Concours Européen des Droits de l'Homme René Cassin

Tekmovanje v poznavanju prava Evropske konvencije o človekovih pravicah

Pravno področje:
Pravo človekovih pravic (Evropska konvencija o človekovih pravicah in sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice). Gre za simulacijo postopka pred ESČP: ekipe zastopajo bodisi pritožnika bodisi državo, zoper katero je vložena pritožba.

Število udeležencev, jezik tekmovanja:
Št. sodelujočih ekip je neomejeno, vendar se na ustni del tekmovanja v Strasbourgu uvrsti le 16 najboljših. Udeleženci prihajajo večinoma iz držav pogodbenic EKČP, vsako leto pa sodeluje tudi nekaj ekip iz drugih držav, npr. ZDA, Kanade, nekaterih afriških in južnoameriških držav. Jezik tekmovanja je izključno francoski.

Kraj in čas tekmovanja:
Strasbourg, Francija. Priprave na tekmovanje potekajo od oktobra/ novembra do marca/ aprila, odvisno od velikonočnih praznikov, ko je praviloma izveden ustni del tekmovanja v prostorih Palače Sveta Evrope in ESČP v Strasbourgu.

Mentor:  as. Filip Dougan

Sestava ekipe:

  •  Accompagnateur (»coach«, vodja ekipe)
  •  Plaideurs: 2 govornika
  •  Conseiller: 1 svetovalec (govornikoma svetuje med ustnim nastopom)
  •  Pomočniki: nedoločeno število (naloga: pomoč pri pisanju mémoire-a, raziskovanje sodne prakse glede posameznih vprašanj ipd., po potrebi nadomeščanje nastopajočih)

Pogoji sodelovanja:

-          čim boljše znanje francoskega jezika;

-          zanimanje za pravno področje človekovih pravic

-          pripravljenost posvetiti tekmovanju veliko dela, časa in energije

-          smisel za skupinsko delo 

Rok za informativno prijavo: 
Ekipa se formira v oktobru. Rok za prijavo je objavljen vsako leto konec septembra ali začetek oktobra.

Kontaktna oseba: as. Filip Dougan
filip.dougan@pf.uni-lj.si

Historiat udeleževanja naših ekip na tem tekmovanju in rezultati: 

Pravna fakulteta v Ljubljani na »Concours René Cassin« sodeluje od študijskega leta 1990/1991, ko se je tekmovanja udeležila prva skupina. V tem času so ekipe nanizale številne pomembne uspehe. Tradicionalno se na tekmovanju uvrščamo v prvo tretjino, najboljši rezultati pa so bili doseženi: leta 2002 s šestim mestom skupno in nagrado za najboljši pisni izdelek na strani pritožnika, leta 2008 ponovno s šestim mestom ter leta 2009 in 2013 s četrtim mestom. 

Med pretežno frankofonskimi ekipami si je naša fakulteta s kvalitetnim delom sčasoma pridobila zanimanje in prepoznavnost tako med udeleženci tekmovanja, kot tudi med sodniki, odvetniki, profesorji in drugimi poznavalci prava človekovih pravic, ki tekmovanje spremljajo in sodelujejo v žirijah ali kako drugače. 

Udeležba in uspehi naših ekip pa seveda ne bi bili mogoči brez entuziazma tistih, ki so verjeli in še vedno verjamejo, da je študentom treba ponuditi tudi »drugačno« spoznavanje prava kot so ga tradicionalno deležni na fakulteti, ter jim dati možnost, da se izurijo tudi v drugih veščinah, ki jih bodo kot bodoči pravniki potrebovali (govorništvo, delo v ekipi, znanje tujih jezikov itd.). Predvsem so si za misijo izbrali udeležbo naše fakultete na vsaj enem tekmovanju, kjer uradni jezik ni angleščina, pač pa danes v evropskem prostoru še kako pomembna francoščina. To so bili v preteklih letih predvsem: prof. dr. Janez Kranjc, pobudnik sodelovanja naše fakultete na tem tekmovanju, izr. prof. dr. Marko Kambič, ki je s prvega uradnega ogleda prinesel prve konkretne informacije o poteku tekmovanja, in prof. dr. Anton Perenič, mentor prve ekipe. Zatem je mentorstvo ekipe prevzela izr. prof. dr. Katja Škrubej in v letu 2003/04 izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, tudi sama nekdanja tekmovalka. V študijskem letu 2018/2019 vlogo mentorja prevzem as. Filip Dougan, ki je bil člani ekipe leta 2013, v letu 2014 pa je opravljal vlogo »coach-a«.

 V vlogi vsebinskih vodij oz. »coach-ev« so se preizkusili številni nekdanji tekmovalci: mag. Matej Čujovič,  dr. Jerca Kramberger Škerl,  mag. Andrej Kristan, mag. Gruša Matevžič, Jan Jeram, Ruti Rous, mag. Živa Nendl, Brina Počivalšek, Mojca Ilešič, Sara Erjavec, Sara Lipužič in Brina Murnik. Ekipam so pomagali še mnogi drugi, predvsem so bile številne ekipe za jezikovne nasvete in popravke hvaležne prof. Rastku Rafaelu Kozlevčarju, dipl. iur. 

Seveda pa so bili bistveno jedro ekip vedno tekmovalci, študentke in študentje, ki so s svojim požrtvovalnim delom, vztrajnostjo in iznajdljivostjo najbolj prispevali k uspehom, s tem pa tudi nabirali znanja in različne veščine, ki jih lahko danes posredujemo njihovim naslednicam in naslednikom. 

Kako so nekdanji tekmovalci uporabili znanje, pridobljeno na tekmovanju:

Pravo človekovih pravic se dotika vseh pravnih področij, EKČP pa je v Sloveniji neposredno veljaven pravni vir, ki ga mora poznati in uporabljati vsak pravnik. Številni nekdanji tekmovalci so si s tega področja izbrali temo diplomske, magistrske ali doktorske naloge. Nekateri so se zaposlili na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu in pri mednarodnih organizacijah za varstvo človekovih pravic, drugi se s tem področjem ukvarjajo v okviru svojega dela kot sodniki, odvetniki itd. 

Kot zelo koristno se je pokazalo tudi znanje francoščine in francoske pravne terminologije. Številni nekdanji tekmovalci so študij nadaljevali v Franciji, kot frankofoni pa imajo bistveno prednost pri zaposlitvah v okviru Evropske Unije in Sveta Evrope. 

Seveda pa so za poklicno prihodnost neprecenljive tudi druge veščine, ki jih tekmovalec pridobi, predvsem pravno argumentiranje, govorništvo in znanstveno raziskovanje, pa tudi na novo pridobljena samozavest po uspešnem nastopu.  

Med našimi nekdanjimi tekmovalci najdemo: podiplomske študente in doktorske kandidate na domačih in tujih univerzah, zaposlene pri nevladnih mednarodnih organizacijah za varstvo človekovih pravic, univerzitetne učitelje doma in v tujini, sodnike, strokovne sodelavce in pravnike-lingviste na Sodišču EU v Luksemburgu, strokovne sodelavce na ESČP in Meddržavnem sodišču v Haagu, svetovalce na Ustavnem sodišču RS, diplomate in še mnoge druge zanimive pravniške poklice. 

Koristne povezave: http://www.concourscassin.eu  http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_FR

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115