Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja

Mojca Perhaj, Marko Kos
Telefon: (01) 42-03-231
Elektronski naslov: knjiznica@pf.uni-lj.si 

Storitev medknjižnične izposoje
 

V knjižnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani izvajamo medknjižnično izposojo na področju celotne Slovenije za vse člane knjižnice. Kadar želeno knjižnično gradivo ni dostopno v knjižnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ga je tako možno naročiti iz drugih slovenskih knjižnic. Preko medknjižnične izposoje lahko naročite raznovrstno gradivo v tiskani, elektronski ali drugi obliki, in sicer: strokovne in znanstvene monografije, disertacije, raziskovalne naloge, konferenčna gradiva in prispevke, posamezne številke revij, članke in drugo gradivo. 

Naročanje in prevzem gradiva iz drugih slovenskih knjižnic 

Člani knjižnice lahko knjižno gradivo iz drugih slovenskih knjižnic naročite preko spletne aplikacije COBISS/OPAC - Moja knjižnica. Naročeno gradivo iz drugih slovenskih knjižnic prevzamete člani knjižnice osebno pri izposojevalnem pultu v knjižnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Kadar gre za izposojo elektronskega gradiva, vam ga lahko posredujemo po elektronski pošti ali po faksu.  

Preklic naročila je možen le v primeru, da knjižnica dobaviteljica še ni odposlala gradiva. 

Uporabnik se ob oddaji naročila obveže, da bo:

  • pri uporabi gradiva dosledno spoštoval avtorsko in sorodne pravice,
  • ob prevzemu gradiva poravnal vse stroške, ki bodo nastali z medknjižnično izposojo oziroma posredovanjem dokumentov,
  • poravnal vse stroške medknjižnične izposoje tudi v primeru, če gradiva ne bo prevzel,
  • izposojeno gradivo vrnil v knjižnico pravočasno in nepoškodovano,
  • v primeru prekoračitve izposojevalnega roka poravnal vse nastale stroške,v primeru poškodovanja ali izgube izposojenega gradiva poravnal vse nastale stroške.

Uporabnik, ki ima do knjižnice Pravne fakultete Univerze v Ljubljani neporavnane zapadle terjatve, do njihove poravnave storitev medknjižnične izposoje in posredovanja dokumentov ne more uporabljati.

Naročanje in prevzem gradiva iz knjižnice Pravne fakultete Univerze v Ljubljani 

Preko medknjižnične izposoje posredujemo tudi gradivo iz lastne knjižnične zbirke, vendar le pravnim osebam, to je knjižnicam in drugim organizacijam v Sloveniji. Naročeno gradivo boste prejeli v želeni obliki na izbrani poštni oziroma elektronski naslov ali po faksu. 

Zaradi določil avtorskopravne zakonodaje včasih ni mogoče posredovati gradiva v želeni obliki. To velja zlasti za gradivo v elektronski obliki. 

Stroški storitve medknjižnične izposoje 

Storitev medknjižnične izposoje gradiva iz knjižnice Pravne fakultete Univerze v Ljubljani se poravna po veljavnem ceniku knjižnice Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Stroški medknjižnične izposoje gradiva in posredovanja dokumentov iz drugih slovenskih knjižnic so odvisni od vrste storitve ter cenika dobavitelja naročenega gradiva. 

Rok izposoje  

  • iz fondov knjižnice Pravne fakultete Univerze v Ljubljani:
  • do 30 dni za knjige (z možnostjo podaljšanja roka izposoje), do 7 dni za revije
  • iz drugih slovenskih knjižnic:
  • do 14 dni, razen v primeru, da knjižnica, ki izposodi gradivo, ne določi drugače.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115