European Law Moot Court Competition

Tekmovanje v poznavanju prava Evropske unije

Področje prava:
Pravo Evropske unije

Velikost tekmovanja:
Svetovno tekmovanje, ki se ga tradicionalno udeležujejo najboljše evropske in ameriške univerze

Kraj in čas:
- Priprave na tekmovanje potekajo praviloma od septembra do marca (september-november za pisni del, naprej za ustni del)
- Regionalni finale (ustni del): v štirih mestih v Evropi in/ali ZDA, praviloma v štirih vikendih v februarju (v 2020/21 online preko Zoom.us)
- Veliki finale (ustni del): Sodišče Evropske unije, Luksemburg, praviloma v marcu ali aprilu

Odgovorni:
Mentor: izr. prof. dr. Ana Vlahek

Sestava ekipe:
3 - 4 člani

Pogoji sodelovanja:
da ste študent(ka) PF v Ljubljani in boste v študijskem letu tekmovanja vpisani v najmanj 3. letnik prve stopnje ali na drugo stopnjo
- da aktivno obvladate angleški jezik in po možnosti francoski jezik
- da ste željni znanja s področja prava EU
- da ste željni znanja govorništva in priprave memorandumov
- da ste pripravljeni vložiti v ta projekt veliko truda in časa od začetka septembra do februarja
- da vas veseli skupinsko delo

Rok za prijavo:
V skladu z vabilom k prijavi, ki je vsako leto spomladi objavljeno na spletni strani PF

Kontaktna oseba:
Mentorica: izr. prof. dr. Ana Vlahek, ana.vlahek@pf.uni-lj.si

Historiat udeleževanja naših ekip na tem tekmovanju in rezultati:
ELMC tekmovanje poteka že od leta 1989, naša fakulteta se ga je prvič udeležila leta 2002/2003 in se venomer izjemno dobro odrezala:

2020/2021:
- uvrstitev na online regionalni finale Adenauer na podlagi ocen memorandumov (tj. med 32 najboljših ekip na svetu)
- 3.-4. mesto v vlogi AG na svetu
- 5.-8. mesto v vlogi strank na svetu
Člani ekipe: Urška Arzenšek, Alja Lavtar, Gašper Moškotevc, Žana Žabnikar
Coachinji: Hana Palčič Vilfan, Sara Ermenc
Mentorica & coachinja: izr. prof. dr. Ana Vlahek

2019/2020:
- uvrstitev na regionalni finale v Ghentu na podlagi memorandumov (tj. med najboljših 48 ekip na svetu)
- nagrada za najboljšega govornika (Best Speaker Ole Due Award (Hana Palčič Vilfan))
Člani ekipe: Hana Palčič Vilfan, Ana Furlan, Masha Korošec, Patricija Karlatec
Coachinja: as. dr. Karmen Lutman
Mentorica & coachinja: izr. prof. dr. Ana Vlahek 

2018/2019:
- organizacija regionalnega finala ELMC na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Profesorja gostitelja: izr. prof. dr. Ana Vlahek in izr. prof. dr. Klemen Podobnik
Master of the Moot: as. Filip Dougan
Prof. dr. Klemen Podobnik v vlogi sodnika regionalnega finala 

2016/2017:
- uvrstitev na regionalni finale v Neapelj na podlagi memorandumov
(tj. med najboljših 48 ekip na svetu)
- 3. mesto v vlogi strank na regionalnem finalu (= 9.-12. mesto na svetu)
- nagrada za najboljšega govornika (Best Speaker Ole Due Award (Jakob Cerovšek))

Člani ekipe: Ana Bonča, Jakob Cerovšek, Hana Šerbec in Anja Škof
Coachi: Mirjam Homar, Lara Matan in Urša Ušeničnik
Mentorica & coachinja: izr. prof. dr. Ana Vlahek

2015/2016:

- uvrstitev na regionalni finale v Maastricht na podlagi memorandumov (tj. med najboljših 48 ekip na svetu)
- 1. mesto na svetu v vlogi strank (zmaga v Maastrichtu in v velikem finalu v Luksemburgu)

Članice ekipe: Mirjam Homar, Lara Matan in Urša Ušeničnik
Coachi: Žiga Urankar, Sandra Koren  in Kaja Batagelj
Mentorica & coachinja: izr. prof. dr. Ana Vlahek 

2014/2015:
- uvrstitev na regionalni finale v Prago na podlagi ocen memorandumov
(tj. med najboljših 48 ekip na svetu)
Člani ekipe: Jaka Kukavica, Maša Marković, Suzana Pecin, do oddaje memorandumov tudi Gea Singer
Coachi: Tina Krajšek Samar, Ana Marija Lančić, Sandra Koren, Žiga Urankar
Mentorica & coachinja: doc. dr. Ana Vlahek 

2013/2014:
- uvrstitev na regionalni finale v Torino na podlagi ocen memorandumov
(tj. med najboljših 48 ekip na svetu)
- 3.-4. mesto v vlogi predstavnika EK na regionalnem finalu (tj. 5.-8. mesto na svetu)
- najbolje ocenjena memoranduma regionalnega finala

