CPP - vaje od 23. 4. do 3. 5.


Ker v času od 23. 4. do 3. 5. zaradi praznikov odpadeta dva termina vaj, bo v sredo, 24. 4. (ob 10:00, 11:45 in 13:30), in v ponedeljek, 29. 4. (ob 12:00 in ob 17:00), obravnavana ista tema: Izvršba na podlagi verodostojne listine.
V ponedeljek, 29. 4., ob 17:00 bodo vaje v seminarju 3 (in ne seminarju 2). Ostale skupine vaj bodo izvedene v prostorih kot so sicer.