Erasmus praksa

Program Erasmus študentu omogoča, da v okviru svojega študija opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu. 

Cilji tovrstne mobilnosti so: 

  • pomagati študentom, da se prilagodijo zahtevam na evropskem trgu dela;
  •  pomagati študentom, da razvijejo določene spretnosti, vključno z jezikovnimi spretnostmi in izboljšajo razumevanje ekonomske in socialne kulture določene države v kontekstu pridobivanja delovnih izkušenj;
  • spodbujanje sodelovanja med visokošolskimi izobraževalnimi institucijami in podjetji;
  • prispevati k razvoju kroga dobro izobraženih, odprto mislečih in mednarodno izkušenih mladih ljudi v bodoče strokovnjake. 

Erasmus praksa mora biti vsebinsko povezana s področjem študija študenta, saj gre za strokovno izpopolnjevanje študenta v tujini. Za to jamčita Erasmus koordinator na matični članici študenta in mentor na gostiteljski organizaciji, ki poleg študenta podpišeta sporazum o usposabljanju (t.i. »Learning Agreement for Traineeships« - glej priponko)

Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Severna Makedonija, Turčija in Srbija.

Praktično usposabljanje v tujini lahko traja najmanj 2 meseca  in največ 12 mesecev. Erasmus finančna pomoč se lahko omeji glede na razpoložljiva sredstva. 

Aktualni razpis za Erasmus+ prakse je objavljen na spletni oglasni deski.

Več informacij je na voljo tudi na spletni strani UL.