September 2022

Seznam novosti 2022/09

PC Civilno pravo

1. CAUSA contractus : auf der Suche nach den Bedingungen der Wirksamkeit des vertraglichen Willens = alla ricerca delle condizioni di efficacia della volontà contrattuale = à la recherche des conditions de l'efficacité de la volonté contractuelle / edited by Gregor Albers, Francesco Paolo Patti and Dorothée Perrouin-Verbe. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2022. - XX, 928 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Beiträge zum ausländischen und internationalen Privatrecht : BtrIPR, ISSN 0340-6709 ; 137)

Prispevki v nem., it., franc. in angl. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazala

ISBN 978-3-16-158244-8 ISBN 3-16-158244-6

347.4(4)(082)

COBISS.SI-ID 123169539

2. EIGENTUM in der digitalen Gesellschaft (konferenca) (2020 ; online)     Eigentum in der digitalen Gesellschaft / herausgegeben von Franz Hofmann, Benjamin Raue und Herbert Zech. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2022. - 180 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.mohrsiebeck.com/buch/eigentum-in-der-digitalen-gesellschaft-9783161614934 (Odprti dostop). - "Am 20.11.2020 fand unter der Schirmherrschaft des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft, der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, der Universität Trier und der Humboldt-Universität zu Berlin als Online-Veranstaltung eine Tagung über das "Eigentum in der digitalen Gesellschaft" statt." --> predgovor. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Povzetek v nem. pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-3-16-161492-7

347.2(082.034.2) 077(082.034.2)

COBISS.SI-ID 123757059 

3. EIGENTUM in der digitalen Gesellschaft (konferenca) (2020 ; online)     Eigentum in der digitalen Gesellschaft [Elektronski vir] / herausgegeben von Franz Hofmann, Benjamin Raue und Herbert Zech. - E-zbornik. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2022. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (180 str.))

Način dostopa (URL): https://www.mohrsiebeck.com/buch/eigentum-in-der-digitalen-gesellschaft-9783161614934 (Odprti dostop). - Nasl. z nasl. zaslona. - "Am 20.11.2020 fand unter der Schirmherrschaft des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft, der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, der Universität Trier und der Humboldt-Universität zu Berlin als Online-Veranstaltung eine Tagung über das "Eigentum in der digitalen Gesellschaft" statt." --> predgovor. - Opis vira z dne 16. 9. 2022. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Povzetek v nem. pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-3-16-161493-4 (PDF) doi: 10.1628/978-3-16-161493-4

347.2(082.034.2) 077(082.034.2)

COBISS.SI-ID 121746691

4. EU cross-border succession law / edited by Stefania Bariatti, Ilaria Viarengo, Francesca C. Villata. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2022. - XLIV, 530 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Elgar European law and practice)

Opombe z bibliografijo na dnu str. pri večini prispevkov. - Kazala

ISBN 978-1-78536-529-4 ISBN 1-78536-529-0

347.65/.68(4)(082) 341.9(4)(082)

COBISS.SI-ID 120460035

5. FIDIC     Kratka oblika pogodbe = Short form of contract : sporazum, splošni pogoji, pravila za reševanje sporov, navodila / FIDIC, Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev ; [vodja projekta Saša Skulj ; prevod SIBON]. - Ponatis 2022. - Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za svetovalni inženiring, 2011. - 55 str. ; 30 cm

Prevod dela: Short form of contract. - Na vrhu nasl. str.: Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev. - 100 izv.

ISBN 978-961-6666-44-2 : 40,00 EUR

347.45/.47:69(035)

COBISS.SI-ID 122086147

6. FIDIC     Pogoji podizvajalskih gradbenih pogodb / FIDIC, Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev ; [vodja projekta Saša Skulj ; prevod Sibon]. - Ponatis. - Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije, Združenja za svetovalni inženiring, 2013. - 47 str. ; 30 cm

Vsebina na nasl. str.: Del 1 - Splošni pogoji ; Del 2 - Navodilo za pripravo posebnih pogojev ; z obrazci ponudbe in pogodbe. - Na nasl. str. --> "(Skupaj s Pogoji gradbenih pogodb, 4. izdaja 1987, ponatis 1992 z nadaljnjimi spremembami)". - 100 izv.

ISBN 978-961-6666-73-2

347.45/.47:69(035) 330.131.7(035)            

COBISS.SI-ID 265792256

7. GEIPEL, Andreas     Beweisführung und Lügenerkennung vor Gericht / Andreas Geipel. - 1. Auflage. - Paderborn : F. Schöningh, 2021. - 166 str. ; 23 cm. - (UTB ; Bd. 5400)

Bibliografija: str. [159]-166

ISBN 978-3-8252-5400-1

347.9  

COBISS.SI-ID 123767299

8. MOL, Charlotte     The child's right to participate in family law proceedings : represented, heard or silenced? / Charlotte Mol. - Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, 2022. - XXXI, 435 str. : ilustr. ; 24 cm. - (European Family Law ; 52)

Bibliografija: str. 421-432. - Kazalo

ISBN 978-1-83970-255-6

347.61/.64(EU)

