Organizacija Erasmus aktivnosti na UL in PF UL

Univerza v Ljubljani (UL) sodeluje v Erasmus aktivnostih od leta 1999/2000, nosilka listine, ki je nujno potrebna za sodelovanje, pa je od leta 2003/04.

  • Akreditacijska številka UL za program Erasmus+: 65996-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE
  • Tip akreditacije: ERAPLUS-ECHE
  • PIC koda je: 999923240


Erasmus ID koda Univerze v Ljubljani: SI LJUBLJA01

Vse fakultete UL so vključene v program Erasmus in vsaka od njih ima povezave z različnimi institucijami po Evropi. Vsaka fakulteta ima svojega Erasmus koordinatorja in običajno tudi Mednarodno pisarno, kjer lahko študenti pridobijo želene informacije in se seznanijo o možnostih prijave. Erasmus koordinator na PF UL je izr. prof. dr. Luka Tičar

Organiziranje izmenjave študentov v okviru priznanih študijskih obdobij, je ena od aktivnosti Erasmus programa. To pomeni, da lahko študentje opravijo del svojega rednega študija na instituciji ene od sodelujočih držav. Obdobje študija je časovno omejeno, študij na partnerski instituciji traja od najmanj 2 mesecev do največ 12 mesecev. Pogoj za izmenjavo študentov je podpisan bilateralni sporazum med matično in partnersko ustanovo.

Pravna fakulteta v Ljubljani ima v okviru programa Erasmus+ trenutno sklenjene bilateralne sporazume z več kot 110 partnerskimi fakultetami (iz 29 različnih držav), na katerih je za naše študente na voljo skoraj 250 mest za Erasmus izmenjavo.