Frankfurt Investment Arbitration Moot Court

Tekmovanje v poznavanju mednarodnega javnega in investicijskega prava ter postopka pred mednarodnimi investicijskimi arbitražami

Področje prava:
Mednarodno javno pravo

Velikost tekmovanja:
Največje tekmovanje na področju mednarodnega investicijskega prava, na katerem sodeluje okoli 70 ekip s celega sveta.

Kraj in čas:
Frankfurt, Nemčija, začetek marca vsako leto;

Odgovorni:
Mentorica: izr. prof. dr. Vasilka Sancin

Sestava ekipe:
V ekipi sta najmanj dva in največ štirje študentje, ki skupaj pripravljajo pisna ogrodja argumentov. Na mednarodnem sklepnem tekmovanju, ko so na vrsti simulacije arbitražnih obravnav, pa na vsaki obravnavi študentje nastopajo kot govorniki in svetovalci. Od dogovora v ekipi je odvisno koliko je govornikov in koliko svetovalcev.

Kriteriji za določitev sodelovanja:
Obvezni:
- odlično obvladanje angleškega jezika;
- vsaj četrti letnik študija v študijskem letu tekmovanja;
- zanimanje za mednarodno javno pravo.

Zaželeni:
- čim boljše poznavanje osnov mednarodnega javnega prava (pri študentih, ki vstopajo v četrti letnik, nepoznavanje ni ovira);
- sposobnost nastopanja (v angleščini), kreativnega mišljenja in logičnega sklepanja;
- sposobnost za delo v skupini.

Kontaktne osebe:
izr. prof. dr. Vasilka Sancin, vasilka.sancin@pf.uni-lj.si

Doseženi rezultati:
Poleg 5. mesta leta 2016 je najvidnejši uspeh naše ekipe 2. mesto in nagrada za najboljšega odvetnika tekmovanja leta 2018.

Poročila  s tekmovanj:
Frankfurt Investment Arbitration Moot Court 2016

Koristne povezave:
http://www.investmentmoot.org/

Donatorji:  

Odvetnik Aleš Paulin

Odvetnica Tjaša Andrée Prosenc

Odvetnik Janez Starman