Pravna klinika za begunce in tujce

Vabilo k prijavi in predstavitev pravne klinike v študijskem letu 2023/24

Pravna svetovalnica je moderen način izobraževanja, ki študentom še v času študija poleg teoretičnega znanja daje tudi praktične delovne izkušnje, zlasti v obliki pomoči pri pravnem svetovanju prosilcem za azil in drugim tujcem pri urejanju statusa. V tujini se svetovalnice običajno izvajajo na pravnih fakultetah samih kot praktično delo študentov pod mentorstvom profesorjev oziroma drugih izkušenih pravnikov, prva pravna svetovalnica pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani pa deluje v sodelovanju z zunanjimi mentorskimi organizacijami, kjer študentje opravljajo prakso.

Namen Pravne svetovalnice za begunce in tujce je v strokovni javnosti dvigniti raven zavesti o obstoju begunske problematike in prava tujcev ter pospešiti izobraževanje študentov prava in njihov interes za ta posebna pravna področja.

Študenti, vključeni v delo pravne svetovalnice:
• delajo pod nadzorom zunanjih mentorjev, izkušenih pravnih strokovnjakov,
• pripravljajo osnutke pravnih dokumentov,
• sodelujejo v vseh stopnjah splošnega upravnega postopka in posebnih upravnih postopkov,
• seznanijo se z notranjim delovanjem svetovalne pisarne in odnosa do strank ter aktivno sodelujejo v svetovalnih razgovorih s strankami.  

Pravna svetovalnica nudi študentom:
• uporabo prava v praksi, delo na konkretnih primerih in pisanje osnutkov uradnih vlog,
• pridobitev praktičnih izkušenj, koristnih za bodoče strokovno delo,
• delo z resničnimi strankami,
• novo znanje na področju azilnega prava, prava tujcev in drugih spremljajočih pravnih področij,
• spoznanje profesionalne odgovornosti in etike pravniškega poklica.

Pravna fakulteta je uspešno akreditirala Pravno svetovalnico za begunce in tujce kot obštudijsko dejavnost, zato bo delo pri pravni kliniki v študijskem letu 2016/17 prvič ovrednoteno s 4 ECTS.

 

Datoteke
acrobatVabilo 2023/24 (79.07 KB)