European Human Rights Moot Court Competition

Področje tekmovanja:
Evropsko pravo človekovih pravic

Organizator:
ELSA - The European Law Students' Association

Kraj in čas tekmovanja:
Regionalni del predvidoma februarja v treh različnih evropskih mestih. Finalni del predvidoma aprila v Strasbourgu.

Sestava ekipe:
Ekipo sestavljajo največ štirje študenti_ke.

Odgovorni:
Mentor prof. dr. Saša Zagorc

Kontakt:
prof. dr. Saša Zagorc (sasa.zagorc@pf.uni-lj.si)
as. Marjan Kos (marjan.kos@pf.uni-lj.si)

Rok za prijave:
Predvidoma bo razpis objavljen v avgustu (spremljajte oglasno desko).

Potek tekmovanja:
Ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani se je v dneh od 21. do 24. februarja v Göttingenu udeležila evropskega regionalnega tekmovanja iz poznavanja evropskega prava človekovih pravic – European Human Rights Moot Court Competition (EHRMCC), ki ga je letos že osmič organizirala ELSA (The European Law Students’ Association). Ekipa Pravne fakultete se je tega tekmovanja v študijskem letu 19/20 udeležila prvič.

Tekmovanje v celoti poteka v angleškem jeziku in je sestavljeno iz dveh delov. V pisnem delu mora vsaka ekipa na podlagi vnaprej objavljenega fiktivnega primera pripraviti dva memoranduma v angleškem jeziku: prvega kot pooblaščenka pritožnika, ki sproži postopek pred ESČP, v katerem zatrjuje, da so mu bile s strani oblasti kršene konvencijske pravice in temeljne svoboščine, in drugega kot agentka države, ki trdi, da do kršitev ni prišlo oziroma, da zanje ni odgovorna. Vsak od memorandumov v jedru obsega največ 20 strani.

Drugi del tekmovanja je ustna predstavitev, v kateri se ekipe pomerijo v obliki simulacije postopka pred ESČP, pri čemer morajo uspešno zastopati obe strani – tako pritožnike kot tudi državo, vlogo sodnikov pa opravljajo odvetniki, profesorji, nacionalni sodniki ter ostali pravni strokovnjaki s področja prava človekovih pravic. Tekmovanje najprej poteka v treh regionalnih delih. Na podlagi seštevka doseženih točk pisnega in ustnega dela se najboljših 18 ekip iz vseh treh regionalnih delov tekmovanja uvrsti na finalni del, ki poteka v Strasbourgu, na sedežu ESČP.

Podrobnejše informacije o tekmovanju najdete na uradni spletni strani: https://ehrmcc.elsa.org/

Tekmovanje v letu 2019/20:
Primer 8. EHRMCC se je dotaknil nekaj aktualnih tem, s katerimi se v zadnjem času sooča Evropsko sodišče za človekove pravice – ekstrateritorialna veljava in uporaba EKČP, razmerje EKČP do ostalih (mednarodnih) konvencij, pristojnosti ESČP, obveznosti držav iz 2. člena EKČP, prepoved mučenja iz 3. člena EKČP razmerja med 6. in 13. členom EKČP itd.

Ekipa Pravne fakultete je z intenzivnim delom pričela v oktobru, takoj po objavi primera ter v predvidenem roku (15. december) uspešno oddala oba memoranduma. Po oddaji memorandumov so se pričele priprave na ustni del tekmovanja.

Letošnjega tekmovanja se je udeležilo 56 ekip, ki so se v ustnem delu tekmovanja pomerile na treh regionalnih delih: v Nottinghamu, Göttingenu ter Vilni. Ekipa Pravne fakultete se je udeležila regionalnega dela, ki ga je gostila Univerza v Göttingenu. Prvi dan tekmovanja se je pomerila proti Univerzi v Gradcu, pri čemer je nastopala v vlogi agentov države, drugi dan tekmovanja pa se je v vlogi pritožnikov pomerila še proti ekipi Univerze v Maastrichtu.

Dosežki:
V študijskem letu 2019/20 je ekipa Pravne fakultete na tekmovanju na pisnem delu dosegla skupno 28. mesto. Na ustnem delu regionalnega dela tekmovanja so tekmovalci med 19 ekipami dosegli 8. mesto. Na regionalnem delu je izmed 55 ekip dosegla skupno 22. mesto in za las zgrešila uvrstitev v finalni del tekmovanja. Tudi individualno so tekmovalci na regionalnem delu dosegli dobre uvrstitve: Sergeja Hrvatič je zasedla 5. mesto, Ajda Petek 6. mesto, Tina Pirnovar 7. mesto in Matej Padar 8. mesto med govorci.

Coachinja ekipe je bila Špela Lovšin, pri pripravah pa je sodeloval tudi as. Marjan Kos.

Za podporo na tekmovanju se posebej zahvaljujemo našim sponzorjema, Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki ter odvetniški družbi Andrić.

Galerija


Datoteke