B1 Delovno pravo - vaje

Vaje pri predmetu B1 Delovno pravo bodo 18. in 19. novembra 2020 potekale v skladu z urnikom. Za pripravo na vaje si preberite strani 125-136 v praktikumu Delovno pravo: zbirka sodnih odločb, 2. spremenjena in dopolnjena izdaja, 2020. Na vajah bomo obravnavali nekatere druge zanimive odločbe Ustavnega sodišča za področje delovnega prava.

Lep pozdrav,

as. Primož Rataj