Pamfil

Pamfil je poljudno-pravna revija slušateljev Pravne fakultete Univerze v Ljubljani z dolgoletno tradicijo, ki raziskuje moderne pravne ovire, še posebej s področja človekovih pravic. V sklopu sodelovanja z revijo lahko študentje izvajajo intervjuje z najbolj cenjenimi pravniki naše države, raziskujejo različna pravna vprašanja in se s tem pripravljajo na pisanje magistrske naloge, ter veliko več.

Kontakt:  drustvo.pamfil@gmail.com

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115