Pravna svetovalnica za varstvo pred diskriminacijoKaj je Pravna svetovalnica za varstvo pred diskriminacijo?

Delovanje Pravne svetovalnice za varstvo pred diskriminacijo je namenjeno krepitvi znanja in pridobivanju izkušenj študentk in študentov prava na področju prava varstva pred diskriminacijo in spodbujanja enakosti. Študentom in študentkam sodelovanje v Pravni svetovalnici za varstvo pred diskriminacijo omogoča, da se pobliže seznanijo s področjem protidiskriminacijskega prava. Sodelovanje poleg tega ponuja priložnost za pridobivanje izkušenj in preizkus v praktičnem pravniškem delu. 

Pravna svetovalnica za varstvo pred diskriminacijo se je v obliki obštudijske dejavnosti začela prvič izvajati v študijskem letu 2017/2018, sicer pa gre za vsebinsko razširjeno nadaljevanje že uveljavljane obštudijske dejavnosti, Pravne svetovalnice LGBT.

Potek dela v Pravni svetovalnici za varstvo pred diskriminacijo

Dejavnosti svetovalnice so organizirane na dveh ravneh: (i) kot teoretični del v zimskem semestru, vključno s pripravami na praktično delo, ter (ii) praktični del v poletnem semestru, tj. pridobivanje praktičnih izkušenj pri delu na področju delovanja svetovalnice pri eni od partnerskih organizacij. V študijskem letu 2023/2024 bo delo potekalo na naslednji način:

  • Zimski semester: po zaključku izbirnega postopka, bo za izbrane študente in študentke na fakulteti začel teoretični seminar. Ob izhodiščnem usposabljanju za praktično delo, bo poudarek teoretičnega seminarja v tem študijskem letu vključitev študentk in študentov v projektno raziskavo sodne prakse s področja protidiskriminacijskega prava.  
  • Poletni semester: študentke in študenti bodo po uspešno opravljenem uvodnem (teoretičnem) usposabljanju po sistemu rotacije razporejeni na delo v partnerske organizacije, in sicer nevladno organizacijo Društvo informacijski center Legebitra (2 meseca) in Zagovornika načela enakosti (2 meseca), kjer bodo med letom, pod vodstvom zunanjih (delovnih) mentorjev in mentoric, strokovnjakov in strokovnjakinj z bogatimi delovnimi izkušnjami na tem področju, sodelovali pri pravniškem delu na področju varstva pred diskriminacijo ter spodbujanja enakosti.

Kdo se lahko prijavi?

V svetovalnici lahko sodelujejo študenti in študentke prvostopenjskega (3. in 4. letnik) in drugostopenjskega študijskega progama pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (vključno z absolventi in absolventkami). Pri izbiri bodo imeli prednost študenti in študentke, ki so v preteklih letih obiskovali izbirni predmet Pravo varstva pred diskriminacijo.

  • Prijavo lahko oddate na elektronski naslov nejc.urankar@pf.uni-lj.si, in sicer najkasneje do petka, 6. oktobra 2023.
  • Prijavi, ki naj vsebuje osnovne kontaktne podatke prijavitelja oziroma prijaviteljice, je treba priložiti (1) življenjepis in (2) kratko motivacijsko pismo (največ 500 besed), v katerem prijavitelj oziroma prijaviteljica pojasni, zakaj bi želel/-a sodelovati v svetovalnici.
  • Izbirni postopek bo zaključen, prijavljeni študenti in študentke pa obveščeni o rezultatih najkasneje v sredo, 11. oktobra 2023.

Kontakt

Koordinatorja in pedagoška mentorja svetovalnice sta izr. prof. dr. Tilen Štajnpihler Božič (tilen.stajnpihler@pf.uni-lj.si) in mladi raziskovalec, Nejc Urankar (nejc.urankar@pf.uni-lj.si), na katera se lahko obrnete, če potrebujete več informacij o svetovalnici.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115