COBISS.SI-ID 121728003

9. POGODBA o skupnem vlaganju : konzorcialna pogodba / FIDIC - Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev. - [Ljubljana] : GZS, cop. 1992. - 29 str. ; 30 cm

ISBN 2-88432-008-3

347.45/.47

COBISS.SI-ID 3657259

10. SKULJ, Saša     Kratka določila gradbene pogodbe : prva prilagoditev smernic FIDIC - Short Form of Contract na slovenske predpise in prakso / [vodja projekta Saša Skulj]. - Ponatis 2021. - Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za svetovalni inženiring, 2021. - 77 str., [1] zganj. f. ; 30 cm

Avtor naveden v kolofonu. - 50 izv. - Bibliografija: str. 74

ISBN 978-961-6666-43-5. - ISBN 978-961-6666-44-2! : 32,26 EUR

347.45/.47:69(035) 330.131.7(035)

COBISS.SI-ID 122092547

11. SKULJ, Saša     Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik : usklajena izdaja multilateralnih bank za razvoj : splošni pogoji, posebni pogoji, vzorci obrazcev / [vodja projekta Saša Skulj]. - Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje inženirsko svetovalnih podjetij, 2005. - 109 str. ; 30 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Na vrhu nasl. str.: Mednarodna zveza inženirjev. - Na nasl. str. ISBN in podatek o izd. originalne izd. - Kazalo

ISBN 2-88432-044-X

347.45/.47:69(035)

COBISS.SI-ID 3657003

12. SKULJ, Saša     Pogoji pogodb za dobavo, inženirske in gradbene storitve (DIGIS) = EPC turnkey projects : projekti na ključ : splošni pogoji, navodila za izdelavo posebnih pogojev, obrazci ponudbenega pisma, pogodbenega sporazuma in sporazuma o reševanju sporov / [projektni vodja Saša Skulj]. - 1. izd., ponatis. - Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje inženirsko svetovalnih podjetij, 2022. - 150 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Na vrhu nasl. str.: Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev. - Kazalo

ISBN 978-961-6666-35-0. - ISBN 978-961-6666-25-0!

347.45/.47:69(035)

COBISS.SI-ID 122024451 

13. TOVAR Galván, Rorick     Legal pluralism and efficiency in marriage law / Rorick Tovar Galván. - Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, 2022. - XXIX, 283 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 249-278. - Kazalo

ISBN 978-1-83970-229-7

347.62

COBISS.SI-ID 121848067

14. VAIGE, Laima     Cross-border recognition of formalized same-sex relationships : the role of ordre public / Laima Vaige. - Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, cop. 2022. - XLIV, 474 str. ; 24 cm. - (European family law series : EFL ; 53)

Delo je nastalo na osnovi avtoričine dokt. disert. - Bibliografija: str. 437-460. - Kazala

ISBN 978-1-83970-256-3 ISBN 1-83970-256-7

316.361.15:347.62(4) 341.96(4)        

COBISS.SI-ID 123489539

15. VARANELLI, Luigi     Pravo in psihologija - izbrana poglavja / avtor Luigi Varanelli ; [avtor predgovora Luigi Varanelli]. - 1. izd. - Ljubljana : MLC Fakulteta za management in pravo, 2022. - 168 str. : fotograf. ; 22 cm

200 izv. - O avtorju: str. 8. - Bibliografija: str. 167-168

ISBN 978-961-94676-6-4 : 19 EUR

34:159.9(075.8)           

COBISS.SI-ID 109800195

16. VZOREC pogodbe za storitve : naročniki - svetovalci : 5. izd. 2017 : obrazec pogodbe, splošni pogoji, posebni pogoji, dodatki 1, 2, 3, 4 in 5 / [prevod Lelja Vidan, Damir Vidan s. p.]. - Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za svetovalni inženiring - ZSI, 2018, cop. 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 67 str. ; 30 cm

"Predgovor k slovenskemu prevodu Vzorec pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem - Bela knjiga." --> str.3. - 300 izv.

ISBN 978-961-6986-31-1 : 90 EUR, DDV ni vključen

347.45/.47:338.46(035)           

COBISS.SI-ID 296744960

PD Delovno pravo in pravo socialne varnosti

17. PENNINGS, Frans, 1957-     European social security law / Frans Pennings. - 7th ed. - Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, cop. 2022. - XXIV, 484 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Ius communitatis ; vol. 6)

Bibliografija: str. 453-461. - Kazali

ISBN 978-1-78068-816-9 (trda vezava) ISBN 1-78068-816-4 (trda vezava)

349.3:061.1EU

COBISS.SI-ID 123033603

18. RIESENHUBER, Karl, 1967-     European employment law : a systematic exposition / Karl Riesenhuber. - 2nd ed. - Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, cop. 2021. - LXIII, 1013 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Ius communitatis series ; vol. 4)

"A German language version of the book is published by De Gruyter as Europäische Arbeitsrecht, ISBN 978-3-11-073718-9." --> hrbet nasl. str. - Bibliografija: str. XXV-XXIX in pri posameznih poglavjih. - Kazali

