Knjižnično gradivo

Knjižnica Pravne fakultete v Ljubljani je zasnovana na principu prostega pristopa, kar pomeni, da obiskovalci knjižnice sami poiščete gradivo na knjižnih policah. Pri iskanju si pomagate s spletnim katalogom COBISS+.

Knjižno gradivo je razporejeno na knjižnih policah po oddelkih z oznakami:
 • PC       civilno pravo
 • PEF     ekonomija in sociologija prava
 • PFI       filozofija prava
 • PH       pravna zgodovina
 • PD       delovno pravo in pravo socialne varnosti
 • PJ        javno pravo
 • PK       kazensko pravo
 • PV       razno (varia)
 • PZ        zborniki
 • PR       serijske publikacije oz. revije
Priročna literatura:
 • zakoni, uradni listi, sodne odločbe - PL
 • učbeniki, študijska literatura
 • slovarji
 • enciklopedije, leksikoni
V okviru posameznega oddelka je knjižno gradivo postavljeno po abecednem vrstnem redu (po priimku avtorja ali po naslovu knjižnega dela).
   
Starejše knjižno gradivo
  

Starejše knjižno gradivo se nahaja v skladišču knjižnice. To gradivo je treba predhodno naročiti s prijavo v Moj profil COBISS (Moja knjižnica).
   
Starejše knjižno gradivo, ki ga ne najdete v spletnem katalogu COBISS+, poiščete v listkovnem katalogu, ki se nahaja v knjižnici in ga naročite osebno v knjižnici pri izposojevalnem pultu.
   
Naročanje in rezervacije knjižnega gradiva
  

Knjižno gradivo je mogoče predhodno naročiti ali rezervirati s prijavo v Moj profil COBISS (Moja knjižnica). Naročeno in rezervirano gradivo vas čaka v knjižnici do pet delovnih dni.
   
Za neprevzeto naročeno ali rezervirano gradivo knjižnica zaračuna nadomestilo v skladu z veljavnim cenikom knjižničnih storitev knjižnice Pravne fakultete v Ljubljani.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115