Oktober 2022

Seznam novosti 2022/10


dis disertacije

1

KONČAN, Domen
    Problem uresničevanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice : doktorska disertacija / Domen Končan. - Ljubljana : [D. Končan], 2022. - 250 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Ciril Ribičič. - Bibliografija: str. 226-249. - Povzetek ; Abstract: The problem of executing European Human Rights Court judgments. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

341.64:341.231.14EU(043.3)

COBISS.SI-ID 124334083

2

ZUPAN, Nina, 1985-
    Kritična analiza zastaranja in prekluzije v zasebnem pravu = A critical analysis of prescription and cut-off in private law : doktorska naloga / avtorica Nina Zupan. - Ljubljana : [N. Zupan], 2022. - 520 str. ; 30 cm

Mentor Damjan Možina. - Bibliografija: str. 500-520. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.1(043.3)

COBISS.SI-ID 127319043

 

PC Civilno pravo

3

    The ACQUISITION of immovables through long-term use / edited by Björn Hoops, Ernst J. Marais. - Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, 2022. - LXII, 723 str. ; 24 cm. - (The common core of European private law series ; 20)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-83970-165-8

347.23

COBISS.SI-ID 125455107

4

    BOUNDARIES of information property / edited by Christine Godt ... [et al.]. - Cambridge : Intersentia, 2022. - XXIII, 881 str. ; 24 cm. - (The common core of European private law series)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-83970-230-3

347.7

COBISS.SI-ID 125505027

5

    DOMESTIC violence and parental child abduction : the protection of abducting mothers in return proceedings / edited by Katarina Trimmings ... [et al.]. - Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, cop. 2022. - XVIII, 281 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: https://www.intersentiaonline.com/library/domestic-violence-and-parental-child-abduction. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazala. - Iz vsebine: Best practice guide : protection of abducting mothers in return proceedings : intersection between domestic violence and parental child abduction / [Katarina Trimmings ... et al.]

ISBN 978-1-83970-245-7
ISBN 1-83970-245-1

347.637(4)(082)
341.9(4)(082)
343.433(4)(082)

COBISS.SI-ID 125686787

6

    FAMILY matters : essays in honour of John Eekelaar / edited by Jens M. Scherpe, Stephen Gilmore. - Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, 2022. - XXVI, 1125 str. ; 25 cm

John Eekelaar's publications: str. 1091-1105. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-83970-189-4

347.61/.64

COBISS.SI-ID 125540867

7

GRACZYK, Konrad, 1991-
    Ein anderes Gericht in Oberschlesien : Sondergericht Kattowitz 1939-1945 / Konrad Graczyk. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2021. - XII, 412 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts : BtrRG, ISSN 0934-0955 ; 119)

Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. - Bibliografija: str. 379-398. - Kazali

ISBN 978-3-16-160994-7
ISBN 3-16-160994-8

347.99(438.35)(091)

COBISS.SI-ID 127403523

8

JANSEN, René
    Legal privilege and transnational evidence-taking : a comparative study on cross-border disclosure, evidence-shopping and legal privilege / René Jansen. - Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, 2022. - XXXI, 294 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 265-288. - Kazalo

ISBN 978-1-83970-243-3

347.94

COBISS.SI-ID 125348867

9

NOVAK, Barbara, profesorica prava
    Družinsko pravo : po družinskem zakoniku in zakonu o nepravdnem postopku / Barbara Novak. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2022 ([Begunje] : Cicero). - 450 str. ; 24 cm

300 izv. - O avtorici na notranji str. ov. - Bibliografija: str. 397-408 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-204-698-9 : 68 EUR

347.61/.64(497.4)(075.8)
347.919.1(497.4)(075.8)

COBISS.SI-ID 118790659

10

RASEKH, Ingy
    Impact of the TRIPs agreement and Egypt's new patent regime on the Egyptian pharmaceutical industry / by Ingy Rasekh. - München : [samozal.] I. Rasekh, 2012. - 238 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 21 cm