ISBN 978-1-83970-151-1 ISBN 1-83970-151-X

349.2:061.1EU

COBISS.SI-ID 119841795 

PEF Ekonomija, sociologija

19. BORAK, Neven     Študij ekonomije v Jugoslaviji / Neven Borak. - Ljubljana : Zveza ekonomistov Slovenije, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 399 str. : ilustr. ; 22 cm

200 izv. - Bibliografija: 336-350. - Kazalo

ISBN 978-961-6231-82-4 : 49 EUR

330:37(497.1)

COBISS.SI-ID 298298368

20. GOSPODARSKE krize in Slovenci / uredila Neven Borak, Žarko Lazarević. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino : Zveza ekonomistov Slovenije, 1999 (Ljubljana : Grafika-M). - 280 str. : graf. prikazi, tabele ; 20 cm. - (Zbirka Ekonomska knjižnica / Inštitut za novejšo zgodovino in Zveza ekonomistov Slovenije)

Bibliografija pri vsakem prispevku

ISBN 961-6231-17-0 (Zveza ekonomistov Slovenije)

338.124.4(497.4)"18/19"(082)

COBISS.SI-ID 98022144

21. KAMNAR, Helena     Fiskalna pravila / Helena Kamnar, Neven Borak. - Ljubljana : Zveza ekonomistov Slovenije, 2013. - 206 str. : tabele ; 25 cm. - (Ekonomska knjižnica / Zveza ekonomistov Slovenije ; 2013, 4)

Vzpor. besedilo fiskalnih pravil v jezikih trinajstih držav. - Bibliografija: str. 197-206

ISBN 978-961-6231-76-3 : 24 EUR

336.22(094)    

COBISS.SI-ID 267170816

22. PRAVO in ekonomija [Elektronski vir] : pravo, ekonomija in epidemija / urednica Martina Repas. - 1. izd. - E-knjiga. - Maribor : Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (162 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/702. - V kolofonu tudi nasl. v angl.: Law and economics : law, economics and epidemic. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 2. 8. 2022

ISBN 978-961-286-630-3 (PDF) doi: 10.18690/um.pf.4.2022

34:33:616-036.21(0.034.2)      

COBISS.SI-ID 116717315

23. PRECHT, Richard David, 1964-     Freiheit für alle : das Ende der Arbeit wie wir sie kannten / Richard David Precht. - Originalausg., 1. Aufl. - München : Goldmann, cop. 2022. - 538 str. : ilustr. ; 22 cm

Opombe z bibliografijo: str. 497-520. - Izbrana bibliografija: str. 521-[539]

ISBN 978-3-442-31551-2 ISBN 3-442-31551-4

331:17

COBISS.SI-ID 122976771

24. PREVRATI in slovensko gospodarstvo v XX. stoletju : 1918-1945-1991 / uredila Neven Borak, Žarko Lazarević. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1996 (Ljubljana : Delo). - 253 str. ; 21 cm. - (Ekonomska knjižnica / Cankarjeva založba)

Bibliografija: str. 239-[254]

ISBN 86-361-0998-1

338(497.4)"1918/1991" 338.246(497.4)"1918/1991"     

COBISS.SI-ID 59469312

25. PRINČIČ, Jože     Zveza ekonomistov Slovenije v času in prostoru 1934-1950-2000 / Jože Prinčič. - Ljubljana : Zveza ekonomistov Slovenije : Inštitut za novejšo zgodovino, 2001 (Ljubljana : Grafika-M). - 270 str. ; 20 cm. - (Zbirka Ekonomska knjižnica / Zveza ekonomistov Slovenije)

Predgovor / Neven Borak: str. 5-8. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek

ISBN 961-6231-29-4 (Zveza ekonomistov Slovenije)

061.2:330(497.4)(091) 330(497.4)"1934/2000"           

COBISS.SI-ID 112439296

26. RITZ, Julius-Vincent     Business Judgment Rule und § 266 StGB : zur Anwendung des § 93 Abs. 1 Satz 2 AktG im Untreuestrafrecht / von Julius-Vincent Ritz. - Heidelberg : C.F. Müller, 2020. - XII, 238 str. ; 22 cm. - (Schriften zum Wirtschaftsstrafrecht)

Bibliografija: str. 217-238. - Zusammenfassung. - Dokt. disert. na: Eberhard Karls Universität Tübingen

ISBN 978-3-8114-4736-3 (trda vezava)

347.7(043)      

COBISS.SI-ID 123649027

27. SCHLUCHTER, Wolfgang, 1938-     Mit Max Weber / Wolfgang Schluchter. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2020. - IX, 289 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. [274]-279. - Kazali

ISBN 978-3-16-159018-4

316.334 316.2Weber M.           

