Tekmovanje EUROPA Law Moot Court

Tekmovanje v poznavanju prava Evropske unije s simulacijo postopka pred Sodiščem Evropske Unije 

Področje prava:
Pravo Evropske unije 

Velikost tekmovanja:
Mednarodno študentsko tekmovanje, ki se ga udeležujejo ekipe evropskih in drugih univerz

Organizator:
Sodelujoče pravne fakultete

Kraj in čas:
Lokacija se spreminja: leta 2020 bo tekmovanje v Ponte de Lima, 2021 v Dublinu. Priprave trajajo od (konca) januarja do konca aprila.

Odgovorni:
Mentor: doc. dr. Samo Bardutzky

Sestava ekipe:
4 študenti_ke

Izvedba tekmovanja:
Tekmovanje poteka v celoti v angleškem jeziku.

Procesni okvir, ki se ga simulira na tekmovanju, je postopek predhodnega odločanja (preliminary ruling). Ekipe zastopajo tožečo in toženo stranko iz osnovnega postopka (dva tekmovalca_ki nastopita za tožečo, dva pa za toženo stranko) – nastop predstavnika Komisije ali generalnega pravobranilca ni predviden.

Pri izvedbi tekmovanja sodelujejo sodniki Sodišča EU in njihovi strokovni sodelavci, ki ocenjujejo nastope skupaj s predavatelji in odvetniki, ki se ukvarjajo s pravom EU. 

Pogoji sodelovanja:

  • da ste študent_ka PF v Ljubljani, ki je v študijskem letu tekmovanja vpisan(a) v najmanj 2. letnik prve stopnje ali na drugo stopnjo (imeti morate opravljen izpit iz predmeta Pravo Evropske unije pred začetkom priprav na tekmovanje),
  • da aktivno obvladate angleški jezik (tekmovanje),
  • da ste pripravljeni vložiti v tekmovanje veliko truda in časa od (konca) januarja do konca aprila,
  • da kažete interes na področju retorike in vas veseli delo v skupini.

Rok za informativno prijavo:
V septembru (spremljajte oglasno desko).

Kontaktna oseba:
doc. dr. Samo Bardutzky
samo.bardutzky@pf.uni-lj.si   

Historiat udeleževanja naših ekip na tem tekmovanju in rezultati:
Tekmovanja se je ekipa z ljubljanske pravne fakultete udeležila prvič leta 2019 in dosegla odlično 3. mesto.

2019 (Óbidos, Portugalska)

  • ekipno 3. mesto
  • posebna pohvala za govornika (Elena Kukovica)

Člani: Maruša Juhant, Tjaša Kalin, Elena Kukovica, Anže Mediževec

Mentor: doc. dr. Samo Bardutzky

Koristne povezave:
Pravila tekmovanja (prenovljena različica za tekmovanje leta 2020)

Brošura tekmovanja 2018 

Spletna stran organizatorja: https://europamootcourtcompetition.wordpress.com/

Galerija