Sorodni elektronski vir: https://d-nb.info/1031526544/04 - Inhaltsverzeichnis. - Bibliografija: str. 217-238. - Dokt. dis. na: Ludwig-Maximilians-Universitat zu Munchen

347.77:615(62)

COBISS.SI-ID 123999235

11

    SAISIE-contrefaçon / unter der Leitung von Pierre Véron ; [verfasst von] Sabine Agé ... [et al.] = under the direction of Pierre Véron ; [written by] Sabine Agé ... [et al.] = sous la direction de Piere Véron ; [été rédigé par] Sabine Agé ... [et al.]. - 3. Aufl., 2013-2014. - Paris : Véron & associés avocats, 2015. - XLIII, 1618 str. ; 26 cm

Vzpor. nem., angl. in franc. besedilo. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazala

ISBN 978-2-9552061-0-2

347.77/.78

COBISS.SI-ID 125025795

12

STREUBER, Dirk
    Die Flucht des Schuldners und die Reaktionstechniken eines Gesamtvollstreckungsrechts [Elektronski vir] : der fallitus fugitivus als Rechtsproblem / Dirk Streuber. - E-knjiga. - Berlin ; Boston : De Gruyter, cop. 2014. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XIII, 538 str.)). - (Schriften zum deutschen, europäischen und internationalen Insolvenzrecht ; Bd. 25)

Način dostopa (URL): https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110340969/html (Dostop z lokacij UL, CTK, NIB in NUK ter oddaljeni dostop za študente in osebje UL, osebje CTK, NIB in NUK ter člane NUK). - Način dostopa (URL): http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110340969/html (Dostop z lokacij UL, CTK, NIB in NUK ter oddaljeni dostop za študente in osebje UL, osebje CTK, NIB in NUK ter člane NUK). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 26. 10. 2022. - Bibliografija: str. 506-532. - Kazalo

ISBN 978-3-11-034096-9 (PDF)
ISBN 978-3-11-034090-7 (tisk)

doi: 10.1515/9783110340969

347.736(430)(0.034.2)
347.952(430)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 127247107

 

PFI Teorija in filozofija prava

13

    DICHTUNG und Wahrheit - und Recht / Tonio Walter, Edward Schramm (Hrsg.). - 1. Auflage. - Baden-Baden : Nomos, 2021. - 175 str. ; 23 cm. - (Recht und Literatur ; 4)

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=809df1a0e0064d79a3401655b6e7ec05&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - Inhaltstext. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-3-8487-5551-6

34:82(082)

COBISS.SI-ID 125382659

14

DICKSON, Julie
    Elucidating law / Julie Dickson. - 1st ed., 1st impression. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2022. - XII, 183 str. ; 25 cm. - (Oxford legal philosophy)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-0-19-872776-7
ISBN 0-19-872776-3

340.12

COBISS.SI-ID 127086339

15

KELSEN, Hans, 1881-1973
    Čistá právna náuka : úvod do problematiky právnej vedy / Hans Kelsen ; [preklad Pavel Holländer ; redakcia textu Juliana Beňová ; jazyková úprava textu Jana Šulková]. - Bratislava : Kalligram, 2018. - 190 str. ; 20 cm. - (Edícia Exempla iuris)

Izv. stv. nasl.: Reine Rechtslehre. - Izbrana bibliografija Hansa Kelsna: str. 189-190. - Kazalo

ISBN 978-80-89916-21-4. - ISBN 978-80-8101-921-0!

