen Drnovšek]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2020 (Ljubljana : Itagraf). - 215 str. ; 19 cm

O avtorici in avtorju: str. 203-206. - 1700 izv. - Bibliografija: str. 199-202. - Kazalo

ISBN 978-961-247-447-8

808.5(035)

COBISS.SI-ID 30051843

45. LUTTERMANN, Claus     Sprachenrecht für die Europäische Union : Wohlstand, Referenzsprachensystem und Rechtslinguistik / Claus Luttermann, Karin Luttermann. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2020. - XVII, 289 str. : ilustr. ; 18 cm

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=1d0a936eb7f24d34a74a84f6a8e28627&prov=M&dok_var=2&dok_ext=htm - vsebina. - Bibliografija: str. 257-278. - Kazalo

ISBN 978-3-16-158959-1 ISBN 3-16-158959-9

34:81'244:061.1EU 34.077.92:061.1EU

COBISS.SI-ID 36558339

46. NUSSDORFER, Vlasta     Nekaj vam želim povedati / Vlasta Nussdorfer. - Ljubljana : Beletrina, 2020. - 314 str. : fotogr. ; 24 cm

1.500 izv. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-284-628-2 : 29,00 EUR

821.163.6-94 929Nussdorfer V.

COBISS.SI-ID 27931139

47. PROTECTING childhood in the AIDS pandemic : finding solutions that work / edited by Jody Heymann, Lorraine Sherr, Rachel Kidman. - New York : Oxford University Press, cop. 2012. - XX, 306 str. : ilustr. ; 25 cm

O avtorjih: str. XI-XX. - Bibliografija z opombami na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-19-976512-6

616.98:578.828-053.2 364.65-053.2

COBISS.SI-ID 38168067

48. TERŠEK, Andraž     Izleti v etiko, filozofijo in fiziologijo športa / Andraž Teršek, Milan Hosta, Mojca Amon. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2020 (Ljubljana : Itagraf). - 187 str. : portreti ; 21 cm

200 izv. - O avtorjih / Alenka Zalar: str. 187. - Iskanje notranjega zadovoljstva v sozvočju telesa in razuma / Silvo Teršek: str. 9-12. - K etiki športa / Boštjan Videmšek: str. 13-14. - Bibliografija: str. [189-191] in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-247-445-4 : 39,00 EUR

17:796.01

COBISS.SI-ID 29768195 

PZ Zborniki

49. TÜRKIYE-Slovenya karşilaştirmali hukuk sempozyumu (8 ; 2019)     Mülkiyet hukuku = Eigentumsrecht in Hinsicht auf öffentlich- und privaten Recht / VIII. Türkiye-Slovenya karşilaştirmali hukuk sempozyumu, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ljubljana Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Maribor Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 21 Mart 2019 = VIII. Türkisch-Slowenisches Rechtsvergleichendes Symposium, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Özyeğin, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Ljubljana, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Maribor, 21. Maerz 2019 = VIII. Turkey-Slovenia Comparative Law Symposium, Özyeğin University Faculty of Law, Ljubljana University Faculty of Law, Maribor University Faculty of Law ; yayina hazilaynlar Yener Ünver, Suzana Kraljić ; editör Yener Ünver. - Ankara : Seçkin, Hukuk, 2020. - 239 str. ; 24 cm

Prispevki v tur., nem. in/ali angl. - Opombe z bibliografijo ali bibliografija na koncu besedila pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-975-02-6002-5

342.7

COBISS.SI-ID 33538307

50. UPORABNA etika vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja [Elektronski vir] / [avtorji Aleš Bučar Ručman ... et al.] ; uredniki Simon Slokan, Bećir Kečanović, Vinko Logaj ; strokovni pregled Maja Modic, Mirko Pečarič. - Spletna izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2020. - 1 spletni vir (232 str.) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Uporabna_Etika. - Soavtorji: Klavdija Erjavec, Damjan Gantar, Albin Igličar, Bećir Kečanović, Polonca Kovač, Alenka Mordej, Simona Rogič Ožek, Tanja Rupnik Vec, Zora Rutar Ilc, Simon Slokan, Ajda Šulc, Robert Šumi, Mirjana Ule. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Bibliografija ter izvleček v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-03-0515-6 (pdf) : brezplačno

