Postopek izbora kandidatov

Razpis

Fakultetni razpis za prijave na Erasmus izmenjavo se predvidoma objavi vsako leto v novembru ali decembru (za prihodnje študijsko leto). Študenti so o razpisu obveščeni preko oglasne deske Mednarodne pisarne in z objavo na fakultetnih spletnih straneh. Nekaj dni po objavi razpisa fakulteta organizira tudi vsaj en informativni sestanek.

Prijava in izbor

Zainteresirani kandidat, ki izpolnjuje razpisne pogoje, se mora v roku, navedenem v razpisu, prijaviti na razpis. To stori tako, da v ŠIS-u izpolni spletni prijavni obrazec. Prijavnemu obrazcu, v katerem študent izbere želeno tujo fakulteto in predvideno trajanje izmenjave, je potrebno priložiti še nekaj drugih dokumentov in potrdil (življenjepis, motivacijsko pismo in dokazilo o znanju tujega jezika). Študent lahko odda prijavo na največ tri različne fakultete. 

O končni izbiri odloči fakultetni Erasmus koordinator ali komisija, ki jo določi koordinator. Izbira se opravi praviloma na podlagi oddanih spletnih prijav, lahko pa tudi dodatno na podlagi intervjujev s kandidati. 

Po opravljenem izboru kandidatov fakulteta tujim institucijam pošlje obvestilo (t.i. nominacijo) s kontaktnimi podatki izbranega študenta. Tuje institucije študentu nato pošljejo nadaljnje informacije o študiju in bivanju med Erasmus izmenjavo.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115