Pravna svetovalnica za varstvo pred diskriminacijo
Vabilo k sodelovanju na pravni kliniki v študijskem letu 2022/23

Kaj je pravna svetovalnica za varstvo pred diskriminacijo?

Delovanje Pravne svetovalnice za varstvo pred diskriminacijo je namenjeno krepitvi znanja in pridobivanju izkušenj študentk in študentov prava na področju prava varstva pred diskriminacijo in spodbujanja enakosti. Študentom in študentkam sodelovanje v Pravni svetovalnici za varstvo pred diskriminacijo omogoča, da se pobliže seznanijo s področjem protidiskriminacijskega prava. Sodelovanje poleg tega ponuja priložnost za pridobivanje izkušenj in preizkus v praktičnem pravniškem delu. Pravna svetovalnica za varstvo pred diskriminacijo se je v obliki obštudijske dejavnosti začela prvič izvajati v študijskem letu 2017/2018, sicer pa gre za vsebinsko razširjeno nadaljevanje že uveljavljane obštudijske dejavnosti, Pravne svetovalnice LGBT.

Kot ostale pravne klinike, se bo Pravna svetovalnica za varstvo pred diskriminacijo v študijskem letu 2022/2023 izvajala kot del izbirnega predmeta Pravne veščine v praksi – pravna klinika – pravna klinika I in II in je ovrednotena s 4 ECTS točkami.


Potek dela v Pravni svetovalnici za varstvo pred diskriminacijo

Dejavnosti svetovalnice so organizirane na dveh ravneh: (i) kot usposabljanje za delo v zimskem semestru ter (ii) pridobivanje praktičnih izkušenj pri delu na področju delovanja svetovalnice v poletnem semestru.

(i)  Zimski semester: po zaključku izbirnega postopka, bo za izbrane študente in študentke na fakulteti začelo organizirano usposabljanje za praktično delo pri eni od partnerskih organizacij. Poudarek usposabljanja je na pridobivanju (teoretičnega) znanja s področja protidiskriminacijskega prava (na mednarodni in nacionalni ravni). Usposabljanje bo izvedeno kot sklop predavanj oziroma seminarjev o pravnih mehanizmih varstva pred diskriminacijo.   

(ii) Poletni semester: študentke in študenti so po uspešno opravljenem uvodnem (teoretičnem) usposabljanju razporejeni na delo v partnerske institucije (kot so Zagovornik načela enakosti, Varuhinja človekovih pravic, Sektor za enake možnosti pri MDDSZ, Društvo informacijski center Legebitra, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC), kjer med letom, pod vodstvom zunanjih (delovnih) mentorjev in mentoric, strokovnjakov in strokovnjakinj z bogatimi delovnimi izkušnjami na tem področju, sodelujejo pri pravniškem delu na področju varstva pred diskriminacijo ter spodbujanja enakosti.  

 

Kdo se lahko prijavi?

V svetovalnici lahko sodelujejo študenti in študentke prvostopenjskega (3. in 4. letnik) in drugostopenjskega študijskega progama pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (vključno z absolventi in absolventkami). Pri izbiri bodo imeli prednost študenti in študentke, ki so obiskovali predmet Pravo varstva pred diskriminacijo.

  • Prijavo lahko oddate na elektronski naslov kristina.cufar@pf.uni-lj.si, in sicer najkasneje do petka, 7. oktobra 2022.
  • Prijavi, ki naj vsebuje osnovne kontaktne podatke prijavitelja oziroma prijaviteljice, je treba priložiti (1) življenjepis in (2) kratko motivacijsko pismo (največ 500 besed), v katerem prijavitelj oziroma prijaviteljica pojasni, zakaj bi želel/-a sodelovati v svetovalnici.
  • Izbirni postopek bo zaključen, prijavljeni študenti in študentke pa obveščeni o rezultatih najkasneje v ponedeljek, 10. oktobra 2022.

Kontakt

Koordinatorja in pedagoška mentorja svetovalnice sta doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič (tilen.stajnpihler@pf.uni-lj.si) in doc. dr. Kristina Čufar (kristina.cufar@pf.uni-lj.si), na katera se lahko obrnete, če potrebujete več informacij o svetovalnici.


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115