Regionalno Moot Court tekmovanje v postopku pred Evropskim sodiščem za človekove pravice

Splošno
Na Regionalnem Moot Court tekmovanju v postopku pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP) sodelujejo študentske ekipe iz šest držav bivše Jugoslavije  (Hrvaška, Srbija, Črna gora, Bosna in Hercegovina, Makedonija in Slovenija) in Albanije. V središču tekmovanja je pravo človekovih pravic, Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP) in sodna praksa ESČP. 

V okviru tekmovanja nastopajoči občutno poglobijo poznavanje sodne prakse ESČP in prava človekovih pravic, veščine pravne argumentacije in ustnega nastopanja. Poleg tega je zanimivost tekmovanja še poudarjena zaradi personalne sestave senatov, ki sodijo na ustnem delu tekmovanja, polnem adrenalina. Sodeluje namreč več sedanjih in nekdanjih sodnikov ESČP, ustavnih in vrhovnih sodnikov sodelujočih držav, državnih pravobranilcev ter drugih uglednih akademikov. 

Tekmovanje je posebno iz jezikovnega vidika, saj tekmovalci pisne izdelke napišejo v jeziku svoje države in v angleškem jeziku, na ustnem delu pa se spopadejo v jeziku svoje države. Ustni del tekmovanja je poseben tudi zaradi večdnevnega prijetnega druženja in navezovanja stikov s študenti, mentorji in sodniki. Kraj tekmovanja se vsako leto spreminja.

Čas tekmovanja
Ekipa začne s pripravami oktobra. Intenzivno delo se prične praviloma februarja, ko organizatorji objavijo primer tekmovanja, in predvidoma traja do konca aprila, ko poteka ustni (finalni) del tekmovanja.

Zmagovalna ekipa na Regionalnem Moot Court tekmovanju se uvrsti na Trans-European Moot Court tekmovanje, ki poteka v Strasbourgu, na sedežu ESČP. Tam se pomeri z zmagovalno ekipo sestrskega Nordic Moot Court tekmovanja. Ta del tekmovanja poteka v angleškem jeziku v oktobru ali novembru istega leta.

Sestava ekipe, jezik tekmovanja, število ekip
Na tekmovanju sodeluje 12 ekip (klubov), naša se po nekdanjem profesorju fakultete imenuje Henrik Steska. Vsaka ekipa je sestavljena iz šestih tekmovalcev. Trije nastopajo kot pooblaščenci pritožnika, ki zatrjuje odgovornost države za kršitev človekovih pravic in svoboščin, trije pa kot agenti države, ki zatrjuje nasprotno. 

Vsaka ekipa odda dva memoranduma tako v jeziku svoje države, kot v angleškem jeziku. Na ustnem delu vsaka ekipa nastopi v jeziku svoje države ob simultanem prevajanju nastopa nasprotne stranke.

Mentorji
Mentor ekipe je as. Jaka Kukavica. Priprave bosta v študijskem letu 2023/24 vodila nekdanja tekmovalca Metka Vodušek in Matija Urankar, odvetnik v odvetniški pisarni Senica. Predsednik kluba Henrik Steska je dekan Pravne fakultete prof. dr. Saša Zagorc, ki je bil dolgoletni mentor ekipe.

Pogoji za sodelovanje
Vabljeni so študenti višjih letnikov (najmanj 2. letnik). Načeloma imajo prednost študenti z opravljenim predmetom Evropsko pravo človekovih pravic. Pogoj za sodelovanje je pripravljenost študenta, da v priprave vloži veliko časa in truda, potrebnih pri iskanju pravnih virov in branju pravne literature.

Kontakt
as. Jaka Kukavica (jaka.kukavica@pf.uni-lj.si)
Metka Vodušek
Matija Urankar (OP Senica)

Potek tekmovanja iz zornega kota bivših tekmovalcev
Na spletni strani naše fakultete je objavljen razpis, preko katerega se k sodelovanju povabi študente. Izbirni postopek poteka na podlagi pregleda življenjepisa, motivacijskega pisma in povabila na razgovor. Ekipa oktobra začne s pripravami na tekmovanje. Do februarja, ko organizatorji predvidoma objavijo primer tekmovanja, priprave potekajo na srečanjih dve do štiri ure tedensko, nekaj ur tedensko pa terjajo še priprave tekmovalca doma. Priprave so osredotočene na spoznavanje EKČP in sodne prakse ESČP, branje strokovne literature in vaje v pisni argumentaciji glede posameznih pravic in pravnih institutov.

