Društvo HOPe

Društvo za celostni pristop k pravu HOPe (krajše: Društvo HOPe) je študentsko društvo, sestavljeno iz študentov vseh letnikov Pravne fakultete, katerega želja je spodbujati celostni in interdisciplinarni pristop k študiju prava, razvijati občutek povezanosti med študenti Pravne fakultete ter spodbujati občutek odgovornosti pravnika v družbi.

Društvo je nasledilo projekt Holistična odvetniška pisarna. Nastalo je zaradi potreb študentov prava, ki se tekom intenzivnega študija znajdejo v različnih stiskah, tako v zvezi s študijem kot tudi na drugih področjih, ali pa si želijo dopolniti že pridobljeno pravniško znanje z znanji iz drugih strokovnih ved ter tako spodbujati osebnostni razvoj.

Društvo se zavzema za celostni razvoj osebnosti mladih ter promocijo prostovoljstva. S poudarjanjem dostojanstva želimo spodbujati aktivno udejstvovanje študentov prava in njihovo participacijo pri oblikovanju življenjskega okolja v prihodnjih letih, slehernemu študentu pa predstaviti pomembnost pravičnosti v pravu in s tem prispevati k oblikovanju moralnega in odgovornega pravnika.

V okviru našega društva že od študijskega leta 2008/2009 organiziramo različne delavnice in predavanja. 

Projekt uvajalnega tutorstva
Zamišljen je kot vrsta srečanj, kjer študentje višjih letnikov svoje mlajše kolege usmerjajo pri vsakdanjih dilemah študentskega življenja ter jim svetujejo za dosego boljšega študijskega rezultata. Tutorji imajo večletne izkušnje z delom s študenti, opravljeno imajo tudi predhodno izobraževanje s področja čustvene inteligence, obenem pa se udeležujejo še dodatnih izobraževanj.

Holistična predavanja in delavnice
Organiziramo predavanja strokovnjakov z različnih področij, ki so pomembna za celovitega in interdisciplinarno usmerjenega pravnika (med drugim smo gostili: dr. Zorana Milivojevića, Alenko Rebula, prof. dr. Mira Cerarja, Vlasto Nussdorfer, socialnega psihologa dr. Mateja Černigoja, dr. med. Viljema Ščuko in druge).

Psihoedukativne skupine
Skrbimo za organizacijo psihoedukativnih skupin pod vodstvom psihoterapevtke Mateje Škorc, ki ima več kot 15 let izkušenj z delom z mladimi odraslimi in pod mentorstvom psihoterapevtke prof. dr. Katje Šugman Stubbs. Namenjene so bolj poglobljenemu spoznavanju teorije osebnosti, komunikacije in medosebnih odnosov z namenom omogočiti študentom boljše prepoznavanje lastnih vzorcev, ki jim povzročajo težave pri študiju in življenju ter izboljšanju medosebnih odnosov s kolegi (čustvena in socialna inteligenca). Cilj skupin je boljša komunikacija in asertivnost, postavljanje osebnostnih meja, prepoznavanje čustev ter ravnanje z njimi.

Več o nas na http://drustvohope.blogspot.com/, v kolikor pa bi tudi sam/a rad/a sodeloval/a pri podpori osebnostne rasti študentov prava, nam piši na hope.jurist@gmail.com. Na istem naslovu smo dosegljivi tudi za dodatne informacije.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115