B1 Delovno pravo - vaje

Naslednje vaje pri predmetu B1 Delovno pravo bodo potekale 17. in 18. marca 2021. Vaje bodo potekale v skladu z urnikom in se pričele ob uri, zgolj 4. skupini se bo termin vaj pričel ob 16.30.

Za pripravo na vaje si preberite sodbe v praktikumu na straneh 325-346. Na vajah bomo obravnavali odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga.

As. Primož Rataj