Helga Pedersen Moot Court Competition in Human Rights

Področje tekmovanja:
Evropsko pravo človekovih pravic

Organizator:
ELSA - The European Law Students' Association

Kraj in čas tekmovanja:
Regionalni del predvidoma februarja v treh različnih evropskih mestih. Finalni del predvidoma aprila v Strasbourgu.

Sestava ekipe:
Ekipo sestavljajo največ štirje študenti_ke.

Odgovorni:
Mentor prof. dr. Saša Zagorc

Kontakt:
prof. dr. Saša Zagorc (sasa.zagorc@pf.uni-lj.si)
as. Marjan Kos (marjan.kos@pf.uni-lj.si)

Rok za prijave:
Predvidoma bo razpis objavljen v avgustu (spremljajte oglasno desko).

Potek tekmovanja:
Tekmovanje v celoti poteka v angleškem jeziku in je sestavljeno iz dveh delov. V pisnem delu mora vsaka ekipa na podlagi vnaprej objavljenega fiktivnega primera pripraviti dva memoranduma v angleškem jeziku: prvega kot pooblaščenka pritožnika, ki sproži postopek pred ESČP, v katerem zatrjuje, da so mu bile s strani oblasti kršene konvencijske pravice in temeljne svoboščine, in drugega kot agentka države, ki trdi, da do kršitev ni prišlo oziroma, da zanje ni odgovorna. Vsak od memorandumov v jedru obsega največ 20 strani.

Drugi del tekmovanja je ustna predstavitev, v kateri se ekipe pomerijo v obliki simulacije postopka pred ESČP, pri čemer morajo uspešno zastopati obe strani – tako pritožnike kot tudi državo, vlogo sodnikov pa opravljajo odvetniki, profesorji, nacionalni sodniki ter ostali pravni strokovnjaki s področja prava človekovih pravic. Tekmovanje najprej poteka v treh regionalnih delih. Na podlagi seštevka doseženih točk pisnega in ustnega dela se najboljših 18 ekip iz vseh treh regionalnih delov tekmovanja uvrsti na finalni del, ki poteka v Strasbourgu, na sedežu ESČP.

Podrobnejše informacije o tekmovanju najdete na uradni spletni strani: https://ehrmcc.elsa.org/

Tekmovanje v letu 2020/21:
Letošnji primer se je dotaknil aktualnih tem povezanih z razglasitvijo epidemije ter s tem povezanimi posegi države v temeljne pravice svojih državljanov. Tekmovalci in tekmovalke so se tako preizkusili pri argumentaciji veljavnosti derogacije pravic po 15. členu EKČP, dopustnosti omejevanja človekovih pravic, pravice do zasebnosti v primeru uporabe socialnih omrežij in množičnega video nadzora prebivalstva po 8. členu EKČP, svobode zbiranja in združevanja po 11. členu EKČP, pravice do poštenega sojenja po 6. členu ter pravice do učinkovitega pravnega sredstva po 13. členu EKČP.

Ekipa Pravne fakultete je z intenzivnim delom pričela v mesecu septembru, že nekoliko pred objavo samega primera. Do 13. decembra 2020 je uspešno oddala oba pisna memoranduma. Memorandume je letos pravočasno oddalo 66 ekip, kar predstavlja pogoj, da se ekipa lahko udeleži ustnega dela tekmovanja.

Na regionalnem delu tekmovanja se je tako 66 ekip pomerilo na treh različnih virtualnih lokacijah: v Lizboni na Portugalskem, v Maastrichtu na Nizozemskem in v Cluj-Napoci, v Romuniji. Ekipa naše Pravne fakultete se je udeležila regionalnega dela tekmovanja v Lizboni, ki je potekal preko spleta. Prvi dan tekmovanja se je ekipa pomerila z Eötvös Loránd University, Budapest z Madžarske, pri čemer je nastopala v vlogi agentov države, drugi dan tekmovanja pa se je v vlogi pritožnikov pomerila še z ekipo Kutafin Moscow State Law University iz Rusije.

Tekmovanje v letu 2019/20:
Primer 8. EHRMCC se je dotaknil nekaj aktualnih tem, s katerimi se v zadnjem času sooča Evropsko sodišče za človekove pravice – ekstrateritorialna veljava in uporaba EKČP, razmerje EKČP do ostalih (mednarodnih) konvencij, pristojnosti ESČP, obveznosti držav iz 2. člena EKČP, prepoved mučenja iz 3. člena EKČP razmerja med 6. in 13. členom EKČP itd.

Ekipa Pravne fakultete je z intenzivnim delom pričela v oktobru, takoj po objavi primera ter v predvidenem roku (15. december) uspešno oddala oba memoranduma. Po oddaji memorandumov so se pričele priprave na ustni del tekmovanja.

Letošnjega tekmovanja se je udeležilo 56 ekip, ki so se v ustnem delu tekmovanja pomerile na treh regionalnih delih: v Nottinghamu, Göttingenu ter Vilni. Ekipa Pravne fakultete se je udeležila regionalnega dela, ki ga je gostila Univerza v Göttingenu. Prvi dan tekmovanja se je pomerila proti Univerzi v Gradcu, pri čemer je nastopala v vlogi agentov države, drugi dan tekmovanja pa se je v vlogi pritožnikov pomerila še proti ekipi Univerze v Maastrichtu.