340.124
340.13

COBISS.SI-ID 125192451

16

    The NORMATIVITY of law / edited by Jerzy Stelmach and Bartosz Brożek. - Kraków : Copernicus Center Press, 2011. - 226 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Studies in the philosophy of law ; [vol. 6])

Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih

ISBN 978-83-62259-16-8
ISBN 83-62259-16-7

340.12(082)

COBISS.SI-ID 124346627

17

PLATO
    Prawa / Platon ; tłumaczenie i opracowanie Maria Maykowska ; wstęp Tomasz Kozłowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Alfa, 1997. - 536 str. ; 21 cm. - (Rara avis)

Izv. stv. nasl.: Nómoi

ISBN 978-83-7179-013-3
ISBN 83-7179-013-9

1(38)
321.01(38)
340.1(38)

COBISS.SI-ID 124186883

 

PH Pravna zgodovina

18

BUJUKLIĆ, Žika, 1952-
    Forum Romanum : rimska država, pravo, religija i mitovi / Žika Bujuklić. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta : Službeni glasnik, 2007 (Beograd : Službeni glasnik). - 779 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Biblioteka Priručnici / Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu ; 12)

Besedilo v srb. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 769-777. - Kazalo

ISBN 978-86-7630-075-4 (Pravni fakultet)
ISBN 978-86-7549-746-2 (Službeni glasnik)

34(37)(035)
321.1(37)(035)
255.6(035)
94(37)(035)

COBISS.SI-ID 144157708

19

FARGNOLI, Iole, 1972-
    Personae res actiones : materiali per lo studio delle Istituzioni di diritto romano / Iole Fargnoli, Matteo De Bernardi. - 2a ed. ampliata e riveduta. - Torino : G. Giappichelli, 2015. - 99 str. : ilustr. ; 24 cm

Vzpor. lat. besedilo in prevod v it. - Kazalo

ISBN 978-88-921-0040-4
ISBN 88-921-0040-8

34(37)(075.8)(076)

COBISS.SI-ID 127218947

20

GRANDA, Stane
    Pot v samoslovenstvo : prva osamosvojitvena zgodovina Slovencev / Stane Granda ; [spremna beseda Janez Šumrada]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Družina, 2022 (tiskano v Sloveniji). - 575 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Spremna beseda / Janez Šumrada: str. 499-504

ISBN 978-961-04-0898-7 : 39,90 EUR

94(497.4)

COBISS.SI-ID 115635203

21

RAHTEN, Andrej
    Anton Korošec : slovenski državnik kraljeve Jugoslavije / Andrej Rahten ; [predgovor Feliks J. Bister ; imensko kazalo Robert Devetak]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 599 str. : ilustr. ; 25 cm

1.500 izv. - Pregovor / Feliks J. Bister: str. 7-13. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-282-535-5 : 44,99 EUR

94(497.1)"1918/1940"

COBISS.SI-ID 99970563

22

RATEJ, Mateja, 1974-
    Triumfator : Anton Korošec v prvi Jugoslaviji / Mateja Ratej. - Ljubljana : Beletrina, 2022. - 533 str. : č-b fotogr. ; 24 cm

Fotogr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ščitnega ov. - Bibliografija: str. 520-533. - Financer: ARRS, P6-0088(B)

ISBN 978-961-284-861-3 : 34,00 EUR

929Korošec A.
323(497.1)"1918/1940"

COBISS.SI-ID 101039619

  

PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

23

CERAR, Miro, 1963-
    Uvod v pravoznanstvo : (učbenik in gradivo za predavanja, seminar, vaje) / Miro Cerar, Aleš Novak, Marijan Pavčnik. - 3., pregledana, spremenjena in dopolnjena izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2022 ([Ljubljana] : Demat). - 297 str. ; 24 cm

100 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-204-660-6 : 28,00 EUR

340.1(075.8)

COBISS.SI-ID 120408067

24

    COMPARATIVE constitutionalism in Central Europe : analysis on certain Central and Eastern European countries / edited by Lóránt Csink and László Trócsányi. - Miskolc ; Budapest : CEA Publishing, 2022. - 447 str. : tabele ; 24 cm. - (Legal studies on Central Europe, ISSN 2786-359X)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki pri vseh prispevkih

