Erasmus - izmenjave zaposlenih

Program Erasmus preko vsakoletnega razpisa spodbuja in finančno podpira tudi mobilnost pedagoškega kadra in ostalih zaposlenih na fakulteti. 

Mobilnost učiteljev (»Mobility for teaching assignments − STA«) se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na instituciji gostiteljici v tujini. Tovrstna mobilnost mora trajati najmanj 1 delovni dan in ne več kot 6 tednov. Priporočilo programa je, da gostovanje na tuji instituciji traja vsaj 5 delovnih dni. 

Zaposleni mora opraviti najmanj 8 ur pedagoških obveznosti. 

Izbor udeležencev izvaja matična institucija, in sicer na podlagi v naprej dogovorjenega bilateralngea sporazuma med obema vpletenima institucijama in udeležencem. 

Cilji tovrstne mobilnosti so:

  • spodbujati visokošolske zavode k širjenju in bogatenju obsega in vsebine predavanj, ki jih ponujajo;
  • omogočiti študentom, ki ne morejo sodelovati v načrtu mobilnosti, da uporabljajo znanje in izkušnje akademskega osebja iz visokošolskih zavodov in osebja, ki je povabljeno iz podjetij iz drugih evropskih držav;
  • spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj o pedagoških metodah;
  • ustvarjati povezave med visokošolskimi zavodi.

Mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja v tujini (»Staff Mobility – Staff Training - STT«) se nanaša na mobilnost zaposlenih (običajno administrativnih sodelavcev) na visokošolskih institucijah z namenom lastnega usposabljanja. 

Mobilnost zaposlenih naj bi trajala vsaj 5 zaporednih delovnih dni. 

Namen usposabljanja je predvsem sledenje na delovnem mestu in udeležba na seminarjih.

Cilji tovrstne mobilnosti so:

  • omogočiti, da zaposleni na visokošolski instituciji pridobijo novo znanje iz izkušenj in dobrih praks v tujini, kot tudi praktične spretnosti, ki so potrebne za njihovo trenutno delo in strokovni razvoj;
  • spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj;
  • ustvarjati povezave med visokošolskimi zavodi;
  • spodbujati zaposlene, da postanejo mobilni.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115