Študentski svetŠtudentski svet Pravne fakultete (ŠSPF) je kolegijski organ študentov Pravne fakultete.

V ŠSPF so torej izključno študenti, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah s strani študentov, kar pomeni, da ŠSPF predstavlja in zastopa interese študentov Pravne fakultete. Mandat člana ŠSPF je 1 leto. Pravico voliti in biti izvoljen ima vsak študent Pravne fakultete. Sestavljen je iz 9 članov – predsednik (ta predstavlja ŠSPF), podpredsednik, njuna namestnika, tajnik, predstavnik ŠSPF v Študentski organizaciji Pravne fakultete ter še trije člani.

Vsak član ŠSPF je tako predstavnik študentov Pravne fakultete. Udeležuje se sej, na katerih ima pravico odločati, in sodeluje pri delu ter projektih ŠSPF.

Študentski svet mora biti na vsaki fakulteti, skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze v Ljubljani, Pravili Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, njegovo delovanje pa ureja Poslovnik Študentskega sveta. Kot študentski organ fakultete se bori za pravice in interese študentov ter omogoča ustrezno komunikacijo med pedagoškim kadrom in študenti, največ možnosti za delovanje v to smer pa mu daje pristojnost voliti študentske predstavnike v preostale organe fakultete, ki med drugim odločajo tudi o vaših pravicah in dolžnostih. S tem študenti zagotavljamo in uveljavljamo možnost, da je naš glas slišan in upoštevan. Kljub pregovorni akademski rigidnosti izkušnje kažejo, da se da s pravo predstavitvijo in zastopanjem argumentov veliko doseči.

Čeprav se življenje na fakulteti odvija predvsem v predavalnicah, kabinetih in pisarnah se skupne odločitve in konsenzi gradijo vsakodnevno, na neformalni ravni, in ne le na sejah in sestankih organov fakultete. Fakulteta smo ljudje in ljudje za svoje dobro sodelovanje potrebujemo dobre dogovore. Za Študentski svet tako niso pomembne le formalne pristojnosti, temveč tudi učinkovita povezanost s študenti in dobro sodelovanje z vodstvom fakultete. Tako nas študenti lahko opozorijo na težave ali pomanjkljivosti, na katere naletijo med študijem in skupaj jih poskušamo rešiti oz. stvar izboljšati. Vodstvo fakultete in velika večina pedagogov so pripravljeni poslušati in tudi pomagati.

Študenti v ŠSPF pa se seveda angažiramo tudi na drugih področjih, tako študijskih, kot tudi obštudijskih.

Sestava ŠSPF v študijskem letu 2023/24:

- Maja Kalin, maja.kalin10@gmail.com, predsednica ŠSPF, predstavnica študentov 3. letnika

- Kristijan Briški, kris.briski@gmail.com, podpredsednik, predstavnik študentov dodatnega leta in 2. stopnje študija

- Maksim Miklič, maksim.miklic@gmail.com, namestnik predsednice, predstavnik ŠSPF v ŠOPF

- Klara Bajc, klara.bajc@gmail.com, namestnica podpredsednika, predstavnica študentov 2. letnika

- Max Jerovčnik, jerovcnikmax@gmail.com, tajnik, predstavnik študentov 1. letnika

- Benjamin Nahtigal, benjaminnahtigal@gmail.com, član

- Tjaž Črnčec, crncectjaz@gmail.com, član, predstavnik študentov 4. letnika

- Sven Pungartnik Rauter, sven.pungartnik@gmail.com, član

- Manja Leskovar, manjaleskovar1@gmail.com, članica


Kontaktni naslov: studentski.svet.pf@gmail.com

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115