ISBN 978-615-6474-02-5

doi: 10.54171/2022.lcslt.ccice

342:341

COBISS.SI-ID 124474883

25

    HEALTH and human rights : global and European perspectives / Brigit Toebes ... [et al.]. - 2nd edition. - Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, 2022. - XXXVI, 407 str. ; 25 cm

Nasl. 1. izd. iz l. 2012: Health and human rights in Europe. - "While the 2012 edition had its focus on Europe, this edition has a broader scope, also taking into account global perspectives" iz predgovora. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Vsebina: Introducing health and human rights : global and European perspectives / Brigit Toebes ; The right to health : central concepts / Brigit Toebes and Katharina Ó Cathaoir ; Human rights principles and patient rights / Henriette Sinding Aasen and Mette Hartlev ; UN institutions and health and human rights / Katharina Ó Cathaoir ; The Council of Europe / Aart Hendriks ; The European Union : a health and human rights perspective / Janne Rothmar Herrmann, Katharina Ó Cathaoir and Brigit Toebes ; Access to health / Mette Hartlev ; Vulnerability and autonomy : competing ideas in human rights / Henriette Sinding Aasen ; Disability / Aart Hendriks ; Reproductive health / Janne Rothmar Herrmann ; Death and dying / Aart Hendroks ; Digital healthcare technologies and human rights / Katharina Ó Cathaoir ; Public health and human rights / Brigit Toebes and Katharina Ó Cathaoir ; Conclusions / Aart Hendriks

ISBN 978-1-83970-057-6

341.231.14

COBISS.SI-ID 125291523

26

    The METHODOLOGY of constitutional theory / edited by Dimitrios Kyritsis and Stuart Lakin. - Oxford [etc.] : Hart, 2022. - XX, 425 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Hart studies in constitutional theory ; vol. 2)

Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-5099-3384-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-5099-5769-9 (broš.)

342(082)
340.11(082)

COBISS.SI-ID 127163395

27

    NADZÓR i kontrola nad samorządem terytorialnym w Polsce i w Austrii = Aufsicht und Kontrolle über die territoriale Selbstverwaltung in Polen und in Österreich / Anna Wierzbica (red./Hrsg.) ; [tłumaczenie Arnika Hejnowicz, Weronika Szafrańska]. - Warszawa : C. H. Beck, 2019. - XVIII, 364 str. ; 22 cm

Prispevki v polj. s prevodom v nem. in v nem. s prevodom v polj. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Povzetek v polj. in nem. pri enem prispevku

ISBN 978-83-8158-107-3
ISBN 83-8158-107-9

342.25(436+438)(082)
352(436+438)(082)

COBISS.SI-ID 127453955

28

PAUNOVIĆ, Milan, 1956-2009
    Evropski sud za ljudska prava : nadležnost i postupak / Milan Paunović, Slavoljub Carić. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, 2007 (Beograd : Dosije). - 183 str. : ilustr., obrazci ; 24 cm. - (Biblioteka Monografije / Centar za publikacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu ; 11)

500 izv. - Bibliografija: str. 181-183. - Iz vsebine: Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

ISBN 978-86-7630-073-0

341.645(4)
341.231.14(4)(094.2)

COBISS.SI-ID 143270156

29

SALAMA, Ibrahim, 1977-
    Reconciling religion and human rights : faith in multilateralism / Ibrahim Salama, Michael Wiener. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2022. - IX, 282 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Elgar studies in human rights)

Bibliografija: str. 265-270. - Kazalo

ISBN 978-1-80037-759-2
ISBN 1-80037-759-2

341.231.14
342.7
2-428+2-74

COBISS.SI-ID 127195907

30

SLOVAŠKA. Ustavno sodišče
    Das Verfassungsgericht der Slowakischen Republik : (Organisation, Prozess, Doktrin) / Alexander Bröstl, Ján Klučka, Ján Mazák ; [Übersetzung in die deutsche Sprache Marion Bujňáková]. - Košice : Verfassungsgericht der Slowakischen Republik : PHARE Foundation, 2001. - 214 str. : ilustr. ; 21 cm