V pisnem delu tekmovanja mora vsaka ekipa pripraviti dva memoranduma: prvega kot pooblaščenci pritožnika, ki sproži postopek pred ESČP, v katerem zatrjuje, da so mu bile s strani oblasti kršene konvencijske pravice in temeljne svoboščine, in drugega kot agenti države, ki trdi, da do kršitev ni prišlo oziroma da zanje ni odgovorna. Vsak od memorandumov v jedru obsega največ 25 strani, časa za pisanje pa je dober mesec, pri čemer je treba pripraviti najprej izvoda v jeziku države, iz katere prihaja ekipa, nato pa še angleško verzijo, ki ima moč originala in se jo posreduje organizatorjem tekmovanja v ocenjevanje.

V času priprave memorandumov študenti intenzivno raziskujejo sodno prakso ESČP (in tudi drugih sodišč), iščejo pravne in dejanske podobnosti in razlike med fiktivnim dejanskim stanjem in sodbami, oblikujejo argumente in spoznavajo pravno teorijo posameznih institutov. Delo poteka več ur dnevno, študentje pa se sestajajo redno, v drugi polovici pisanja vsak dan. Mentor in coachi usmerjajo njihovo delo, skrbita za strokovno literaturo in vzpodbujata razpravo.

Po oddaji memorandumov se začnejo priprave na ustni nastop. Ekipa oblikuje vsebino ustnih zagovorov in brusi argumentacijo, išče dodatne podporne argumente. Vaje potekajo s pomočjo simulacije tekmovalnih nastopov, na katerih sodijo profesorji Pravne fakultete, bivši tekmovalci in vodje priprav.

Dober teden pred drugo fazo tekmovanja, ustnim finalom, ekipe prejmejo pisne izdelke ostalih ekip, tako da lahko vpogledajo v argumente svojih sotekmovalcev. Ustni del poteka tako, da ima besedo 20 minut najprej ekipa pritožnika, nato v enakem času odgovarja država. Zatem dobi besedo za 10 minut zopet pritožnik, v enakem času pa zaključi država. Sodniki tekmovalcem zastavljajo vprašanja med samim izvajanjem argumentov ali na koncu. Vsak od njih nato oceni vsako ekipo po naslednjih kriterijih: ustni nastop, prepričljivost argumentov in odzivanje na nasprotne argumente.

Večmesečne priprave prav gotovo občutno poglobijo poznavanje prava človekovih pravic, kar šteje za zelo uporabno znanje na vseh pravnih področjih in poklicih. Neprecenljive so tudi izkušnje z javnim nastopanjem (t.i. litigacija) in zagovarjanjem svojih stališč v simuliranem postopku, za kar imajo študenti v študijskem procesu sicer malo priložnosti. Izkušnja je dragocena tudi zaradi druženja s študenti iz drugih držav ob prisotnosti priznanih sodnikov, mnogi izmed njih so trenutni ali bivši sodniki Evropskega sodišča za človekove pravice. V letu 2023 je na tekmovanju sodilo kar 7 trenutnih sodnikov ESČP: Marko Bošnjak, Ivana Jelić, Jovan Ilievski, Davor Derenčinović, Stéphanie Mourou-Vikström, Lorraine Schembri Orland in Frédéric Krenc.

Dosedanji dosežki:

V študijskem letu 2022/2023 je ekipa Pravne fakultete na XVII. Regionalnem Moot Court tekmovanju iz poznavanja EKČP dosegla izvrstno 3. mesto. Na tekmovanju, ki je potekalo v Podgorici, Črna gora, so ekipo PF sestavljali Jerneja Logaj, Larisa Ravnjak, Mia Oberstar, Marta Lipovec, in Filip Savić. Coachinji ekipe sta bili nekdanji tekmovalki Kristina Krajnc in Metka Vodušek mentor pa prav tako nekdanji tekmovalec as. Jaka Kukavica.

