PAX Moot Court Competition

Tekmovanje na področju mednarodnega zasebnega prava

Področje prava:
Mednarodno zasebno pravo, vsako leto pa se primer dotakne tudi druge problematike (okolje, človekove pravice, digitalno pravo). 

Velikost tekmovanja:
Ekipe prihajajo večinoma iz držav članic EU, nekatere pa tudi iz drugod po svetu (npr. Singapur, ZDA). 

Kraj in čas:
Priprave potekajo od decembra, do konca aprila.

Začnejo se z objavo primera (predvidoma objavljen v decembru ali januarju), temu sledi priprava pisnih memorandumov (do konca marca), nato pa še ustni del tekmovanja (konec aprila). 

Sestava ekipe:
Tekmovanja se lahko udeleži ekipa 3-4 študentov, ki v simuliranem postopku nastopajo kot odvetniki. Na podlagi fiktivnega primera je njihova naloga, da za tožečo in za toženo stranko pripravijo pisna memoranduma, v katerih se opredelijo do konkretnih pravnih vprašanj s področja mednarodnega zasebnega prava. Svoje stranke pa nato zastopajo še na ustnem delu tekmovanja. 

Pogoji za sodelovanje:
Obvezni: -  odlično obvladanje angleškega jezika; -  peti letnik študija v študijskem letu tekmovanja (mogoče so izjeme); -  zanimanje za mednarodno zasebno pravo.

Zaželeni: -  čim boljše poznavanje osnov mednarodnega zasebnega prava; -  sposobnost nastopanja (v angleščini), kreativnega mišljenja in logičnega sklepanja; -  sposobnost za delo v skupini.

Mentor:
As. Filip Dougan. 

Kontaktna oseba:
As. Filip Dougan, email:  filip.dougan@pf.uni-lj.si 

Historiat udeležbe ekip na tekmovanju:
Ekipa naše fakultete se je tega tekmovanja prvič udeležila v študijskem letu 2019-2020 in se na njem odlično odrezala. Študenti Tamara Mihajlović, Urša Pirc in Matevž Seljak so le za las zgrešili uvrstitev v polfinale (najboljše 4 ekipe), njihov pisni memorandum pa je dosegel 3. mesto. 

Zunanje povezave:
Več informacij lahko najdete na spletni strani tekmovanja: paxmoot.eu.

PAX Moot Court - predstavitev

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115