Regional Academy on the United Nations – RAUN

Regionalna akademija o Združenih narodih (Regional Academy on the United Nations – RAUN) je mednarodni projekt, zasnovan v obliki mobilne akademije, sestavljene iz štirih zasedanj, ki se preko leta odvijejo v Pragi, Ljubljani, Szegedu in na Dunaju. Pri izvedbi akademije letos prvič kot partner sodeluje tudi Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, poleg Univerze na Dunaju, Pravne fakultete Univerze v Szegedu, Pravne fakultete Univerze v Beogradu in Univerze za ekonomijo iz Prage.

Cilj akademije je poglabljanje znanja študentov prava, mednarodnih odnosov, ekonomije in naravoslovnih ved o poslanstvu, vrednotah in delu sistema Združenih narodov.  Študentom nudi edinstveno priložnost za širjenja obzorij ob razpravljanju o perečih temah in globalnih izzivih enaindvajsetega stoletja z vrstniki iz drugih držav v regiji.
Na akademiji v sezoni 2013/2014 je  sodelovalo 40 študentov iz 12 držav, med njimi tudi šest študentov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Več o programu je dostopno na spletni strani: http://unstudies.org/about-unsa/regional-youth-academy-united-nations-raun.

Nacionalna koordinatorica za Slovenijo:
Dr. Vasilka Sancin
Izredna profesorica za mednarodno pravo
Predstojnica Inštituta za mednarodno pravo in mednarodne odnose
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana
tel.: +386 1 420 31 29
fax: +386 1 420 31 30
e-mail: vasilka.sancin@pf.uni-lj.si 

Drugo zasedanje Regionalne akademije o Združenih narodih je potekalo med 3. in 5. septembrom 2013 na Pravni fakulteti v Ljubljani

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115