Pravna klinika o javnih naročilih, koncesijah in javno-zasebnih partnerstvih

Pravna klinika o javnih naročilih, koncesijah in javno-zasebnih partnerstvih je obštudijska dejavnost, ki zainteresiranim študentkam in študentom omogoča podrobnejši teoretični vpogled v aktualna in zahtevnejša vprašanja javnih naročil, koncesij in javno-zasebnih partnerstev ter pridobivanje praktičnih izkušenj na tem področju. Gre za področje, ki se hitro in neprestano razvija, kar se odraža tudi v vse večjem povpraševanju po strokovnem znanju iz tega področja tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju. Cilj te pravne klinike je dvigniti nivo tega strokovnega znanja in zanimanja za to področje že med časom študija.

Namenjena je študentkam in študentom 4. letnika prvostopenjskega študijskega programa, študentkam in študentom magistrskega študijskega programa ter absolventnom (na prvi ali drugi stopnji študija). V študijskem letu 2023/24 bo pravna klinika izvedena prvič. Izvajala se bo kot del izbirnega predmeta Pravne veščine v praksi – pravna klinika – pravna klinika I in II in bo ovrednotena s 4 ECTS.

Koordinatorka klinike je doc. dr. Katja Štemberger Brizani, potekala pa bo v sodelovanju z naslednjimi partnerji klinike:

 • Bonorum, pravno svetovanje, d.o.o.,
 • Državna revizijska komisija,
 • Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
 • Inštitut za javno-zasebno partnerstvo,
 • Legal X, pravne in poslovne rešitve, d.o.o.,
 • Ministrstvo za javno upravo,
 • Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o.,
 • Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d.o.o.,
 • Računsko sodišče RS,
 • Upravno sodišče RS.

Teoretični del klinike (predavanja partnerjev klinike) bo potekal v mesecu marcu 2024, predvidoma v popoldanskem času (razpored bo objavljen naknadno), v obsegu 25 ur. V okviru teoretičnega dela klinike bodo obravnavani izbrani postopkovni kot tudi pogodbeni vidiki javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev, vključno s pravnim varstvom.

Praktični del bo potekal v dogovoru s partnerji klinike, po zaključenem teoretičnem delu, in bo na voljo udeleženkam in udeležencem, ki bodo uspešno opravili teoretični del. V okviru praktičnega dela bo udeleženkam in udeležencem klinike zagotovljeno praktično usposabljanje pod mentorstvom in strokovnim vodenjem partnerja klinike v obsegu 60 ur. Udeleženke in udeleženci klinike se bodo na ta način seznanili z delovanjem partnerske organizacije, vključeni pa bodo tudi v reševanje pravnih problemov, s katerimi se le-te soočajo. Tako bodo znanje, pridobljeno v okviru teoretičnega dela, lahko aplicirali na konkretne primere, to pa jim bo omogočilo lažje razumevanje materije.

Zakaj sodelovati pri Pravni kliniki o javnih naročilih, koncesijah in javno-zasebnih partnerstvih?

 • poglobljena obravnava izbranih vidikov javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev, dvig (specializiranega) strokovnega znanja in pridobivanje praktičnih izkušenj na tem področju,
 • povečanje zaposljivosti po zaključku študija,
 • vpogled v delovanje različnih (pravnih) organizacij javnega in zasebnega sektorja,
 • možnost zamenjave uspešno zaključene pravne klinike z izbirnim predmetom Pravne veščine v praksi na I. ali II. stopnji ali kot vpis le-te kot priloge k diplomi.

Poziv k prijavam na pravno kliniko bo objavljen na tem mestu ter na spletni oglasni deski Pravne fakultete. 

Prijave znotraj objavljenega roka pošljite na naslov katja.stembergerbrizani@pf.uni-lj.si.  Prijava naj vsebuje življenjepis in motivacijsko pismo s pojasnilom, zakaj bi želeli sodelovati pri pravni kliniki. S prijavljenimi študenti in študentkami bodo v primeru večjega števila prijav opravljeni kratki osebni razgovori.

V okviru klinike je predvideno sodelovanje največ 10 študentk ali študentov.

Dodatne informacije: katja.stembergerbrizani@pf.uni-lj.si  

doc. dr. Katja Štemberger Brizani
Datoteke
acrobatVabilo 2023/24 (75.00 KB)