Knjižnično gradivo

Knjižnica Pravne fakultete v Ljubljani je zasnovana na principu prostega pristopa, kar pomeni, da obiskovalci knjižnice sami poiščete gradivo na knjižnih policah. Pri iskanju si pomagate z spletnim katalogom COBISS/OPAC.  

Spletni katalog COBISS/OPAC:
www.cobiss.si    

Virtualna knjižnica Slovenije COBISS/OPAC

Lokalna COBISS/OPAC baza Pravne fakultete v Ljubljani - PRFLJ

Knjižno gradivo je razporejeno na knjižnih policah po oddelkih z oznakami:
 • PC       civilno pravo
 • PEF     ekonomija in sociologija prava
 • PFI       filozofija prava
 • PH       pravna zgodovina
 • PD       delovno pravo in pravo socialne varnosti
 • PJ        javno pravo
 • PK       kazensko pravo
 • PV       razno (varia)
 • PZ        zborniki
 • PR       serijske publikacije oz. revije
Priročna literatura:
 • zakoni, uradni listi, sodne odločbe - PL
 • učbeniki, študijska literatura
 • slovarji
 • enciklopedije, leksikoni
V okviru posameznega oddelka je knjižno gradivo postavljeno po abecednem vrstnem redu (po priimku avtorja ali po naslovu knjižnega dela).

Starejše knjižno gradivo:
Starejše knjižno gradivo se nahaja v skladišču knjižnice. To gradivo je treba predhodno naročiti preko spletne aplikacije COBISS/OPAC – Moja knjižnica.  

Starejše knjižno gradivo, ki ga ne najdete v spletnem katalogu COBISS/OPAC, poiščete v listkovnem katalogu, ki se nahaja v knjižnici in ga naročite osebno v knjižnici pri izposojevalnem pultu.  

Naročanje in rezervacije knjižnega gradiva:
Knjižno gradivo je mogoče predhodno naročiti ali rezervirati preko spletne aplikacije COBISS/OPAC – Moja knjižnica. Naročeno in rezervirano gradivo vas čaka v knjižnici do pet delovnih dni.

Za neprevzeto naročeno ali rezervirano gradivo knjižnica zaračuna nadomestilo v skladu z veljavnim cenikom knjižničnih storitev knjižnice Pravne fakultete v Ljubljani.


Naročene spletne revije (e-only):

1.

 

 

 

 

 

 

European Journal of Migration and Law

 

http://www.brill.com/european-journal-migration-and-law

 

Institutional Subscription (Electronic Only)

 

2.

 

 

 

 

 

 

Global Responsibility to Protect

 

http://www.brill.com/global-responsibility-protect

 

Institutional Subscription (Electronic Only)

 

 


Naročene tiskane revije:

ZAP. ŠT.

REVIJA

ISSN

SPLETNI DOSTOP

1.

European journal of international law

ID=709419

LA=eng (angleški)

PP=München ; Oxford

PU=Law Books in Europe ; Oxford University Press

0938-5428

Dostop do polnega besedila aktualnih (najnovejših) številk revije (1990 – 2014) je omogočen preko elektronske baze podatkov Oxford Journals Online -  konzorcij COSEC (NUK):

http://www.oxfordjournals.org/en/

 

Dostop do polnega besedila številk revije med letoma 1990 in 1997 je omogočen preko elektronske baze podatkov Hein Online:

http://home.heinonline.org/

2.

NJW : Neue juristische Wochenschrift    

ID=18475

LA=ger (nemški)

PP=München ; Frankfurt

PU=Beck

0341-1915

Dostop do polnega besedila aktualnih (najnovejših) številk revije (1948 – 2014) je omogočen preko elektronske baze podatkov Beck Online:

https://beck-online.beck.de/

3.

NJW Spezial

ID=6560849

LA=ger (nemški)

PP=München

PU=C. H. Beck

NJW Spezial = Dodatek k publikaciji: NJW : Neue juristische Wochenschrift

1613-4621

 

Dostop do polnega besedila aktualnih (najnovejših) številk revije (2004 – 2014) je omogočen preko elektronske baze podatkov Beck Online:

https://beck-online.beck.de/

4.

Neue Zeitschrift für Strafrecht

ID=710955

LA=ger (nemški)

PP=München ; Frankfurt

PU=Beck

0720-1753

Dostop do polnega besedila aktualnih (najnovejših) številk revije (1981 – 2014) je omogočen preko elektronske baze podatkov Beck Online:

https://beck-online.beck.de/

5.

