Monroe E Price Media Law Moot Court Competition

Področje tekmovanja:
Svoboda izražanja, medijsko pravo in pravo informacijskih tehnologij.

Organizator:
Univerza v Oxfordu (Bonavero Institute of Human Rights).

Kraj in čas tekmovanja:
Regionalni del tekmovanja običajno poteka decembra na Univerzi Eötvös Loránd v Budimpešti. Finalni del tekmovanja pa običajno poteka aprila na Univerzi v Oxfordu.

Sestava ekipe:
Ekipo sestavljata najmanj 2 in največ 6 tekmovalcev.

Odgovorni:
as. Ana Samobor

Kontakt:
as. Ana Samobor (ana.samobor@pf.uni-lj.si)

Rok za prijave:
Razpis za prihodnje študijsko leto bo na oglasni deski PF predvidoma objavljen junija.

Potek tekmovanja:
Tekmovanje v celoti poteka v angleškem jeziku. Prvi del tekmovanja je razdeljen na devet regionalnih delov (regionalni del za jugovzhodno Evropo organizira Univerza Eötvös Loránd v Budimpešti), finalni del pa poteka na Univerzi v Oxfordu. V finale se na podlagi seštevka doseženih točk pisnega in ustnega dela uvrstijo najboljše ekipe iz vseh devetih delov tekmovanja. Tekmovanje poteka pred namišljenim sodiščem in je sestavljeno iz pisnega in ustnega dela.  V pisnem delu ekipa sestavi dve memoranduma, enega za pritožnika in drugega za toženo stranko.

Ustni del je sestavljen iz dveh soočenj. Na enem soočenju ekipa zagovarja argumente pritožnika, na drugem pa argumente tožene stranke. Vlogo sodnikov namišljenega sodišča opravljajo odvetniki, profesorji, sodniki ter pravni strokovnjaki s področja človekovih pravic, prava informacijskih tehnologij ter medijskega prava.

Podrobnejše informacije o tekmovanju najdete na uradni spletni strani https://www.law.ox.ac.uk/centres-institutes/bonavero-institute-human-rights/monroe-e-price-media-law-moot-court-competition

Tekmovanje v letu 2020/2021
Ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani se je v dneh od 2. do 4. decembra 2020 udeležila South- East Europe regional rounds Monroe E. Price Media Law Moot Court  tekmovanja iz poznavanja področij svobode izražanja, medijskega prava in ter prava informacijskih tehnologij, ki ga je letos že štirinajstič organiziral Bonavero Institute of Human Rights. Ekipa Pravne fakultete se je tega tekmovanja udeležila prvič.

Ekipo so sestavljale študentke Žana Cerjak, Antonina Nečemer in Ana Rogelj pod mentorstvom asistentke Ane Samobor. Pri pripravah je sodeloval tudi asistent Marjan Kos. Ekipa se je na regionalnem delu uvrstila na 6. mesto.

Letošnji primer se je dotaknil aktualnih razmer v povezavi s pandemijo COVID -19 in sicer se je nanašal na kršitve členov 19. in 21. ICCPR, ki določata svobodo izražanja in pravico do mirnega zbiranja v času izbruha virusa.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115