V študijskem letu 2021/2022 je ekipa Pravne fakultete na XVI. Regionalnem Moot Court tekmovanju iz poznavanja EKČP dosegla 5. mesto in osvojila nagrado za skupno najboljša memurandoma. Na tekmovanju, ki je potekalo v Nišu, Srbija, so ekipo PF sestavljali Eva Korenjak Lalovič, Ana Maja Kralj, Jakob Mišič Jančar in Agan Ređepi. Coachinja ekipe je bila nekdanja tekmovalka Kristina Krajnc, mentor pa prav tako nekdanji tekmovalec as. Marjan Kos.

V študijskem letu 2020/2021 je bilo tekmovanje zaradi težav, povezanih s koronavirusom, namesto v Mariboru izvedeno prek spleta. Ekipa Pravne fakultete je na XV. Regionalnem Moot Court tekmovanju iz poznavanja EKČP dosegla 3. mesto ter ponovno pripravila najboljša pisna memoranduma. Ekipo so sestavljale Eva Jagodič, Kristina Krajnc, Kaja Leban, Patricija Resnik, Kristina Sajovic in Metka Vodušek, trenerja ekipe sta bila nekdanja tekmovalca Domen Antonič in Tilen Jarc, mentor pa prav tako nekdanji tekmovalec as. Marjan Kos.

V študijskem letu 2019/2020 se je tekmovanje zaradi težav, povezanih s koronavirusom, zaključilo po pisnem delu. Ekipa Pravne fakultete je na XIV. Regionalnem Moot Court tekmovanju iz poznavanja EKČP dosegla izjemno 1. mesto, saj je pripravila najboljša memoranduma tako za pritožnika kot za državo. Zmagovalno ekipo na tekmovanju, ki bi se sicer moralo odviti v Mariboru, so sestavljali Anže Kimovec, Peter Podržaj, Nadja Strle, Petar Šokić, Gaja Tanko in Daša Tičar, trenerka ekipe pa je bila nekdanja tekmovalka in diplomantka naše fakultete Špela Lovšin.

V študijskem letu 2018/2019 je ekipa Pravne fakultete na XIII. Regionalnem Moot Court tekmovanju iz poznavanja EKČP dosegla 5. mesto, poleg tega pa je osvojila nagrado za skupno najboljša memoranduma. Na tekmovanju, ki se je odvijalo v Banjaluki, Bosna in Hercegovina, so nastopali Domen Antonič, Julija Damjanovič, Marcela Dolenc, Tilen Jarc, Iva Šturm in Iza Thaler, coacha ekipe pa sta bila nekdanja tekmovalca Špela Lovšin in Milan Stanković.

V študijskem letu 2017/2018 je ekipa Pravne fakultete na XII. Regionalnem Moot Court tekmovanju iz poznavanja EKČP dosegla 2. mesto, poleg tega pa je osvojila nagrado za skupno najboljša memoranduma. Na tekmovanju, ki se je odvijalo v Skopju, Makedonija, so nastopali Miriam Gajšek, Melvin Kapo, Barbara Kompan, Špela Lovšin, Januša Rode in Milan Stanković, coach ekipe pa je bil nekdanji tekmovalec Žan Klobasa.

V študijskem letu 2016/2017 je ekipa Pravne fakultete na XI. Regionalnem Moot Court tekmovanju iz poznavanja EKČP, ki je potekalo v Tirani, Albanija, osvojila 3. mesto. Obenem je osvojila nagrado za skupno najboljša memoranduma. Na tekmovanju, ki se je odvijalo v Tirani, so nastopali Miha Frelih, Vid Lichtenegger, Sara Pršo, Blaž Slavec in Tilen Kosec, coacha ekipe pa sta bila Jaka Kukavica in Matija Urankar.  