Oxford journal of legal studies

ID=2379601

LA=eng (angleški)

PP=London

PU=Oxford University Press

0143-6503

Dostop do polnega besedila aktualnih (najnovejših) številk revije (1981 – 2014) je omogočen preko elektronske baze podatkov Oxford Journals Online -  konzorcij COSEC (NUK):

http://www.oxfordjournals.org/en/

 

Dostop do polnega besedila številk revije med letoma 1981 in 1998 je omogočen preko elektronske baze podatkov Hein Online:

http://home.heinonline.org/

 

6.

The American journal of comparative law

ID=24925696

LA=eng (angleški)

PP=[Berkeley etc.]

PU=American Society of Comparative Law

0002-919X

Dostop do polnega besedila aktualnih (najnovejših) številk revije (1952 – 2014) je omogočen preko elektronske baze podatkov Hein Online:

http://home.heinonline.org/

 

Dostop do polnega besedila številk revije med letoma 1952 in 2010 je omogočen preko elektronske baze podatkov JSTOR (DiKUL):

http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=amerjcomplaw

7.

Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht  

ID=26664192

LA=ger (nemški)

PP=Stuttgart [etc.]

PU=W. Kohlhammer

0044-2348

Dostop do polnega besedila aktualnih (najnovejših) številk revije (2000 – 2014) je omogočen preko elektronske baze podatkov Beck Online:

https://beck-online.beck.de/

8.

ZUM : Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht

ID=26700288

LA=ger (nemški)

PP=Baden-Baden

PU=Nomos-Verlagsgesellschaft

0177-6762

Dostop do polnega besedila aktualnih (najnovejših) številk revije (1997 – 2014) je omogočen preko elektronske baze podatkov Beck Online:

https://beck-online.beck.de/

9.

European law journal : review of European law in context

ID=1819217

LA=eng (angleški)

PP=Oxford

PU=Blackwell

1351-5993

Dostop do polnega besedila aktualnih (najnovejših) številk revije je omogočen preko elektronske baze podatkov Wiley Online Library / konzorcij CTK:

http://onlinelibrary.wiley.com/

10.

Governance

ID=25534976

LA=eng (angleški)

PP=Oxford

PU=Basil Blackwell

0952-1895

Dostop do polnega besedila aktualnih (najnovejših) številk revije je omogočen preko elektronske baze podatkov Wiley Online Library / konzorcij CTK:

http://onlinelibrary.wiley.com/

11.

International labour review

ID=25659392

LA=eng (angleški)

PP=Geneva

PU=International Labour Office

 

 

0020-7780

Dostop do polnega besedila aktualnih (najnovejših) številk revije je omogočen preko elektronske baze podatkov Wiley Online Library / konzorcij CTK:

http://onlinelibrary.wiley.com/

 

V letu 2014 ima knjižnica Pravne fakultete v Ljubljani obnovljeno naročnino na tiskano in elektronsko izdajo revije International labour review.

 

Dostop do polnega besedila številk revije med letoma 1921 in 2012 je omogočen preko elektronske baze podatkov Hein Online:

http://home.heinonline.org/

12.

International review of administrative sciences

ID=25663488

LA=eng (angleški)

PP=Bruxelles

PU=International Institute of Administrative Sciences

0020-8523

Dostop do polnega besedila aktualnih (najnovejših) številk revije je omogočen preko elektronske baze podatkov SAGE journals /SAGE Premier -  konzorcij COSEC (NUK):

http://online.sagepub.com

13.

International social security review

ID=25665792  

LA=eng (angleški)

PP=Oxford

PU=Blackwell

0020-871X

Dostop do polnega besedila aktualnih (najnovejših) številk revije je omogočen preko elektronske baze podatkov Wiley Online Library / konzorcij CTK:

http://onlinelibrary.wiley.com/

14.

Journal of common market studies

ID=25722112

LA=eng (angleški)

PP=Oxford

PU=B. Blackwell

0021-9886

Dostop do polnega besedila aktualnih (najnovejših) številk revije je omogočen preko elektronske baze podatkov Wiley Online Library / konzorcij CTK:

http://onlinelibrary.wiley.com/

15.

Law & Society Review

ID=2124369

LA=eng (angleški)

PP=Beverly Hills (Calif.)

PU=Sage Publications

0023-9216

Dostop do polnega besedila aktualnih (najnovejših) številk revije je omogočen preko elektronske baze podatkov Wiley Online Library / konzorcij CTK:

http://onlinelibrary.wiley.com/

 

Dostop do polnega besedila številk revije med letoma 2001 in 2009 je omogočen preko elektronske baze podatkov Hein Online:

http://home.heinonline.org/

16.