Dosežki:
V študijskem letu 2022/23 je ekipa Pravne fakultete na pisnem delu tekmovanja dosegla skupno 34. mesto. Na ustnem regionalnem delu tekmovanja v Maastrichtu je ekipa naše fakultete izmed 17 ekip dosegla 4. mesto, na strani pritožnika pa na 3. mesto. Naši tekmovalci so se zelo dobro odrezali tudi individualno – v konkurenci 29 tekmovalcev za najboljšega govorca je Lucija Mežek prejela nagrado za najboljšo govorko, Nika Sluga je dosegla 3. mesto, Rok Vidmar se je uvrstil na 12. mesto in Lucija Malovrh na 22. mesto. Kljub odličnemu izkupičku z ustnega dela tekmovanja se ekipi žal ni uspelo uvrstiti v finalni del tekmovanja. Glede na skupni seštevek je ekipa dosegla skupno 28 mesto.

Na tekmovanje sta ekipo pripravljala trenerja Tina Pirnovar in Aljoša Kalacanović.

Organizatorji tekmovanja so za 10. zaporedno različico tekmovanja, tekmovanje preimenovali v Helga Pedersen Moot Court Competition. V študijskem letu 2021/22 je ekipa Pravne fakultete na pisnem delu tekmovanja dosegla skupno 1. mesto. Pisna memoranduma na strani pritožnika in na strani države sta sicer oba zasedla 2. mesto iz med skupno 59 ekip.

Na ustnem regionalnem delu tekmovanja v Vroclavu, ki je potekalo preko spleta, je ekipa naše fakultete izmed 19 ekip dosegla 8. mesto. Tudi individualno so tekmovalci dosegli zelo dobro uvrstitev: Janina Mikič je dosegla 7. mesto, Sara Klaj 9. mesto, Aljoša Kalacanović 6. mesto in Vid Lobnik 3. mesto, in sicer v konkurenci 15 kandidatk in kandidatov za nagrado za najboljšega govorca. Vid Lobnik, je tudi na strani pritožnika in na strani države kot govorec po ločenem seštevku dosegel na vsaki strani 3. mesto. Ekipa se je kot skupno 4. uvrstila v finalni del tekmovanja (v finale se je uvrstilo 19 ekip). Po skupnem številu točk na regionalnem delu tekmovanja, je ekipa premagala številne ugledne univerze kot so npr. Univerza v Antwerpnu, Univerza v Tilburgu, Univerza v Kölnu, Univerza v Lundu, Univerza v Leidnu.

Ekipi Pravne fakultete se je na Helga Pedersen Moot Court Competition tako prvič uspelo uvrstiti v finalni del tekmovanja, ki je potekal v Strasbourgu med 9. in 13. majem v Palači Evrope in na Evropskem sodišču za človekove pravice, organizirano pa je bilo s strani ELSA International, mesta Strasbourg in Sveta Evrope. Med 24 kandidati in kandidatkami za najboljšega govorca je Janina Mikič dosegla 14. mesto, Aljoša Kalacanović 17. mesto in Vid Lobnik 16. mesto. Janina Mikič je na strani države dosegla položaj 6. najboljše govorke. Ekipi se na žalost ni uspelo uvrstiti v četrtfinale. Zasedla je skupno 12. mesto.

Ekipo sta na tekmovanje pripravljali trenerki Sergeja Hrvatič in Tina Pirnovar.

Za podporo se zahvaljujemo Odvetniški pisarni Senica & partnerji d. o. o. in Anova davčne rešitve, d. o. o.


V študijskem letu 2020/21 je ekipa Pravne fakultete na pisnem delu tekmovanja dosegla skupno 27. mesto. Na ustnem delu tekmovanja je ekipa naše fakultete izmed 22 ekip dosegla 6. mesto. Tudi individualno so tekmovalke dosegle zelo dobre uvrstitve: Karin Ravnak je dosegla 6. mesto, Ana Pejić 11. mesto, Nika Podakar 12. mesto in Katja Kreft 16. mesto, in sicer v konkurenci 28 govork in govorcev. Ekipa se žal ni uvrstila v finalni del tekmovanja. Glede na skupni seštevek in ob upoštevanju pravila, da se uvrsti v finalni del tekmovanja šest najboljših ekip z vsakega regionalnega dela tekmovanja, je ekipa dosegla skupno 23. mesto. Po skupnem številu točk pa je premagala številne ugledne univerze kot so npr. Durham University, Univerzo v Gradcu, University of Luxembourg, Maastricht University, University of Birmingham, Leiden University in King's College.

Coachinja ekipe je bila Tina Pirnovar, pri pripravah pa je sodeloval as. Marjan Kos.

V študijskem letu 2019/20 je ekipa Pravne fakultete na tekmovanju na pisnem delu dosegla skupno 28. mesto. Na ustnem delu regionalnega dela tekmovanja so tekmovalci med 19 ekipami dosegli 8. mesto. Na regionalnem delu je izmed 55 ekip dosegla skupno 22. mesto in za las zgrešila uvrstitev v finalni del tekmovanja. Tudi individualno so tekmovalci na regionalnem delu dosegli dobre uvrstitve: Sergeja Hrvatič je zasedla 5. mesto, Ajda Petek 6. mesto, Tina Pirnovar 7. mesto in Matej Padar 8. mesto med govorci.

Coachinja ekipe je bila Špela Lovšin, pri pripravah pa je sodeloval tudi as. Marjan Kos.

Za podporo na tekmovanju se posebej zahvaljujemo našim sponzorjema, Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki ter odvetniški družbi Andrić.

Galerija