V študijskem letu 2015/2016 je ekipa Pravne fakultete na X. Regionalnem Moot Court tekmovanju iz poznavanja EKČP osvojila 1. mesto. Obenem je dobila še priznanje za najboljši memorandum na strani pritožnika. Na tekmovanju, ki se je odvijalo v Zagrebu, so nastopali Vanja Bobaš, Samo Urbanija, Anja Rustja, Katja Stare, Valentina Sergaš in Žan Klobasa, coacha ekipe pa sta bila nekdanja tekmovalca Matija Urankar in Jaka Kukavica. Ekipa se je z odličnim rezultatom uvrstila na finalno tekmovanje na Trans-European Moot Court, ki je potekalo na sedežu ESČP v Strasbourgu v novembru 2016 pred sodniki ESČP, vključno s trenutnim slovenskim sodnikom na ESČP, dr. Markom Bošnjakom. Tam so po napetem boju premagali ekipo iz Osla, zmagovalno ekipo iz Nordic Moot Court tekmovanja, in osvojili 1. mesto.

Ekipa je prejela priznanje Univerze v Ljubljani za posebne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti. V študijskem letu 2014/2015 je ekipa Pravne fakultete na IX. Regionalnem Moot Court tekmovanju iz poznavanja EKČP osvojila skupno drugo mesto. Obenem je dobila še priznanje za skupno drugi najboljši pisni memorandum in najboljši memorandum za respondenta. Na tekmovanju, katere sklepni del je potekal v Herceg Novem, Črna gora, so nastopali Gregor Oprčkal, Kristina Lazarevič Padar, Boštjan Vrisk, Mohor Fajdiga, Maja Ropret in Klavdija Sitar, coach ekipe je bila naša diplomantka in nekdanja tekmovalka Katja Doležalek.

V študijskem letu 2013/2014 je  ekipa Pravne fakultete na VIII. Regionalnem Moot Court tekmovanju iz poznavanja EKČP prišla v polfinalni del tekmovanja, kjer je osvojila skupno 4. mesto. Na tekmovanju, katere sklepni del je potekal v Subotici, Srbija, so nastopali Nina Krajnc, Sandra Bertoncelj, Neža Krajnc, Maja Kreča, Luka Milanović, Matija Urankar in Jaka Kukavica, coach ekipe pa je bil nekdanji tekmovalec Marjan Kos.

V študijskem letu 2012/2013 je na sklepnem tekmovanju, ki je potekalo na Ustavnem sodišču Republike Slovenije v Ljubljani, ekipa naše pravne fakultete zmagala. Ekipo so zastopali: Matej Brajnik, Katja Doležalek, Ema Končan, Domen Kavka, Marjan Kos in Maja Ramšak. Coach ekipe je bil diplomant Pravne fakultete ter bivši tekmovalec Aleš Žiher. Ekipa je prejela še priznanje za najboljši memorandum na strani države. Ekipa se je z odličnim rezultatom uvrstila na finalno tekmovanje na Trans-European Moot Court, ki je potekalo na sedežu ESČP v Strasbourgu v novembru 2013 in kjer se je pomerila z zmagovalno ekipo z Nordic Moot Court tekmovanja iz Osla. Ekipa je osvojila končno drugo mesto.

V študijskem letu 2011/2012 je na tekmovanju sodelovalo 12 ekip: Reka, Zagreb, Split, Novi Sad, Niš, Podgorica, Sarajevo, Banja Luka, dve ekipi iz Mostarja, Skopje in Ljubljana. Našo ekipo so zastopali: Aleš Žiher, Barbara Oven, Maja Jagodić, Marko Krajnc, Peter Kasal in Pia Ravter. Coach ekipe je bil as. Iztok Štefanec. Ekipa je prejela priznanji za najboljši memorandum na strani pritožnika in na strani države.

V študijskem letu 2010/2011 so ekipo naše fakultete zastopali: Ada Hamza, Gregor Kovačič, Marija Đorđeska, Marjana Garzarolli, Mitja Vrisk in Nikolina Krtinić. Coach ekipe je bil as. Iztok Štefanec. Ekipa je dosegla odlično drugo mesto.

Galerija