B1 Civilno pravo - tutorstvo

Naslednje tutorstvo za civilno pravo bo ta petek, 20.11., ob 8:20. uri.

Z namenom, da dobite osnoven pregled nad Obligacijskim zakonikom, bomo obravnavali članek prof. dr. Možine "Obligacijski zakonik (OZ) - uvodna pojasnila", ki je objavljen v ŠIS. Poleg tega si bomo pogledali splošne pojme pri dednem pravu ter temeljne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da pride do uvedbe dedovanja.

Lepo vabljeni! 

 

Meeting ID: 979 2450 7675