Model United Nations tekmovanja

Tekmovanje v poznavanju mednarodnega javnega prava, diplomatskega in konzularnega prava, mednarodnih odnosov in postopkov odločanja v telesih  mednarodnih organizacij (Organizacija Združenih narodov, NATO itd.) ter pred mednarodnimi sodišči (Meddržavno sodišče, Stalno arbitražno sodišče, itd.). Na tekmovanjih se podeljujejo nagrade za najboljše delegate »Best Delegate/Advocate/Judge Award«, za izjemne govornike »Outstanding Delegate Award«, za posebno omembo »Honourable Mention Award« in nagrado za najboljšo delegacijo »Best Delegation Award«.

Področje prava:
Mednarodno javno pravo, diplomatsko in konzularno pravo

Velikost tekmovanja:
Pravna fakulteta se z ekipo udeleži vsako leto vsaj enega izmed najbolj prepoznavnih tovrstnih tekmovanj v Evropi, kjer sodeluje okoli 600 ali več udeležencev iz celega sveta.

Kraj in čas:
Tekmovanja potekajo skozi celotno leto. Po dogovoru s študenti, ki sodelujejo v MUNLAwS klubu Pravne fakultete izberemo skupaj tekmovanje, ki se ga udeležimo, večinoma v mesecu februarju ali marcu.

Odgovorni:
Mentorici: izr. prof. dr. Vasilka Sancin in as. Domen Turšič

Sestava ekipe:
Ekipo sestavljajo študentje vseh letnikov, ki predhodno sodelujejo na vajah MUNLawS kluba Pravne fakultete. Vsak študent nastopa v vlogi predstavnika ene države v različnih odborih. V svojem odboru mora zastopati stališča te države na vnaprej določeno temo in sodelovati pri pogajanjih  o sprejemu odločitve na to temo. Predhodno mora vsak delegat pripraviti tudi t.i. »position paper«. Seznami odborov, v katerih sodelujejo študentje, se razlikujejo med tekmovanji, vendar večina tekmovanj vsebuje naslednje odbore: Varnostni svet OZN, vseh 6 odborov Generalne skupščine OZN, Svet za človekove pravice, NATO, Svetovna Banka, OECD, itd.

Študentje pa lahko sodelujejo tudi v postopkih odločanja pred mednarodnimi sodišči, kjer dva študenta skupaj predstavljata odvetnike države v vnaprej določenem mednarodnem sporu in po en študent sodeluje kot sodnik. Odvetnika skupaj pripravita pred tekmovanjem pisni memorandum, na tekmovanju pa sodelujeta v simulaciji ustne obravnave. Najpogostejše so simulacije postopkov pred Meddržavnim sodiščem, Mednarodnim kazenskim sodiščem, Stalnim arbitražnim sodiščem itd.

Kriteriji za določitev sodelovanja:
- odlično obvladanje angleškega jezika,
- zanimanje za mednarodno javno pravo, mednarodne odnose in aktualno dogajanje v svetu,
- spodobnost nastopanja v angleškem jeziku in kreativnega mišljenja.

Kontaktne osebe:
izr. prof. dr. Vasilka Sancin, vasilka.sancin@pf.uni-lj.si
as. Domen Turšič, domen.tursic@pf.uni-lj.si

Doseženi rezultati:
Delegacije Pravne fakultete Univerze v Ljubljani se na Model United Nations tekmovanjih vselej odrežejo izvrstno. Leta 2015 je naša delegacija prejela kar štiri nagrade za najboljše delegate, odvetnike in sodnike ter nagrado za najboljšo delegacijo na tekmovanju MUNTR. Novembra 2015 je naša delegacije prejela tudi nagrado za najboljšo delegacijo na tekmovanju WIMUN, ki je potekalo na sedežu Organizacije združenih narodov v New Yorku, ZDA. 2018 je naša delegacija prav tako zmagala na C'MUN v Barceloni, leta 2019 pa prejela številne posamične nagrade na tekmovanju CANIMUN v Montrealu, Kanada.

MODEL UNITED NATIONS TEKMOVANJE PRAVNE FAKULTETE V LJUBLJANI (MUNLawS)
Študentje MUNLawS kluba s pomočjo mentoric vsako leto organizirajo tudi mednarodno Model United Nations tekmovanje na Pravni fakulteti, ki je odprto za vse študente Univerze v Ljubljani kot tudi drugih domačih in tujih univerz.
Več o tekmovanju si lahko preberete na spletni strani tekmovanja: www.munlaws.com

Poročila s tekmovanj:
Poročilo o udeležbi na tekmovanju Model United Nations Turkey 2013 (MUNTR 2013)

Poročilo o udeležbi na tekmovanju Model United Nations Turkey 2014 (MUNTR 2014)

Poročilo o udeležbi na tekmovanju World Federation of United Nations Associations Model United Nations (WIMUN 2014) v Rimu

Poročilo o izvedbi MUNLawS tekmovanja 2014

Poročilo o udeležbi na tekmovanju Model United Nations Turkey 2015 (MUNTR 2015)

Poročilo s tekmovanja WIMUN 2015 in strokovne ekskurzije v New Yorku 

Poročilo s tretje mednarodne MUNLawS konference  v Ljubljani (med 23. in 26. oktobrom 2015)


Poročilo s četrte mednarodne MUNLawS konrefence v Ljubljani (med 20. in 23. oktobrom 2016)