B1 Nomotehnika – način izvedbe majskega izpitnega roka

Izpit B1 Nomotehnika bo potekal ustno, in sicer prek spleta, s pomočjo platforme Zoom. Razpored po urah in koordinate za Zoom sejo bodo posredovane v začetku tedna pred izpitom, ko bo znano približno število prijavljenih.

Vse nadaljnje informacije bodo dostopne v spletni učilnici (kot privzetem forumu za komunikacijo pri predmetu v tem študijskem letu).