B1 Delovno pravo - vaje

Vaje pri Delovnem pravu bodo prihodnji teden (10. – 14. 12. 2018) potekale v predvidenih terminih, vendar ne tudi za 4. skupino (termin od 16.-17. ure odpade). Študenti 4. skupine naj se vaj udeležijo v enem izmed terminov za druge skupine, pri čemer ne vsi v isto skupino.

Na vajah bomo obravnavali spore o obstoju delovnega razmerja. Študenti si za pripravo na vaje preberite sodbe v praktikumu na straneh 222-242 ter relevantne določbe ZDR-1.

As. Primož Rataj