COBISS.SI-ID 123165443

28. TURK, Ivan, 1930-2020     O osebni in poslovni odličnosti / Ivan Turk. - Ljubljana : Zveza ekonomistov Slovenije, 2010. - 227 str. ; 24 cm + kazala (8 str.). - (Ekonomska knjižnica / Zveza ekonomistov Slovenije ; 2010, 2)

ISBN 978-961-6231-66-4

005.336.1

COBISS.SI-ID 253562112

29. TURK, Ivan, 1930-2020     Razvoj dojemanja ekonomskih in finančnih kategorij poslovanja v Sloveniji / Ivan Turk. - Ljubljana : Zveza ekonomistov Slovenije, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 502 str. ; 24 cm. - (Ekonomska knjižnica / Zveza ekonomistov Slovenije ; 2012, 3)

500 izv. - Kazala

ISBN 978-961-6231-72-5

657(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 260576000

PFI Teorija in filozofija prava

30. AUER, Marietta, 1972-     Der privatrechtliche Diskurs der Moderne / Marietta Auer. - Unveränderte Broschurausgabe 2022; Erstausgabe. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2022 (cop. 2014). - X, 204 str. ; 23 cm

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=d2c8433e5238482a83d66484d0c1c2b4&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - Inhaltstext. - Bibliografija: str. [169]-192. - Kazalo. - Dokt. disert. na: Ludwig-Maximilians-Universität München

ISBN 978-3-16-161526-9

340.12:347.2(043)

COBISS.SI-ID 123748867

31. POLLMANN, Arnd     Menschenrechte und Menschenwürde : zur philosophischen Bedeutung eines revolutionären Projekts / Arnd Pollmann. - 1. Aufl. - Berlin : Suhrkamp, 2022. - 451 str. : graf. prikazi ; 18 cm. - (suhrkamp taschenbuch wissenschaft ; 2370)

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=1a7e0c9d508b4dc69d386e52ac1d04dc&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - vsebina. - Sorodni elektronski vir: http://scans.hebis.de/HEBCGI/show.pl?49584135_toc.pdf - kazalo vsebine. - Bibliografija: str. 430-451

ISBN 978-3-518-29970-8 ISBN 3-518-29970-0

17.026.4:342.7

COBISS.SI-ID 122292995

32. POSTEMA, Gerald J.     Utility, publicity, and law : essays on Bentham's moral and legal philosophy / Gerald J. Postema. - First ed. - Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2019. - XV, 312 str. ; 25 cm

"The essays in this volume and its companion, Bentham and the Common Law Tradition (2nd edition, 2019), offer a reassessment of Jeremy Bentham's strikingly original legal philosophy.". - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo. - Vsebina: Part I: Foundations. Meaning, analysis and exposition : the technology of thought ; Human psychology, individual and social ; Normative theory : the principle of utility ; Publicity and the development of Bentham's theory of value ; Bentham's equality-sensitive theory of value ; Interests, universal and particular ; Part II: Jurisprudence ; Utility, public rules and common-law adjudication ; Utility and command : roots of Bentham's universal jurisprudence ; Facts, fictions and law : foundations of the law of evidence ; In defense of "French nonsense" : fundamental rights in constitutional jurisprudence ; Utilitarian international order ; The soul of justice : Bentham on publicity, law and the rule of law ; Bentham : theorist of publicity

ISBN 978-0-19-879317-5

340.12

COBISS.SI-ID 121932291

33. WISSEN und Recht / Ino Augsberg, Gunnar Folke Schuppert (Hrsg.). - 1. Auflage. - Baden-Baden : Nomos, 2022. - 595 str. ; 23 cm. - (Interdisziplinäre Studien zur Wissensgesellschaft ; Bd. 1)

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=d6832f92d8204984bb0dd08523f31649&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - Inhaltstext. - Sorodni elektronski vir: https://d-nb.info/1256946311/04 - Inhaltsverzeichnis. - Bibliografija ob prispevkih

ISBN 978-3-8487-6900-1

34:001.101      

COBISS.SI-ID 121552643 

PH Pravna zgodovina

34 BISCARDI, Arnaldo     Appunti sulle garanzie reali in diritto romano / Arnaldo Biscardi. - Milano : Cisalpino-Goliardica, 1976. - 283 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 263-268. - Kazalo

347.4:336.77(37)         

COBISS.SI-ID 121371651

35. The CHURCH in sickness and in health / edited by Charlotte Methuen and Andrew Spicer. - Cambridge : Cambridge University Press for the Ecclesiastical History Society, 2022. - XV, 437 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm. - (Studies in Church history, ISSN 0424-2084 ; 58)

Opombe z bibliografijo na dnu str. in povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-009-28480-6 ISBN 1-009-28480-0

27(091)(082) 61(091)(082)   

COBISS.SI-ID 121116675

36. HAFERKAMP, Hans-Peter, 1966-     Wege zur Rechtsgeschichte : das BGB / Hans-Peter Haferkamp. - Köln ; Wien : Böhlau, cop. 2022. - 410 str. : tabela ; 22 cm. - (UTB ; Bd.-Nr. 5818) (Wege zur Rechtsgeschichte)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazala

ISBN 978-3-8252-5818-4 ISBN 3-8252-5818-1

347(430)(091)

COBISS.SI-ID 120061187

37. KOCHER, Gernot, 1942-     Zeichen und Symbole des Rechts : eine historische Ikonographie / Gernot Kocher. - München : C. H. Beck, 1992. - 200 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 167-177. - Kazali