37:17(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 21957891

Magistrske diplomske naloge

1. BLAJ, Anja     Globalno pravo : med konceptom in stvarnostjo : magistrsko delo / avtor [i. e. avtorica] Anja Blaj. - Ljubljana : [A. Blaj], 2020. - 47 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121867. - Mentor Matej Accetto. - Bibliografija: f. 37-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

34(043.2)

COBISS.SI-ID 37656323

2. ERMENC, Sara, 1995-     Korporativno upravljanje bank : kdo je lahko in kako mora ravnati član upravljalnega organa : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Sara Ermenc. - Ljubljana : [S. Ermenc], 2020. - 74 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121610. - Mentor Klemen Podobnik. - Bibliografija: f. 61-74. - Povzetek ; Abstract: Corporate governance of banks. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.7(043.2)

COBISS.SI-ID 35806979

3. GOLTNIK, Nika     Pomen zaščite in uveljavljanja patenta z vidika inovatorja, skupnosti in konkurenčnosti EU : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Nika Goltnik. - Ljubljana : [N. Goltnik], 2020. - 52 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121613. - Mentor Klemen Podobnik. - Bibliografija: f. 46-52. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.77(043.2)

COBISS.SI-ID 35842563

4. KUCLAR Stiković, Sebastian     Sistem enega prenosljivega glasu za volitve v državni zbor : magistrsko diplomsko delo / Sebastian Kuclar Stiković. - Ljubljana : [S. Kuclar Stiković], 2020. - 48 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121612. - Mentor Igor Kaučič. - Bibliografija: f. 47-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

342.8(043.2)

COBISS.SI-ID 35820291

5. NOVAK, Jera     Ženska kriminaliteta in materinstvo : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Jera Novak. - Ljubljana : [J. Novak], 2020. - 54 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121655. - Mentorica Katja Filipčič. - Bibliografija: str. 49-54. - Povzetek ; Abstract: Criminality of women and motherhood. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343-055.2(043.2)

COBISS.SI-ID 35302659

6. PIRNAT, Barbara, 1994-     Stroški postopka in financiranje kolektivne tožbe : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Barbara Pirnat. - Ljubljana : [B. Pirnat], 2020. - 51 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121730. - Mentor Aleš Galič. - Bibliografija: f. 46-51. - Povzetek ; Summary: Litigation costs and funding of collective action. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.9(043.2)

COBISS.SI-ID 35853571

7. SAVIĆ, Srečko     Pravni vidiki spora med mednarodno košarkarsko organizacijo in drugimi zasebnimi organizacijami za prevlado nad evropsko košarko : )magistrsko diplomsko delo) / avtor Srečko Savić. - Litija : [S. Savić], 2020. - 49 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116128. - Mentor Peter Grilc. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 44-49

341:796.323.2(043.2)

COBISS.SI-ID 15859203

8. ŠKET, Ana     Primerjalnopravna ureditev pristojnosti pokrajin : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Ana Šket. - Ljubljana : [A. Šket], 2020. - 59 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121551. - Mentor Igor Kaučič. - Bibliografija: f. 51-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

342(043.2)

COBISS.SI-ID 37562371

9. ŠOLAR Benedik, Klavdija     Pravni vidiki varstva pred škodljivim delovanjem voda : (magistrsko diplomsko delo) / Klavdija Šolar Benedik. - Ljubljana : [K. Šolar Benedik], 2020. - 39 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121677. - Mentor Senko Pličanič. - Bibliografija: f. 36-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

349(043.2)

COBISS.SI-ID 35275523

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115