Članice ekipe: Ana Hergouth, Kaja Batagelj, Tina Krajšek Samar, Ana Marija Lančić
Coachinje: Mojca Ilešič, LL.M., Neža Šubic, univ. dipl. prav., Urška Cujnik, univ. dipl. prav.
Mentorica & coachinja: doc. dr. Ana Vlahek 

2008/2009:
- uvrstitev na regionalni finale v Sofijo na podlagi memorandumov
(tj. med najboljših 48 ekip na svetu)
- 2. mesto v vlogi AG na regionalnem finalu (tj. 3.-4. mesto na svetu)

Člani ekipe: Monika Ban, Nastja Merlak, Jan Primec, Tilen Terlep
Vodja ekipe: doc. dr. Matej Accetto

2006/2007:
- uvrstitev na regionalni finale v Zagreb na podlagi memorandumov
(tj. med najboljših 48 ekip na svetu)
- najbolje ocenjena pisna memoranduma regionalnega finala

Govorniki: Maja Berger, Marko Stoilovski, Uroš Bogša, Tjaša Lahovnik
Ostali člani ekipe: Ajda Gobec, Nina Božič, Maja Bratuž
Vodja ekipe: as. Ana Vlahek in dr. Matej Accetto
Mentorja ekipe: doc. dr. Klemen Podobnik in prof. dr. Peter Grilc

2005/2006:
-      organizacija regionalnega finala ELMC na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Gostitelj & Master of the Moot: as. Ana Vlahek
Doc. dr. Klemen Podobnik v vlogi sodnika regionalnega finala 

2005/2006:
- uvrstitev na regionalni finale v Dublin na podlagi memorandumov
(tj. med najboljših 48 ekip na svetu)
- 2. mesto na svetu v vlogi AG (zmaga v Lizboni in 2. mesto v velikem finalu v Luksemburgu)
- 3. mesto v vlogi strank na regionalnem finalu (= 9.-12. mesto na svetu)

Govorniki: Vesna Božič (AG), Matic Novak, Simon Tomaževič, Sara Pernuš
Ostali člani ekipe: Tina Sever, Anja Koščak
Vodji ekipe & coachinji: Ana Mušič, univ. dipl. iur. in as. Ana Vlahek
Mentor ekipe: doc. dr. Klemen Podobnik

2004/2005:
- uvrstitev na regionalni finale v Goeteborg na podlagi memorandumov
(tj. med najboljših 48 ekip na svetu)
- 3. mesto v vlogi AG na regionalnem finalu (= 5.-8. mesto na svetu)
- 5. mesto v vlogi strank na regionalnem finalu (= 17.-48. mesto na svetu)

Govorniki: Ana Mušič (AG), Maja Koritnik, Gruša Matevžič, Vid Kobe
Ostali člani ekipe: Lana Mihelčič, Sonja Sikošek, Anita Smole, Irena Štokelj
Vodja ekipe & coachinja: as. Ana Vlahek
Mentor ekipe: prof. dr. Peter Grilc

2003/2004:
- uvrstitev na regionalni finale v Lizbono na podlagi memorandumov
(tj. med najboljših 48 ekip na svetu)
- 1. mesto na svetu v vlogi AG (zmaga v Lizboni in zmaga v velikem finalu v Luksemburgu)
- 3. mesto v vlogi strank na regionalnem finalu (= 9.-12. mesto na svetu)

Govorniki: Katja Plauštajner (AG), Rok Žvelc, Andreja Božič, Simon Brence
Vodji ekipe & coachinji: as. Ana Vlahek in Martina Sever

2002/2003:

- uvrstitev na regionalni finale v Helsinke na podlagi memorandumov
(tj. med najboljših 48 ekip na svetu)
Govorniki: Martina Sever, Aleksander Bakić, Maja Čarni, Maja Brkan
Ostali člani ekipe: Mateja Čuk
Mentor ekipe: doc. dr. Klemen Podobnik

Poročila in slike s tekmovanj:
3.-4. mesto na svetu (AG) in 5.-8. mesto na svetu (ekipno) na ELMC 2020/21
najboljša govornica na ELMC 2019/20 (Ole Due Award)
uspešna izvedba RF ELMC 2018/19 na PF UL

najboljši govornik na ELMC 2016/17 (Ole Due Award) & ekipno 3. mesto RF
 
ekipno 1. mesto na ELMC 2015/16 / Rektorjevo priznanje / Sprejem na MIZŠ / Sprejem na PF UL
1. mesto v memorandumih na RF ELMC 2013/14 & 3. mesto RF v kat. predstavnika EK
2. mesto RF v kat. AG na ELMC 2008/9

1. mesto v memorandumih na RF ELMC 2006/7

3. mesto v kat. AG na RF ELMC 2004/5

1. mesto v kat. AG na ELMC 2003/4 & 3. mesto na RF v kat. strank

Regionalni finale ELMC, Ljubljana, 02. - 05. 02. 2006
 

Koristne povezave:
https://www.europeanlawmootcourt.eu/ 
https://www.facebook.com/University-of-Ljubljana-School-of-Law-ELMC-team-196375403854663
https://www.facebook.com/ELMC2019Ljubljana

 

Galerija