ISBN 3-406-36685-6

34(09):7.04     

COBISS.SI-ID 1682219

38. LIEBS, Detlef     Das Recht der Römer und die Christen : gesammelte Aufsätze in überarbeiteter Fassung / Detlef Liebs. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2015. - XII, 281 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. IX-XII. - Kazala. - Vsebina: Der Prozess Jesu ; Die neronische Christenverfolgung ; Plinius mildert die Verfolgungen ; Märtyrer nutzen das römische Prozessrecht zur Mission ; Die konstantinische Wende und das Recht ; Die Donatistenprozesse ; Unverhohlene Brutalität in den Gesetzen der ersten christlichen Kaiser ; Aufruhr in Rom nach Papstwahlen ; Landraub und Gerechtigkeit im religiös gespaltenen Rom ; Der erste Ketzerprozess ; Augustin und Paulinus von Nola im römischen Rechtsbetrieb ; Römische Jurisprudenz und Christentum ; Römischrechtliche Glut aus dem 8. Jh. für ein Bischofsgericht in Burgund

ISBN 978-3-16-154031-8

34:27(37)

COBISS.SI-ID 121219587

39. OMAN, Žiga     Maščevanje na Slovenskem v zgodnjem novem veku : sovražnosti in pomiritve na Kranjskem in Štajerskem / Žiga Oman ; [prevod povzetka Žiga Oman]. - Maribor : Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča, 2021 (Ljubljana : Itagraf). - 239 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Studia historica Slovenica ; 22)

Recenziji / Miha Preinfalk, Simon Malmenvall: str. 238-239. - Bibliografija: str. 216-235 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6855-11-2

94(497.4)"15/16"

COBISS.SI-ID 94057731

40. PFEILSCHIFTER, Rene     Die Spätantike : der eine Gott und die vielen Herrscher / Rene Pfeilschifter. - 2., durchgesehene Auflage. - München : C. H. Beck, 2017. - 304 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Geschichte der Antike ; 6156)

Bibliografija: str. 279-300. - Kazalo

ISBN 978-3-406-72021-5

34"652"(4)

COBISS.SI-ID 121025283 

41. REITER, Christian, 1971-     Einführung in das römische Privatrecht : ausgewählte Themengebiete und Fälle / Christian Reiter. - Wien ; Köln : Böhlau, cop. 2021. - 260 str. : tabela, rodoslovna tabela ; 22 cm. - (UTB ; Bd.-Nr. 5700)

Besedilo v nem., delno lat. besedilo in prevod v nem. - Bibliografija: str. 241-242. - Kazalo

ISBN 978-3-8252-5700-2 ISBN 3-8252-5700-2

347(37)(091)

COBISS.SI-ID 120115715

42. WOLFF, Hans Julius, 1902-1983     Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemaeer und des Prinzipats. Bd. 2, Organisation und Kontrolle des privaten Rechtsverkehrs / von Hans Julius Wolff. - 1. Aufl. - München : C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1978. - XXX, 297 str. ; 25 cm. - (Handbuch der Altertumswissenschaft. Abt. 10, Rechtsgeschichte des Altertums ; Teil 5, Bd. 2)

Hrbtni nasl.: Das Recht der griech. Papyri Ägyptens. - Nasl. v CIP-u: Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemäer und des Prinzipats. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazala

ISBN 3-406-05192-8 ISBN 978-3-406-05192-0

34(3)(091)      

COBISS.SI-ID 120119299

PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

43. BELL, John, 1953-     Contemporary French administrative law [Elektronski vir] / John Bell, François Lichère. - E-knjiga. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2022. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (LVIII, 319 str.))

Način dostopa (URL): https://www.cambridge.org/core/books/contemporary-french-administrative-law/4817E7D30FB21B384C1C987917DDA08F (Odprti dostop). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 19. 9. 2022. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazala

ISBN 978-1-009-05712-7 (PDF) doi: 10.1017/9781009057127

342.9(44)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 121782275

44. CODIFICATION of administrative procedure / edited by Jean-Bernard Auby ; foreword George Bermann. - Bruxelles : Bruylant, cop. 2014. - VII, 431 str. ; 24 cm. - (Administrative law = Droit administratif, ISSN 2031-4922 ; 13)

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-2-8027-4347-7

35.077.3:061.1EU       

COBISS.SI-ID 4623022

45. COTTER, John     Legal certainty in the preliminary reference procedure : the role of extra-legal steadying factors / John Cotter. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, 2022. - X, 309 str. ; 24 cm. - (Elgar studies in legal theory)

Bibliografija: str. 292-300. - Kazalo

ISBN 978-1-78897-954-2

341.98:061.1EU          

COBISS.SI-ID 121669379

46. FROESE, Judith     Der Mensch in der Wirklichkeit des Rechts : zur normativen Erfassung des Individuums durch Kategorien und Gruppen / Judith Froese. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2022. - XVIII, 567 str. ; 24 cm. - (Jus publicum, ISSN 0941-0503 ; Bd 308)

Bibliografija: str. [527]-563. - Kazalo. - Zusammenfassung. - Doktorska dis. na: Universität zu Köln

