Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition


Tekmovanje v poznavanju mednarodnega javnega prava in postopka pred Meddržavnim sodiščem v Haagu


Področje prava:

Mednarodno javno pravo

Kraj in čas:
Možno državno tekmovanje (odvisno od morebitne prijave drugih slovenskih pravnih fakultet): kraj v Evropi, januarja ali februarja.

Mednarodni sklepni del: Washington, D.C., Združene države Amerike, konec marca ali v začetku aprila vsako leto;

Mentorica:
2005 – 2017 – izr. prof. Vasilka Sancin

2018 - doc. dr. Maša Kovič Dine

Sestava ekipe:
V ekipi je do pet študentov, ki skupaj pripravljajo pisna memoranduma. Na mednarodnem sklepnem tekmovanju, ko so na vrsti simulacije sodnih obravnav, pa na vsaki obravnavi po dva študenta nastopata kot govornika, tretji pa kot njun svetovalec. Od skupine je odvisno, ali sta govornika vedno ista dva študenta, ali pa na različnih obravnavah v tej vlogi nastopajo različni študenti.

Kriteriji za udeležbo:
Obvezni:
-  odlično obvladanje angleškega jezika;
-  vsaj četrti letnik študija v študijskem letu tekmovanja;
-  zanimanje za mednarodno javno pravo.

Zaželeni:
-  čim boljše poznavanje osnov mednarodnega javnega prava (pri študentih, ki vstopajo v četrti letnik, nepoznavanje ni ovira);
-  sposobnost nastopanja (v angleščini), kreativnega mišljenja in logičnega sklepanja;
-  sposobnost za delo v skupini.

Kontaktna oseba:
doc. dr. Maša Kovič Dine: masa.kovic-dine@pf.uni-lj.si

Doseženi rezultati:
Na tekmovanju so naše ekipe v preteklosti dosegle izjemne rezultate. Poleg številnih uvrstitev v končno fazo sklepnega dela (najboljših 32 ekip na svetu in višje), so najvidnejši uspehi npr. 3. mesto leta 2010, 5. mesto 2014 in nagrada Hardy C. Dillard za najboljše memorandume na svetu (1. mesto) leta 2017.

Poročila  s tekmovanj:
Poročilo s tekmovanja Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2016 v Washingtonu ter s strokovne ekskurzije v New Yorku

Poročilo s tekmovanja Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2015 v Washingtonu ter s strokovne ekskurzije v New Yorku

Poročilo s tekmovanja Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2014 v Washingtonu

Poročilo s tekmovanja Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2012 v Washingtonu ter s strokovne ekskurzije v New Yorku

Poročilo s tekmovanja Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2011 v Washingtonu

Poročilo s tekmovanja Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2010 v Washingtonu

Poročilo s tekmovanja Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2009 v Washingtonu ter s strokovne ekskurzije v New Yorku

Poročilo s tekmovanja Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2007 v Washingtonu ter s strokovne ekskurzije v New Yorku

Poročilo s tekmovanja Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2006 v Washingtonu ter s strokovne ekskurzije v New Yorku

Koristne povezave:
http://www.ilsa.org/jessup/ - uradna stran tekmovanja na spletni strani International Law Students Association (ILSA)

http://www.icj-cij.org/ - spletna stran Meddržavnega sodišča v Haagu

http://www.un.org/law/ - spletna stran Organizacije združenih narodov, posvečena mednarodnemu javnemu pravu