Tekmovanje v mediaciji s področja gospodarskega prava

Splošno
Mednarodno tekmovanje v mediaciji je vsako leto organizirano s strani ADR sekretariata Mednarodne trgovinske zbornice(ICC). Ta enkraten dogodek združuje univerze in mediacijske strokovnjake z vseh koncev sveta. 

Tekmovanje je sestavljeno iz dveh delov: pisnega in ustnega dela. Tekmovalci v mesecu oktobru dobijo primere, nato imajo določen čas za preučitev le-teh in pripravo pisnega memoranduma, temu pa sledi še ustni del tekmovanja v Parizu v mesecu februarju. Tekmovalci predstavljajo eno od strank (pri čemer sta govornika dva – zagovornik in stranka) in nastopajo pred mediatorjem in dvema ocenjevalcema. 

V okviru tekmovanja poteka tudi izobraževanje, na katerem mediatorji delijo s tekmovalci svoje izkušnje in prakso in drugi dogodki. 

Kombinacija tekmovanja, pridobivanja novih znanj, izmenjave izkušenj in udeležba na takem dogodku je nepozabna izkušnja za vsakega študenta prava.

Področje prava:
Gospodarsko pravo

Velikost tekmovanja:
Svetovno tekmovanje, ki se ga udeležuje več kot 50 ekip s celega sveta   

Kraj in čas:
Tekmovanje poteka tradicionalno v Parizu na sedežu Mednarodne Trgovinske Zbornice (ICC) v začetku februarja.
Priprave na tekmovanje potekajo od oktobra do februarja.

Odgovorni:
Mentor: doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc

Sestava ekipe:
Govorniki (člani uradne ekipe na tekmovanju) v vlogi strank.    

Število je odvisno od primera in prijavljenih študentov, pri čemer je število tekmovalcev omejeno na minimalno dva do maksimalno štiri.

Pogoji sodelovanja:
- študent/ka višjega letnika (od drugega naprej) ali absolvent/ka (obvezni status študenta)
- želja po uporabi pravnega znanja in pridobitvi znanja alternativnega reševanja sporov
- želja po znanju govorništva in priprave memorandumov
- pripravljenost vložiti v ta projekt trud in čas od začetka oktobra do februarja
- aktivno znanje angleškega jezika
- veselje do skupinskega dela

Kontaktna oseba:
Doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc
E-naslov: neza.pogorelcnik@pf.uni-lj.si


Historiat udeležbe:
Uspeh ekipe Pravne fakultete UL na mednarodnem študentskem tekmovanju ICC International Commercial Mediation Competition februarja 2023 v Parizu

Uspeh ekipe Pravne fakultete UL na mednarodnem študentskem tekmovanju ICC International Commercial Mediation Competition  2022 v virtualni obliki

Uspeh ekipe Pravne fakultete UL na mednarodnem študentskem tekmovanju ICC International Commercial Mediation Competition februarja 2020 v Parizu

Uspeh ekipe Pravne fakultete UL na mednarodnem študentskem tekmovanju ICC International Commercial Mediation Competition februarja 2019 v Parizu

Uspeh ekipe Pravne fakultete UL na mednarodnem študentskem tekmovanju ICC International Commercial Mediation Competition februarja 2018 v Parizu

Uspeh ekipe Pravne fakultete UL na mednarodnem študentskem tekmovanju ICC International Commercial Mediation Competition februarja 2017 v Parizu

Uspeh ekipe Pravne fakultete UL na mednarodnem študentskem tekmovanju ICC International Commercial Mediation Competition februarja 2016 v Parizu

Uspeh ekipe Pravne fakultete UL na mednarodnem študentskem tekmovanju ICC International Commercial Mediation Competition  februarja 2015 v Parizu

Uspeh ekipe Pravne fakultete UL na mednarodnem študentskem tekmovanju "8. ICC International Commercial Mediation Competition"  februarja 2013 v Parizu

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115