Pogoji za sodelovanje

V programu Erasmus lahko sodeluje študent, ki:

  • je zaključil najmanj prvi letnik študija;
  • je v tekočem študijskem letu vpisan v organiziran visokošolski študijski program z javno veljavnostjo, ki vodi do prvostopenjske oz. drugostopenjske diplome ali do doktorata, institucija pa je upravičena do sodelovanja v programu Erasmus;
  • ima poravnane vse finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus

Na Pravni fakulteti v Ljubljani se lahko za izmenjavo prijavijo študenti, ki so vpisani najmanj v 3. letnik prvostopenjskega študija. Prednost pri izboru imajo običajno študenti višjih letnikov.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115