ISBN 978-3-16-161027-1

342(430)(043)

COBISS.SI-ID 122916867

47. GIACOMUZZI, José Guilherme     Foundations of public contracts : a comparative view / José Guilherme Giacomuzzi. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2022. - XI, 263 str. ; 25 cm. - (Studies in comparative law and legal culture)

Bibliografija: str. 236-259. - Kazalo

ISBN 978-1-80088-091-7 ISBN 1-80088-091-X

346:340.5(44+73+81)  

COBISS.SI-ID 120457219 

48. ICKING, Johannes     Menschenrechte als Teilhaberechte an politischen Gesellschaften / Johannes Icking. - 1. Auflage. - Baden-Baden : Nomos, 2021. - 273 str. ; 24 cm. - (Politik und Recht)

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=a70eb5aa1a114867a528171fe85786d2&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - Inhaltstext. - Sorodni elektronski vir: https://d-nb.info/1220578479/04 - Inhaltsverzeichnis. - Bibliografija: str. 261-273. - Dokt. disert., Universität Berlin

ISBN 978-3-8487-7035-9 ((broš.)) ISBN 978-3-7489-1158-6 ((e-pub.))

342.7:32(043)

COBISS.SI-ID 123204099

49. IVANC, Blaž     Religion and law in Slovenia / Blaž Ivanc. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, cop. 2015. - 230 str. ; 24 cm

"The book was originally published as a monograph in the Religion in International Encyclopaedia of Laws/Religion. General editors: Roger Blanpain, Frank Hendrickx, volume editor: Rik Torfs" --> na nasl. str. - Selected bibliography: str. 211-219. - Kazalo

ISBN 978-90-411-6116-1

342:2(497.4) 322(497.4)      

COBISS.SI-ID 38635053

50. MIGRATION [Elektronski vir] / [authors] Vasilka Sancin ... [et al.] ; coordinators Vasilka Sancin, Thibaut Fleury Graff, assistants Rok Kljajič ... [et al.]. - E-zbornik. - Paris : International Law Association, [2022]. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (47 str.)) : ilustr. - (White Paper ; 15)

Način dostopa (URL): https://www.ilaparis2023.org/wp-content/uploads/2022/08/ADI-ILA-migration-VHD-EN.pdf (Odprti dostop). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 28. 9. 2022

341     

COBISS.SI-ID 123339267

51. MIGRATION [Elektronski vir] / Vasilka Sancin ... [et al.] ; coordinateurs Vasilka Sancin, Thibaut Fleury Graff, assistants Rok Kljajič ... [et al.]. - E-zbornik. - Paris : Association de droit international, [2022]. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (50 str.)) : ilustr. - (Livre blanc ; 15)

Način dostopa (URL): https://www.ilaparis2023.org/wp-content/uploads/2022/08/ADI-ILA-migration-VHD-FR.pdf (Odprti dostop). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 28. 9. 2022

341     

COBISS.SI-ID 123344899

52. ODA, Hiroshi, 1952-     Japanese law / Hiroshi Oda. - 4th ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2021. - XXXVII, 504 str. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-0-19-886947-4

34(520)

COBISS.SI-ID 122169603

53. VANDENHOLE, Wouter     Non-discrimination and equality in the view of the UN human rights treaty bodies / Wouter Vandenhole. - Antwerpen ; Oxford : Intersentia, cop. 2005. - XIII, 293 str. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-90-5095-500-3 ISBN 90-5095-500-2

341.231.14 341.123

COBISS.SI-ID 123141891 

PK Kazensko pravo

54. TRIAGE in der (Strafrechts-) Wissenschaft / Eric Hilgendorf, Elisa Hoven, Frauke Rostalski (Hrsg.). - 1. Auflage. - Baden-Baden : Nomos, 2021. - 395 str. ; 23 cm : ilustr. - (Schriften zum Medizinstrafrecht ; Bd. 20)

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-3-8487-8352-6 ((broš.)) ISBN 978-3-7489-2738-9 ((e-knjiga))

343.211.3:616(082)

COBISS.SI-ID 123507459 

PL Zakonodaja

55. KOMENTAR Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). Knj. 3, Komentar novih in med letoma 2020 in 2022 spremenjenih določb ZUP ter povezanih podzakonskih predpisov / avtorji Janez Čebulj ... [et al.] ; [avtorji tretje knjige Erik Kerševan ... et al.] ; urednika Polonca Kovač, Erik Kerševan ; strokovni koordinator Boštjan Koritnik ; stvarno kazalo Katja Štemberger, Nejc Urankar. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije : Pravna fakulteta Univerze, 2022 ([Ljubljana] : Silveco). - 224 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka predpisov : s komentarjem / Uradni list Republike Slovenije)

Na nasl. str. navedeni avtorji kompleta. - Avtorji 3. knj. navedeni v kolofonu. - 150 izv. - Recenzenta Matej Avbelj, Aleš Galič. - Bibliografija: str. 187-190 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-204-692-7 (zv. 3, Uradni list Republike Slovenije) ISBN 978-961-204-665-1 (komplet, Uradni list Republike Slovenije) : 598,00 EUR