Hrbtni nasl.: Das Verfassungsgericht der Slovakischen Republik. - Prevod v nem. - Opombe z bibliografijo pri posameznih poglavjih

ISBN 80-967396-8-9

342.565.2(437.6)

COBISS.SI-ID 4453201

 

PK Kazensko pravo

31

ALEXANDER, Larry
    Reflections on crime and culpability : problems and puzzles / Larry Alexander, Kimberly Kessler Ferzan. - Cambridge : Cambridge University Press, 2018. - XII, 223 str. ; 23 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-316-61261-3 (broš.)
ISBN 978-1-107-15994-5 (trda vezava)

343.297

COBISS.SI-ID 125417219

 

PL Zakonodaja

32

SLOVENIJA. Ustava (1991)
    Ustava Republike Slovenije / z glosami Igorja Kaučiča ; [stvarno kazalo Igor Kaučič in Janez Toplišek]. - 4. spremenjena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Litteralis : Uradni list Republike Slovenije : Pravna fakulteta Univerze : Državni zbor Republike Slovenije, 2022 ([Ljubljana] : Litteralis). - 133 str. ; 16 cm

500 izv. - Predgovor predsednice Državnega zbora mag. Urške Klakočar Zupančič: str. 13-16. - Del naklade (300 izv.) ima na predlistu nagovor za bruce dekana Pravne fakultete v Ljubljani prof. dr. G. Strbana. - Kazalo. - Iz vsebine: Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

ISBN 978-961-94303-6-1 (Litteralis) : 20 EUR. - ISBN 978-961-94303-4-7!

342.4(497.4)"1991"

COBISS.SI-ID 116335363

 

PV Varia

33

BASTRESS, Robert M., 1948-
    Interviewing, counseling, and negotiating : skills for effective representation / Robert M. Bastress, Joseph D. Harbaugh. - Boston ; Toronto ; London : Little, Brown and Company, cop. 1990. - XXVII, 537 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. XXV-XXVII in pri posameznih poglavjih. - Kazalo. - Povzetek v angl. pri nekaterih poglavjih

ISBN 0-316-34571-7

159.98:34
347.965(73)

COBISS.SI-ID 124279299

34

    ICH betreibe Rechtsgeschichte : 119 Liebeserklärungen / gesammelt und herausgegeben von Peter Oestmann. - 1. Auflage. - Köln ; Wien : Böhlau, 2022. - 156 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo

ISBN 978-3-412-52551-4

340.15(082)

COBISS.SI-ID 125268227

35

UNIVERZA v Ljubljani
    Univerza v številkah : 2021 = University in numbers : 2021 / [uredništvo, editors Darja Lisjak, Polona Movrin ; jezikovni pregled in lektura, language support and translation Amidas]. - V Ljubljani : Univerza, 2022 ([Ljubljana] : Kubelj). - 94 str. : ilustr., zvd., portreti ; 22 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 150 izv.

378.4(497.4Ljubljana)(055)

COBISS.SI-ID 124006403

 

PZ Zborniki

36

DNEVI slovenskih pravnikov (48 ; Portorož)
    48. Dnevi slovenskih pravnikov, 10. in 11. oktober 2022, Portorož. - Ljubljana : LEXPERA, 2022 (Ljubljana : Itagraf). - Str. [861]-1236 ; 23 cm. - (Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo = Company and labour : a journal for commercial, labour and social law, ISSN 0353-6521 ; [letn.] 48, [št.] 6/7)

Ov. nasl. - 750 izv. - Bibliografija in/ali opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih

34:330.341.1(497.4)(082)"2022"
330.341.1(497.4)(082)"2022"

