Rubikon

RUBIKON - tekmovanje slovenskih študentov v predstavitvi sodb Evropskega sodišča za človekove pravice

Rubikon je majhna reka v severni Italiji, ki jo je leta 49 pr.n.š. s svojo vojsko prečkal Cezar, čeprav je bilo to po rimskem pravu prepovedano. Ime tekmovanja tako simbolizira mejo, ki je evropska država ne sme prestopiti, če ne želi priti v konflikt z minimalnimi evropskimi standardi varstva človekovih pravic in z njihovim varuhom, Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu. 

Tekmovalci se usposabljajo, da bodo znali določiti to mejo, torej predvideti, kako bo ESČP odločilo v novem konkretnem primeru, v katerem bodo morda sodelovali kot zastopniki pritožnikov, tožene države ali kot tisti, ki bodo pripravljali zakonske rešitve ali sodne odločitve.  

Rubikon pomaga pri usposabljanju slovenskih pravnikov za: bolj kakovostno zastopanje pritožnikov in države ter odgovornejšo skrb za varstvo konvencijskih pravic pri sprejemanju in uporabi predpisov in pri delovanju rednih in ustavnega sodišča ter odvetništva.

Poznavanje judikature ESČP je izjemnega pomena, saj je Konvencija v Sloveniji zavezujoči del notranjega prava, zato je država dolžna spoštovati in izvrševati sodbe ESČP, ki se nanašajo nanjo; da bi to uspešno opravljala, pa mora upoštevati celotno prakso ESČP. Tekmovanje spodbuja študente k pridobivanju znanj in sposobnosti, da bodo v svojem profesionalnem življenju pri anticipiranju odločitev ESČP uspešnejši kot so bile dosedanje generacije v Sloveniji. Tekmovalci si sami izberejo, katero sodbo ESČP (ki se ne sme nanašati na slovenski primer) bodo predstavili.

Predstavitev primera ob navzočnosti občinstva in ocenjevalne komisije omogoča tudi razvijanje sposobnosti javnega nastopanja, zgoščenega in prepričljivega pravnega argumentiranja in drugih veščin, ki so za bodoče pravnike ključnega pomena. 

Po desetminutni predstavitvi sodbe odgovarjajo tekmovalci na vprašanja ocenjevalne komisije.

V ocenjevalno komisijo bodo tudi tokrat povabljeni: dr. Jadranka Sovdat, predsednica Ustavnega sodišča, prof. dr. Dragica Wedam Lukić, nekdanja predsednica Ustavnega sodišča,  Franc Testen, nekdanji predsednik Ustavnega sodišča in Vrhovnega sodišča in Boris Kobal, dramatik, režiser in igralec.

Na dosedanjih enajstih tekmovanjih so zmagali: 2016 - Aljoša Polajžar, 2015 - Rok Dacar, 2014 - Laura Martinčič in Katja Krušec, 2013 - Simona Zupančič, 2012 - Neža Šubic, 2011 - Marjana Trebižan, 2010 - Sanda Šabić, 2009 - Ana Kastelec,  2008 - Nina Zupan, 2007 - Staša Nunič, 2006 - Nina Scortegagna.

XII. finale tekmovanja Rubikon bo 11. maja 2017 ob 15 uri na Pravni fakulteti v Ljubljani.Tudi tokrat bodo povabljeni k sodelovanju na finalu tekmovanja Rubikon študentje z drugih fakultet, na katerih poučujejo mednarodno pravo varstva človekovih pravic (Pravna fakulteta v Mariboru, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Fakulteta za družbene vede in Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani). V finale se uvrsti pet najboljših študentov, ki so predstavili sodbe ESČP v okviru predmeta Evropsko pravo človekovih pravic (po izbiri nosilca predmeta prof. dr. Saše Zagorca), po en študent z drugih fakultet po izbiri nosilca predmeta ali dva študenta, če je bilo na fakulteti izvedeno predtekmovanje. 

Za zagotovitev tekmovalnega vzdušja vsakokratni najboljši trije tekmovalci prejmejo diplome ter knjižne nagrade, zmagovalec pa tudi pokal.

Utrinke s preteklih tekmovanj, ki so jih pripravili pri Študentskih novicah in Domen Končan najdete zlasti na naslednjih naslovih:

·  http://www.youtube.com/watch?v=cbxG6zI4OAg&feature=youtu.be 

·  http://www.youtube.com/watch?v=mT91tyN8i_M

·  http://www.mojvideo.com/video-001-rubikon-2009-tekmovanje-studentov-prava/ec6d5409343ef176f3bc

·  https://www.youtube.com/watch?v=AamwTw18mag

·
Organizator: dr. Ciril Ribičič


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115