Public administration

ID=5306634

LA=eng (angleški)

PP=London

PU=Royal Institute of Public Administration

0033-3298

Dostop do polnega besedila aktualnih (najnovejših) številk revije (1923 – 2014) je omogočen preko elektronske baze podatkov Wiley Online Library / konzorcij CTK:

http://onlinelibrary.wiley.com/

17.

Ratio juris : an international journal of jurisprudence and philosophy law

ID=360529

LA=eng (angleški)

PP=Oxford (UK) ;Cambridge (USA)

PU=Blackwell

0952-1917

Dostop do polnega besedila aktualnih (najnovejših) številk revije je omogočen preko elektronske baze podatkov Wiley Online Library / konzorcij CTK:

http://onlinelibrary.wiley.com/

18.

The modern law review

ID=4532561

LA=eng (angleški)

PP=Oxford (UK)

PU=Blackwell

0026-7961

Dostop do polnega besedila aktualnih (najnovejših) številk revije je omogočen preko elektronske baze podatkov Wiley Online Library / konzorcij CTK:

http://onlinelibrary.wiley.com/

 

Dostop do polnega besedila številk revije med letoma 1937 in 2009 je omogočen preko elektronske baze podatkov Hein Online:

http://home.heinonline.org/

19.

Archiv des Völkerrechts

ID=24997376

LA=ger (nemški)

PP=Tübingen

PU=Mohr

0003-892X

 

20.

Archiv für die civilistische Praxis

ID=4166922

LA=ger (nemški)

PP=Tübingen

PU=Mohr

0003-8997

V letu 2014 ima knjižnica Pravne fakultete v Ljubljani obnovljeno naročnino na tiskano in elektronsko izdajo revije Archiv für die civilistische Praxis.

 

21.

ARSP: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie  ID=1360138

LA=ger (nemški) ; eng (angleški) ; fre (francoski) ; spa (španski)

PP=Stuttgart

PU=Steiner Verlag

0001-2343

 

22.

Common market law review

ID=27411712

LA=eng (angleški)

PP=Heyden

PU=Sijthoff

0165-0750

 

23.

Der Staat

ID=26443264

LA=ger (nemški)

PP=Berlin

PU=Duncker & Humblot

0038-884X

V letu 2014 ima knjižnica Pravne fakultete v Ljubljani obnovljeno naročnino na tiskano in elektronsko izdajo revije Der Staat.

24.

Die öffentliche Verwaltung

ID=26059776

LA=ger (nemški)

PP=Stuttgart

PU=Kohlhammer

0029-859X

 

25.

Diritto delle relazioni industriali

ID=1300561

 LA=ita (italijanski)

PP=Milano

PU=Giuffrè

1121-8762

 

26.

Droit social

ID=25351168

LA=fre (francoski)

PP=Paris

PU=Librairie technique et économique, EDITIONS DALLOZ

0012-6438

 

27.

Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht : EuZA = European journal of labour law : EJLL

ID=9352529

LA=ger (nemški) ; eng (angleški)

PP=München

PU=C. H. Beck

1865-3030

 

28.

European constitutional law review

ID=513475960  

LA=eng (angleški)

PP=The Hague

PU=T. M. C. Asser Press, CAMPRIDGE UNIVERSITY PRESS

1574-0196

 

29.

European human rights law review

ID=1997649

LA=eng (angleški)

PP=[London]

PU=Sweet & Maxwell

1361-1526

 

30.

European journal of social security

ID=2720849

LA=eng (angleški)

PP=The Hague ; London ; Boston ; Schoten PU=Kluwer Law International ; Intersentia

1388-2627

Dostop do polnega besedila številk revije med letoma 1999 in 2011 je omogočen preko elektronske baze podatkov Hein Online:

http://home.heinonline.org/

31.

European law review

ID=709675

LA=eng (angleški)

PP=London

PU=Sweet & Maxwell

0307-5400

 

32.

European review of private law = Revue européenne de droit privé = Europäische Zeitschrift für Privatrecht

ID=4533073

LA=eng (angleški) ; ger (nemški) ; fre (francoski) PP=Dordrecht

PU=Kluwer Law International

0928-9801

 

33.

Index to foreign legal periodicals and collections of essays

ID=25595648

LA=eng (angleški)

PP=London PU=University of London, Institute of Advanced Legal Studies,

0019-400X

 

34.

International criminal law review

ID=4576081

LA=eng (angleški)

PP=The Hague

PU=Kluwer Law International

1567-536X

 

Dostop do polnega besedila številk revije med letoma 2001 in 2011 je omogočen preko elektronske baze podatkov Hein Online:

http://home.heinonline.org/

 

 

35.

