B1 Delovno pravo - vaje

Naslednje vaje pri predmetu B1 Delovno pravo bodo potekale 17. in 18. februarja 2021. Vaje bodo potekale v skladu z urnikom in se pričele ob uri, zgolj 4. skupini se bo termin vaj pričel ob 16.30 uri.  

Za pripravo na vaje si preberite sodbe v praktikumu na straneh 248-266. Poleg tega si preberite še člene 77-119 v ZDR-1. Na vajah bomo pričeli s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.

As. Primož Rataj