Ob študiju

Obštudijske dejavnosti so organizirane aktivnosti študentov, ki se izvajajo poleg študija, a skladno s standardi kakovosti izobraževanja, dvigovanja ugleda in prepoznavnosti Univerze v Ljubljani doma in v tujini. Namen teh dejavnosti je spodbujanje razvoja kompetenc in veščin s področij, ki niso neposredno del študijskega programa, ter krepitev možnosti kariernega razvoja.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115