35.077.3(497.4)(094.5.072) 342.9(497.4)(094.5.072)          

COBISS.SI-ID 119117827

56. SLOVENIJA. Zakoni itd.     Kazenski zakonik (KZ-1) : (neuradno prečiščeno besedilo) : vključena tudi uvodna pojasnila k novelam KZ-1H, KZ-1G, KZ-1F in KZ-1E / z uvodnimi pojasnili k noveli KZ-1I Matjaža Ambroža in stvarnim kazalom ; Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD). - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2022 ([Begunje] : Cicero). - 415 str. ; 21 cm. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

250 izv. - Avtorji stvarnega kazala Janez Toplišek, Sabina Zgaga Markelj, Lora Briški. - Recenzentki Katja Filipčič, Mojca Plesničar. - Bibliografija: str. 132-136. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-204-695-8 : 54,00 EUR

343.2/.7(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 111661315

PV Varia

57. BORAK, Ajda     Od viole do pisalnega stroja, od not do kontov : življenje dr. Ivana Turka in njegova vloga pri razvoju računovodstva / Ajda Borak in Neven Borak. - Ljubljana : Beletrina, 2022. - 537 str. : ilustr. ; 22 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 333-493 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-284-970-2         657:929Turk I.

COBISS.SI-ID 107234819

58. DONIN, Hayim Halevy     To be a Jew : a guide to Jewish observance in contemporary life selected and compiled from the Shulhan Arukh and Responsa literature and providing a rationale for the laws and the traditions / Rabbi Hayim Halevy Donin. - 2nd trade paperback ed., printing 2. - New York, NY : Basic Books, 2020. - 441 str. ; 21 cm

Sorodni elektronski vir: http://swbplus.bsz-bw.de/bsz166418547Xinh.htm. - Bibliografija: str. 419-426. - Kazalo

ISBN 978-1-5416-7402-8         26       

COBISS.SI-ID 121378819

59. GERBER, Kaspar     Recht und Evidenz in der Pandemie [Elektronski vir] : Juristische Analysen aus zwei Jahren der Covid-19-Bekämpfung / Kaspar Gerber. - Spletna izd. - E-knjiga. - Zürich : EIZ Publishing, 2022. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (226 str.))

Način dostopa (URL): https://eizpublishing.ch/wp-content/uploads/2022/04/Recht-und-Evidenz-in-der-Pandemie-Digital-V1_00-20220401.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 31. 8. 2022. - Bibliografija z opombami na dnu posamezne strani

ISBN 978-3-03805-479-5         614:34(494)    

COBISS.SI-ID 119744771

60. RECHTSVERGLEICHUNG als didaktische Herausforderung (2018 ; Hamburg)     Rechtsvergleichung als didaktische Herausforderung / herausgegeben von Judith Brockmann, Arne Pilniok und Mareike Schmidt. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2020. - 166 str. ; 24 cm. - (Rechtsvergleichung und Rechtsvereinheitlichung, ISSN 1861-5449 ; 69)

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=e0224876db3a4b43a1011e5332015837&prov=M&dok_var=2&dok_ext=htm - Inhaltstext. - Sorodni elektronski vir: https://d-nb.info/120451089X/04 - Inhaltsverzeichnis. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-3-16-159252-2

340.5:376(430)(08)     

COBISS.SI-ID 123153923

61. ZAKAJ na Erasmus? : izkušnje študentov PF UL, ki so bili na Erasmus izmenjavi / [zbrala in uredila Darja Rabzelj]. - 3. izd. - Ljubljana : Pravna fakulteta, 2022 ([Ljubljana] : Litteralis). - 65 str. ; 22 cm

400 izv.

ISBN 978-961-7162-04-2 : brezplačno

378.014.242:34(082)   

COBISS.SI-ID 120465411

PVm Enciklopedije, leksikoni, slovarji

62. BEHINDERTENRECHT : Arbeits- und Sozialrecht, Öffentliches Recht, Zivilrecht : alphabetische Gesamtdarstellung / Hrsg. Olaf Deinert ...[et al.]. - 3. Auflage. - Baden-Baden : Nomos, 2022. - 1752 str. ; 25 cm

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=59acc9f5e6f044dca457653d61440876&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazali

ISBN 978-3-8487-7860-7

34:364.614.2(031)

COBISS.SI-ID 123735555

PZ Zborniki

63. COVID-19 : Rechtsfragen zur Corona-Krise / herausgegeben von Hubert Schmidt. - Aktualisierungsbd. zur 3. Aufl. - München : C. H. Beck, 2022. - XXI, 170 str. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-3-406-79122-2 ISBN 3-406-79122-0

34(430)(082) 616-036.2(082)

COBISS.SI-ID 123150083

64. UNIVERSALITY of the rule of law : Slovenian and South African perspectives / Elmarie Fourie, Jerca Kramberger Škerl (ed.). - [Cape Town] : Sun Press, [cop. 2021]. - 280 str. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-991201-60-7

