Tekmovanje v mediaciji s področja gospodarskega prava

Splošno
Mednarodno tekmovanje v mediaciji je vsako leto organizirano s strani ADR sekretariata Mednarodne trgovinske zbornice(ICC). Ta enkraten dogodek združuje univerze in mediacijske strokovnjake z vseh koncev sveta. 

Tekmovanje je sestavljeno iz dveh delov: pisnega in ustnega dela. Tekmovalci v mesecu oktobru dobijo primere, nato imajo določen čas za preučitev le-teh in pripravo pisnega memoranduma, temu pa sledi še ustni del tekmovanja v Parizu v mesecu februarju. Tekmovalci predstavljajo eno od strank (pri čemer sta govornika dva – zagovornik in stranka) in nastopajo pred mediatorjem in dvema ocenjevalcema. 

V okviru tekmovanja poteka tudi izobraževanje, na katerem mediatorji delijo s tekmovalci svoje izkušnje in prakso in drugi dogodki. 

Kombinacija tekmovanja, pridobivanja novih znanj, izmenjave izkušenj in udeležba na takem dogodku je nepozabna izkušnja za vsakega študenta prava.

Področje prava:
Gospodarsko pravo

Velikost tekmovanja:
Svetovno tekmovanje, ki se ga udeležuje več kot 50 ekip s celega sveta   

Kraj in čas:
Tekmovanje poteka tradicionalno v Parizu na sedežu Mednarodne Trgovinske Zbornice (ICC) v začetku februarja.
Priprave na tekmovanje potekajo od oktobra do februarja.

Odgovorni:
Mentor: doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc

Sestava ekipe:
Govorniki (člani uradne ekipe na tekmovanju) v vlogi strank.    

Število je odvisno od primera in prijavljenih študentov, pri čemer je število tekmovalcev omejeno na minimalno dva do maksimalno štiri.

Pogoji sodelovanja:
- študent/ka višjega letnika (od drugega naprej) ali absolvent/ka (obvezni status študenta)
- želja po uporabi pravnega znanja in pridobitvi znanja alternativnega reševanja sporov
- želja po znanju govorništva in priprave memorandumov
- pripravljenost vložiti v ta projekt trud in čas od začetka oktobra do februarja
- aktivno znanje angleškega jezika
- veselje do skupinskega dela

Kontaktna oseba:
Doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc
E-naslov: neza.pogorelcnik@pf.uni-lj.si


Historiat udeležbe:
Uspeh ekipe Pravne fakultete UL na mednarodnem študentskem tekmovanju ICC International Commercial Mediation Competition 2024

Uspeh ekipe Pravne fakultete UL na mednarodnem študentskem tekmovanju ICC International Commercial Mediation Competition februarja 2023 v Parizu

Uspeh ekipe Pravne fakultete UL na mednarodnem študentskem tekmovanju ICC International Commercial Mediation Competition  2022 v virtualni obliki

Uspeh ekipe Pravne fakultete UL na mednarodnem študentskem tekmovanju ICC International Commercial Mediation Competition februarja 2020 v Parizu

Uspeh ekipe Pravne fakultete UL na mednarodnem študentskem tekmovanju ICC International Commercial Mediation Competition februarja 2019 v Parizu

Uspeh ekipe Pravne fakultete UL na mednarodnem študentskem tekmovanju ICC International Commercial Mediation Competition februarja 2018 v Parizu

Uspeh ekipe Pravne fakultete UL na mednarodnem študentskem tekmovanju ICC International Commercial Mediation Competition februarja 2017 v Parizu

Uspeh ekipe Pravne fakultete UL na mednarodnem študentskem tekmovanju ICC International Commercial Mediation Competition februarja 2016 v Parizu

Uspeh ekipe Pravne fakultete UL na mednarodnem študentskem tekmovanju ICC International Commercial Mediation Competition  februarja 2015 v Parizu

Uspeh ekipe Pravne fakultete UL na mednarodnem študentskem tekmovanju "8. ICC International Commercial Mediation Competition"  februarja 2013 v Parizu

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115