Tečaj ruskega jezika 2018/2019

Vse, ki vas zanima TEČAJ RUSKEGA JEZIKA Vas obveščam, da bo tudi v študijskem letu 2018-19 na fakulteti potekal   

ZAČETNI TEČAJ RUSKEGA JEZIKA in sicer ob TORKIH in ČETRTKIH od 15. do 17. ure

 Tečaj, ki ga bo vodila doc. dr. Irina Shchukina, bo obsegal 74 ur s pričetkom v torek, 6. novembra 2018 v podiplomskem seminarju in bo trajal do konca aprila 2019, tako da ne bo oviral priprav na izpite. 

Šolnina za tečaj znaša 120 Evrov na semester z vključenim DDV in jo je treba poravnati pred začetkom vsakega semestra.

Tečaj bo mogoče izvesti samo, če bo v skupini vsaj 15 udeležencev. V primeru naknadne odjave od tečaja Vam bomo zaračunali manipulativne stroške.

Prosimo, da svojo prijavo na tečaj pošljete po elektronski pošti gospe Alenki ERŽEN (alenka.erzen@pf.uni-lj.si) najkasneje do ponedeljka, 22. oktobra 2018.

Prof. dr. Janez Kranjc


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115