 

International journal of comparative labour law and industrial relations

ID=2380051

LA=eng (angleški)

PP=Leicester ; Deventer ; Cambridge (MA) PU=University of Leicester, Faculty of Law ; Kluwer Law & Taxation Publishers

0952-617X

 

36.

Jahrbuch für Ostrecht

ID=25687552

LA=ger (nemški)

PP=München

PU=Beck

0075-2746

 

37.

Jahrbuch für Recht und Ethik = Annual review of law and ethics

ID=2204241

LA=mul (večjezični)

PP=Berlin

PU=Duncker & Humblot

0944-4610

 

38.

Juristenzeitung

ID=25815040

LA=ger (nemški)

PP=Tübingen

PU=Mohr

0022-6882

 

39.

Juristische Blätter

ID=25815296

LA=ger (nemški)

PP=Wien ; New York

PU=Springer, VERLAG OESTERREICH GMBH

0022-6912

 

40.

Karlsruher juristische Bibliographie

ID=25817088

LA=ger (nemški)

PP=München

PU=C. H. Beck

0453-3283

 

41.

Kritische Justiz

ID= 2753105

LA=ger (nemški)

PP=Baden-Baden

PU=Nomos-Verlagsgesellschaft

0023-4834

V letu 2014 ima knjižnica Pravne fakultete v Ljubljani obnovljeno naročnino na tiskano in elektronsko izdajo revije Kritische Justiz.

42.

17.  ID=2192977 TI=Legal theory

ES=[Print ed.] LA=eng (angleški) PY=1995 PP=New York ; Cambridge PU=Cambridge University Press

1352-3252

 

43.

Legisprudence : international journal for the study of legislation

ID=8996945

LA=eng (angleški)

PP=Oxford PU=Hart

1752-1467

Dostop do polnega besedila številk revije med letoma 2007 in 2008 je omogočen preko elektronske baze podatkov Hein Online: http://home.heinonline.org/

44.

Medizinrecht

ID=372449  

LA=ger (nemški)

PP=Heidelberg ; München

PU=Springer ; Beck

SPRINGER

0723-8886

 

45.

Publication de la Revue générale de droit international public

ID=26307072

LA=fre (francoski)

PP=Paris

PU=Pédone

0035-3094

 

46.

Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht

ID=26230272

LA=mul (večjezični)

PP=Tübingen

PU=Mohr Siebeck

0033-7250

V letu 2014 ima knjižnica Pravne fakultete v Ljubljani obnovljeno naročnino na tiskano in elektronsko izdajo revije Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht.

 

47.

Recht der Jugend und des Bildungswesens ID=2749265

LA=ger (nemški)

PP=Berlin

PU=Berliner Wissenschafts-Verlag

0034-1312

 

48.

Rechtsgeschichte : Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte ID=5580369

LA=ger (nemški)

PP=Frankfurt am Main

PU=Klostermann

1619-4993

 

49.

Rechtstheorie

ID=26246144 

LA=ger (nemški)

PP=Berlin

PU=Duncker und Humblot

0034-1398

V letu 2014 ima knjižnica Pravne fakultete v Ljubljani obnovljeno naročnino na tiskano in elektronsko izdajo revije Rechtstheorie.

50.

Recueil des cours = Collected courses of the Hague Academy of International Law

ID=2402385 

LA=mul (večjezični)

PP=The Hague [etc.]

PU=Librairie Hachette [etc.],

BRILL/ MARTINUS NJIHOFF

0169-5436

 

51.

Revue critique de droit international privé ID=262909TI=

LA=fre (francoski)

PP=Paris

PU=Librairie du Recueil Sirey, EDITIONS DALLOZ

0035-0958

 

52.

Revue de l'arbitrage

ID=27129088

LA=fre (francoski)

PP=Paris

 PU=Comité français de l'arbitrage

0556-7440

 

53.

Revue de science criminelle et de droit pénal comparé

ID=26297088

LA=fre (francoski)

PP=Paris

PU=Sirey,

EDITIONS DALLOZ

0035-1733

 

54.

Revue française de droit constitutionnel ID=1370705

LA=fre (francoski)

PP=Paris

PU=Presses universitaires de France

1151-2385

 

55.

Revue historique de droit français et étranger ID=26309376

LA=fre (francoski)

PP=Paris ; Paris

PU=Librairie de la Société du Recueil Sirey ; Dalloz,

EDITIONS DALLOZ

0035-3280

 

56.

Revue internationale de droit comparé ID=26309888

LA=fre (francoski)

PP=Paris

PU=Société de législation comparée

0035-3337

 

57.