34

COBISS.SI-ID 92762883 

Magistrske diplomske naloge

1. BAHOVEC, Maša, 1996-     Postopek postavitve odrasle osebe pod skrbništvo v sodni praksi : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Maša Bahovec. - Ljubljana : [M. Bahovec], 2022. - 48 f. ; 30 cm

Mentorica Neža Pogorelčnik Vogrinc. - Bibliografija: f. 42-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.163:349(043.2)     

COBISS.SI-ID 122409731

2. ČOKL, Ajda     Suverenost držav in diplomatski azil : (magistrsko diplomsko delo) / Ajda Čokl. - Ljubljana : [A. Čokl], 2022. - VI, 46 f. ; 31 cm

Mentorica Vasilka Sancin. - Bibliografija: f. 41-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak., Katedra za mednarodno pravo

341.7/.8(043.3)           

COBISS.SI-ID 122519299

3. DEVETAK, Nika     Pravno urejanje prehrane v judovskem pravu : magistrsko diplomsko delo / avtorica Nika Devetak. - Ljubljana : [M. Mohor], 2022. - 63 f. ; 30 cm

Mentor Aleš Novak. - Bibliografija: f. 58-63. - Povzetek ; Abstract: Legal regulation of diet in Jewish law. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

340.1(043.2)   

COBISS.SI-ID 122299907

4. GALIČ, Kaja, 1997-     Umetna inteligenca in razlaga pravnih aktov : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Kaja Galič. - Ljubljana : [K. Galič], 2022. - 46 f. ; 31 cm

Mentor Miro Cerar. - Bibliografija: f. 42-46. - Povzetek ; Abstract: Artificial intelligence and the explanation of legal acts. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

004.8:340.1(043.2)

COBISS.SI-ID 122541827 

5. GOGNJAVEC Francelj, Katjuša     Ukrepi za varstvo otrokove koristi po Družinskem zakoniku : magistrsko diplomsko delo / Katjuša Gognjavec Francelj. - Ljubljana : [K. Gognjavec Francelj], 2022. - 44 f. ; 30 cm

Mentorica Barbara Novak. - Bibliografija: f. 41-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.6(497.4)(043.2)

COBISS.SI-ID 122605315

6. KALIN, Tjaša     Pomen izvedbe glavne obravnave v upravnem sporu : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Tjaša Kalin. - Ljubljana : [T. Kalin], 2022. - VI, 43 f. ; 30 cm

Mentorica Bruna Žuber. - Bibliografija: f. 38-43. - Povzetek ; Abstract: The importance of conducting a main hearing in an administrative dispute. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

342.9(043.2)

COBISS.SI-ID 122632451

7. KOROŠEC, Masha     Razvojne tendence varstva potnikov v letalskem prometu : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Masha Korošec. - Ljubljana : [M. Korošec], 2022. - 46 f. ; 30 cm

Mentorica Karmen Lutman. - Bibliografija: f. 40-46. - Povzetek ; Abstract: Trends and developments in air passenger rights. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.82:656.072.4(043.2)

COBISS.SI-ID 122493443

8. LIČEN, Nina, pravnica     Odškodninska odgovornost odvetnika zaradi kršitve pogodbenih obveznosti : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Nina Ličen. - Ljubljana : [N. Ličen], 2022. - 51 f. ; 30 cm

Mentor Aleš Galič. - Bibliografija: f. 45-51. - Povzetek ; Abstract: Civil liability of a lawyer for a breach of contractual obligations. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347(043.2)

COBISS.SI-ID 122442755 

9. MIDŽAN, Ajas     Regulacija sistemov spodbujanja rabe obnovljivih virov energije v Republiki Sloveniji : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Ajas Midžan. - Ljubljana : [A. Midžan], 2022. - V, 51 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Pirnat. - Bibliografija: f. 46-51. - Povzetek ; Summary: Regulation of systems on the promotion of the use of renewable energy sources in the Republic of Slovenia. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

34:620.92/.98+502 620.92/.98+502(043.2)

COBISS.SI-ID 122396419

10. MULEJ, Tine     Delitev skupnega premoženja zakoncev : magistrsko diplomsko delo / avtor Tine Mulej. - Ljubljana : [T. Mulej], 2022. - 52 f. ; 30 cm

Mentorica Barbara Novak. - Bibliografija: f. 47-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.6(497.4)(043.2)     

COBISS.SI-ID 122416131

11. VILICER, Bria     Mehanizem okrepljenega sodelovanja v Evropski uniji : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Bria Vilicer. - Ljubljana : [B. Vilicer], 2022. - 45 f. ; 30 cm

Mentorica Neža Pogorelčnik Vogrinc. - Bibliografija: f. 41-45. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

34(043.2)        

COBISS.SI-ID 121739011

12. VIVOD, Aleš     (Ne)dopustnost omejevanja človekovih pravic v času epidemije : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Aleš Vivod. - Ljubljana : [A. Vivod], 2022. - 47 f. ; 30 cm

Mentor Miro Cerar. - Bibliografija: f. 44-47. - Povzetek ; Abstract: (In)admissibility of limitations of human rights in times of an epidemic. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

342.7:616(043.2)         

COBISS.SI-ID 121722883

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115