COBISS.SI-ID 126013955

37

    FORSCHUNG und Fortschritt : Festschrift zum 175jährigen Jubiläum der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte / hrsg. von Dietrich von Engelhardt. - Stuttgart : Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1997. - 303 str. ; 23 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.gbv.de/dms/bs/toc/233988165.pdf (Kostenfrei) - Table of contents. - Bibliografija: str. [289]-293. - Kazalo

ISBN 3-8047-1548-6

5:6(430)"1822-1997"(082)

COBISS.SI-ID 124215299

 

Magistrske diplomske naloge

1

DAMJANOVIČ, Julija
    Koordinacija sistemov pokojninskega zavarovanja v Evropski uniji : magistrsko diplomsko delo / Julija Damjanovič. - Ljubljana : [J. Damjanovič], 2022. - 64 str. ; 31 cm

Mentor Grega Strban. - Bibliografija: str. 58-64. - Povzete ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

349:364.35EU(043.2)

COBISS.SI-ID 124659715

2

FARTELJ, Klementina
    Pravni izzivi soočanja z intersekcijsko diskriminacijo : (magistrsko diplomsko delo) / Klementina Fartelj. - Ljubljana : [K. Fartelj], 2022. - VII, 52 f. ; 30 cm

Mentor Tilen Štajnpihler Božič. - Bibliografija: f. 45-52. - Povzetek ; Abstract: Legal challenges of intersectional discrimination. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

316.647.82(043.2)

COBISS.SI-ID 126578179

3

FATUR, Andrej, 1998-, pravnik
    Določanje višine škode pri zasebnem uveljavljanju kršitev konkurenčnega prava pred slovenskimi sodišči : magistrsko diplomsko delo / avtor Andrej Fatur. - 2022 ; Ljubljana : [A. Fatur]. - 82 f. ; 31 cm

Mentor Ana Vlahek; somentor Helena Belina Djalil. - Bibliografija: f. 77-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.7:347.426(043.2)

COBISS.SI-ID 124545027

4

GABERŠEK, Tim
    Direktiva o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu ter njeni učinki : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Tim Gaberšek. - Ljubljana : [T. Gaberšek], 2022. - VI, 47 f. ; 30 cm

Mentor Klemen Podobnik. - Bibliografija: f. 45-47. - Povzetek ; Abstract: Directive on copyright and related rights in the Digital Single Market and its effects. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.78(4-6EU)(043.2)

COBISS.SI-ID 124564739

5

GAČEŠA, Nik
    Analiza novejše sodne prakse glede vročanja v pravdnem postopku : (magistrsko diplomsko delo) / Nik Gačeša. - Ljubljana : [N. Gačeša], 2022. - 50 str. ; 31 cm

Mentor Aleš Galič. - Bibliografija: f. 45-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.9(043.2)

COBISS.SI-ID 124468739

6

HRASTAR, Taja
    Odpoved pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga z vidika delodajalca : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Taja Hrastar. - 2022 ; Ljubljana : [T. Hrastar]. - 47 str. ; 31 cm

Mentor Luka Tičar. - Bibliografija: str. 44-47. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

349.2:331.106.44(043.2)

COBISS.SI-ID 124699395

7

JEREB, Nejc
    Prisilna ali opcijska konverzija v insolvenčnih postopkih : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Nejc Jereb. - Ljubljana : [N. Jereb], 2022. - 57 str. ; 31 cm

Mentor Marko Simoneti. - Bibliografija: str. 53-57. - Povzetek ; Abstract: Compulsory or optional conversion in insolvency proceedings. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.736(043.2)

COBISS.SI-ID 124475395 

8

KALAR, Rok
    Rimskopravni institut presumpcije in njegov vpliv na sodobno pravo : (magistrsko diplomsko delo) / Rok Kalar. - Ljubljana : [R. Kalar], 2022. - 40 f. ; 31 cm

Mentor Marko Kambič. - Bibliografija: f. 36-40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343.131.7(37)(043.2)

COBISS.SI-ID 124544003

9

KLEMENČIČ, Anton, 1997-
    Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja - primerjalnopravno : magistrsko diplomsko delo / avtor Anton Klemenčič. - Ljubljana : [A. Klemenčič], 2022. - 41 str. ; 31 cm

