Monroe E Price Media Law Moot Court Competition

Področje tekmovanja:
Svoboda izražanja, medijsko pravo in pravo informacijskih tehnologij.

Organizator:
Univerza v Oxfordu (Bonavero Institute of Human Rights).

Kraj in čas tekmovanja:
Regionalni del tekmovanja običajno poteka decembra na Univerzi Eötvös Loránd v Budimpešti. Finalni del tekmovanja pa običajno poteka aprila na Univerzi v Oxfordu.

Sestava ekipe:
Ekipo sestavljata najmanj 2 in največ 6 tekmovalcev.

Odgovorni:
as. Ana Samobor

Kontakt:
as. Ana Samobor (ana.samobor@pf.uni-lj.si)
coachinji: Ana Rogelj, Staša Tušar

Rok za prijave:
Razpis za tekmovanje je na oglasni deski PF LJ običajno objavljen septembra, izbirni postopek pa izveden pred začetkom novega študijskega leta.

Potek tekmovanja:
Tekmovanje v celoti poteka v angleškem jeziku. Prvi del tekmovanja je razdeljen na devet regionalnih delov (regionalni del za jugovzhodno Evropo organizira Univerza Eötvös Loránd v Budimpešti), finalni del pa poteka na Univerzi v Oxfordu. V finale se na podlagi seštevka doseženih točk pisnega in ustnega dela uvrstijo najboljše ekipe iz vseh devetih delov tekmovanja. Tekmovanje poteka pred namišljenim sodiščem in je sestavljeno iz pisnega in ustnega dela.  V pisnem delu ekipa sestavi dve memoranduma, enega za pritožnika in drugega za toženo stranko.

Ustni del je sestavljen iz dveh soočenj. Na enem soočenju ekipa zagovarja argumente pritožnika, na drugem pa argumente tožene stranke. Vlogo sodnikov namišljenega sodišča opravljajo odvetniki, profesorji, sodniki ter pravni strokovnjaki s področja človekovih pravic, prava informacijskih tehnologij ter medijskega prava.

Podrobnejše informacije o tekmovanju najdete na uradni spletni strani https://www.law.ox.ac.uk/centres-institutes/bonavero-institute-human-rights/monroe-e-price-media-law-moot-court-competition

Okvirna časovnica tekmovanja:
Regionalni del tekmovanja poteka decembra, mednarodni del pa aprila. Okvirna časovnica priprav na tekmovanje: oktober, november, december (v primeru uvrstitve na mednarodni del tekmovanja tudi februarja, marca in aprila). 

Dosedanji uspehi ekip PF LJ:

  • 2022/2023: 1. mesto na regionalnem delu tekmovanja, uvrstitev na mednarodni del tekmovanja, ekipo PF LJ so sestavljali Asta Gerjevič Debevec, Benjamin Gorišek, Urh Šelih in Rok Tretjak; 
  • 2021/2022: 4. mesto na regionalnem delu tekmovanja, uvrstitev na mednarodni del tekmovanja, ekipo PF LJ so sestavljali Timotej Klinc, Nika Sluga, Rok Šarić in Staša Tušar; 
  • 2020/2021: 6. mesto na regionalnem delu tekmovanja, ekipo PF LJ so sestavljale Žana Cerjak, Antonina Nečemer in Ana Rogelj.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115