Revue internationale du droit d'auteur ID=26311424

LA=mul (večjezični)

PP=Paris

PU=H. Lemoine

0035-3515

 

58.

Rivista di diritto civile

ID=26325248

LA=ita (italijanski)

PP=Padova

PU=Cedam

0035-6093

 

59.

Rivista di diritto internazionale privato e processuale

ID=27133440

LA=mul (večjezični)

PP=Padova

PU=Cedam

0035-6174

 

60.

Rivista di diritto processuale

ID=27134720

LA=ita (italijanski)

PP=Padova

PU=Cedam

0035-6182

 

61.

RIFD : rivista internazionale di filosofia del diritto ID=9033297

LA=ita (italijanski)

PP=Milano

PU=Giuffrè

1593-7135

 

62.

Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ID=5096458

LA=ita (italijanski)

PP=Milano

PU=A. Giuffrè

0391-1896

 

63.

Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht = Revue pénale suisse = Rivista penale svizzera

ID=26365696

LA=mul (večjezični)

PP=Bern

PU=Stämpfli

0036-7893

 

64.

Studia et documenta historiae et iuris

ID=30624256

LA=ita (italijanski)

PP=Roma

PU=Pontificia universitas lateranensis

2929-5610

 

65.

The American journal of international law ID=4220426 

LA=eng (angleški)

PP=[Washington]

PU=American Society of International Law

0002-9300

V letu 2014 ima knjižnica Pravne fakultete v Ljubljani obnovljeno naročnino na tiskano in elektronsko izdajo revije The American journal of international law.

 

Dostop do polnega besedila številk revije med letoma 1907 in 2013 je omogočen preko elektronske baze podatkov Hein Online:

http://home.heinonline.org/

66.

The international and comparative law quarterly ID=25627392

LA=eng (angleški)

PPP=London ; Oxford

PU=British Institute of International and Comparative Law ; Oxford University Press

0020-5893

Dostop do polnega besedila številk revije med letoma 1952 in 2010 je omogočen preko elektronske baze podatkov Hein Online: http://home.heinonline.org/

67.

West European politics

ID=26622464

LA=eng (angleški)

PP=London

PU=Taylor & Francis

0140-2382

V letu 2014 ima knjižnica Pravne fakultete v Ljubljani obnovljeno naročnino na tiskano in elektronsko izdajo revije West European politics:

http://www.tandfonline.com/

 

68.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung  ID=27174656 

LA=ger (nemški)

PP=Wien ; Köln

PU=H. Böhlaus

Walter de Gruyter

0323-4045

 

69.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung ID=27173120

LA=ger (nemški)

PP=Wien ; Köln ; Graz

PU=H. Böhlaus

Walter de Gruyter

0323-4142

 

70.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung ID=27173376

LA=ger (nemški)

PP=Wien ; Köln ; Graz

PU=H. Böhlaus

Walter de Gruyter

0323-4096

 

71.

Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht

ID=1091921

LA=mul (večjezični)

PP=Heidelberg

PU=C. F. Müller

0930-861X

 

72.

Zeitschrift für das gesamte Familienrecht ID=26664960

LA=ger (nemški)

PP=Bielefeld

PU=Gieseking

0044-2410

 

73.

Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht

ID=26665216

LA=ger (nemški)

PP=Heidelberg

PU=Verlag Recht und Wirtschaft

0044-2437

 

74.

Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft ID=26666496

LA=ger (nemški)

PP=Berlin ; New York

PU=W. de Gruyter

0084-5310

 

75.

Zeitschrift für europäisches Privatrecht

ID=750891  

LA=ger (nemški)

PP=München

PU=Beck

0943-3929

 

76.

Zeitschrift für öffentliches Recht = Austrian journal of public and international law

ID=1012049

LA=ger (nemški)

PP=Wien ; New York

PU=Springer

VERLAG OESTERREICH GMBH

0948-4396

Dostop do polnega besedila številk revije med letoma 2007 in 2012 je omogočen preko elektronske baze podatkov SpringerLink:

http://link.springer.com/

 

 

77.

Zeitschrift für schweizerisches Recht = Revue de droit suisse = Rivista di diritto svizzero

ID=26680064

LA=mul (večjezični)

PP=Basel

PU=C. Detloff ; M. Reich ; Helbing & Lichtenhahn

0254-945X

 

78.

Zeitschrift für Zivilprozess

ID=26684928

LA=ger (nemški)

PP=Köln ; München

PU=C. Heymann

0342-3468

 

79.

Zeitschrift für Zivilprozess international

ID=7583057

LA=mul (večjezični)

PP=Köln

PU=C. Heymann

1434-8888