Mentor Vid Jakulin. - Bibliografija: str. 39-41. - Povzetek ; Summary: Liability of legal persons for criminal offenses-comparative law. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343(043.2)

COBISS.SI-ID 127052035

10

KOMEL, Svit
    Vpliv katastrskih popisov na izvedbo zemljiške odveze na Kranjskem : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Svit Komel. - Ljubljana : [S. Komel], 2022. - 121 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Katja Škrubej. - Bibliografija: str. 106-121. - Povzetek ; Abstract: The influence of cadastral surveys on the execution of the land relief in Carniola. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.23(091)
349.4(091)

COBISS.SI-ID 126511875

11

LONČAR, Samo
    Izdaja obveznic : magistrsko diplomsko delo / avtor Samo Lončar. - Ljubljana : [S. Lončar], 2022. - 41 f. ; 30 cm

Mentor Miha Juhart. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 40

336.763.3(043.2)

COBISS.SI-ID 127521027 

12

LUKAČ, Alen
    Mednarodnopravna odgovornost države za genocid : magistrsko diplomsko delo / avtor Alen Lukač. - Ljubljana : [A. Lukač], 2022. - 61 f. ; 31 cm

Mentorica Vasilka Sancin. - Bibliografija: f. 56-61. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

341.485(043.2)

COBISS.SI-ID 124914179

13

MITROVIĆ, Branislava Sara
    Dr. Gregor Gojmir Krek, pravnik in skladatelj: analiza izbranih del in njihov zgodovinski kontekst : magistrsko diplomsko delo / Branislava Sara Mitrović. - 2022 ; Ljubljana : [B. S. Mitrović]. - 89 f. ; 31 cm

Mentorica Katja Škrubej ; somentor Jernej Weiss. - Bibliografija: f. 81-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

34:929Krek G.G.
78:929Krek G.G.

COBISS.SI-ID 124713987

14

MUSTAR, Eva
    Preiskovanje letalskih nesreč ter iskanje krivde in odgovornosti v zračnem prometu : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Eva Mustar. - Ljubljana : [E. Mustar], 2022. - III, 51 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Matjaž Ambrož. - Bibliografija: f. 45-51. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343.2:656.7.08(043.2)

COBISS.SI-ID 124444931

15

NEŽMAH, Katarina
    Odškodninska odgovornost članov organov vodenja in nadzora po zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju : (magistrsko diplomsko delo) / avtor [i.e. avtorica] Katarina Nežmah. - Ljubljana : [K. Nežmah], 2022. - 68 f. ; 30 cm

Mentorica Ana Vlahek. - Bibliografija: f. 65-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.7(043.2)

COBISS.SI-ID 127401219

16

NOVINEC, Ana
    Vpliv umetne inteligence na prihodnost sojenja : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Ana Novinec. - Ljubljana : [A. Novinec], 2022. - 38 f. ; 30 cm

Mentor Aleš Novak. - Bibliografija: f. 33-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.962:004.8(043.2)

COBISS.SI-ID 124545539

17

POLLAK, Nina
    Mednarodnopravno varstvo državnih obveznic kot investicij v mednarodnem investicijskem pravu : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Nina Pollak. - Ljubljana : [N. Pollak], 2022. - VIII, 63 f. ; 30 cm

Mentorica Vasilka Sancin. - Bibliografija: f. 53-63. - Povzetek ; Abstract: International legal protection of sovereign bonds as investments in international investment law. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

341(043.2)
336.275.3(043.2)

COBISS.SI-ID 126213379

18

ROBAS, Manca
    Odškodninska odgovornost za pohodne površine : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Manca Robas. - Ljubljana : [M. Robas], 2022. - 57 f. ; 30 cm

Mentor Damjan Možina. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 49-57. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.51(043.2)

COBISS.SI-ID 124451331

19

RUDEŽ Vendramin, Tin
    Aktivnost sodnika v pravdnem postopku : magistrsko diplomsko delo / avtor Tin Rudež Vendramin. - Ljubljana : [T. Rudež Vendramin], 2022. - 66 f. ; 31 cm

Mentorica Jerca Kramberger Škerl. - Bibliografija: f. 58-65. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.9(043.2)

COBISS.SI-ID 124941827

20

SIMČIČ, Gregor, 1980-
    Pojem sodne odločbe po prenovljeni Uredbi Bruselj I bis : magistrsko diplomsko delo / avtor Gregor Simčič. - Ljubljana : [G. Simčič], 2022. - 43 str. ; 30 cm

Mentorica Jerca Kramberger Škerl. - Bibliografija: str. 39-43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

341.9(4)(043.2)

COBISS.SI-ID 124485891

21

ŠINKOVEC, Anja, 1995-
    Problematika obdavčitve stalne poslovne enote s poudarkom na digitalnem poslovanju : magistrsko diplomsko delo / avtorica Anja Šinkovec. - Ljubljana : [A. Šinkovec], 2022. - 37 f. ; 30 cm

Mentor Jernej Podlipnik. - Bibliografija: f. 34-37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

336.22(043.2)

COBISS.SI-ID 124552963

22

ŠUMNIK, Eva
    Zavrnitev licence kot zloraba prevladujočega položaja : magistrsko diplomsko delo / avtorica Eva Šumnik. - 2022 ; Ljubljana : [E. Šumnik]. - VIII, 42 f. ; 31 cm

Mentor Peter Grilc. - Bibliografija: f. 38-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.77EU(043.2)

COBISS.SI-ID 124748035

23

TAJZEL, Klementina, 1995-
    Uveljavljanje pravic Romov pred mednarodnimi mehanizmi za človekove pravice : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Klementina Tajzel. - Ljubljana : [K. Tajzel], 2022. - VIII, 51 f. ; 30 cm

Mentorica Vasilka Sancin. - Bibliografija: f. 44-51. - Povzetek ; Abstract: Enforcing Roma rights before international human rights mechanisms. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

341.231.14(=214.58)(043.2)
341.123(043.2)

COBISS.SI-ID 124522499 

24

VOJE, Manca
    Razmerje med inkriminacijama povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in nevarno vožnjo v cestnem prometu : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Manca Voje. - Ljubljana : [M. Voje], 2022. - 55 f. : tabeli ; 30 cm

Mentor Damjan Korošec. - Bibliografija: f. 51-55. - Povzetek ; Abstract: Relationship between the incriminations causes of traffic accidents due to negligence and dangerous driving in road traffic. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343.346(497.4)(043.2)

COBISS.SI-ID 127249667

25

VRIŠER, Katarina
    Ustavni položaj ustavnih sodišč v državah članicah EU : (magistrsko diplomsko delo) / avtor[ica] Katarina Vrišer. - Ljubljana : [K. Vrišer], 2022. - 50 f. ; 30 cm

Mentor Igor Kaučič. - Bibliografija: f. 45-50. - Povzetek ; Abstract: Constitutional position of constitutional courts in Member States of the European Union. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

342.565.2(4-6EU)(043.2)

COBISS.SI-ID 124554243

26

ŽNIDAR, Nina
    Vloga mednarodnega prava človekovih pravic pri meritornem odločanju mednarodnih investicijskih arbitražnih tribunalov : (magistrsko diplomsko delo) / avtor[ica] Nina Žnidar. - Ljubljana : [N. Žnidar], 2022. - VII, 49 str. ; 31 cm

Mentorica Vasilka Sancin. - Bibliografija: str. 40-49. - Povzetek ; Abstract: The role of international human rights law in the merits of international investment arbitration tribunals. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

341.6(043.2) 341.231.14(043.2)

COBISS.SI-ID 124575235

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115