Javni štipendijski sklad objavil razpise za štipendije Ad futura

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je v decembru 2019 objavil devet razpisov štipendijskih programov Ad futura v vrednosti dobrih 4,1 milijona evrov. Razpisi so namenjeni spodbujanju mednarodne mobilnosti dijakov, študentov in raziskovalcev iz Slovenije v tujino in obratno.

Namen štipendijskih programov Ad futura je tudi izboljšati konkurenčnost slovenskega gospodarstva s prenosom znanja in dobrih praks iz tujine v domovino.

Med drugim izpostavljamo naslednje razpise:
  • Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2020 v vrednosti tri milijone evrov so namenjene štipendiranju dodiplomskega in podiplomskega študija na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala. Rok prijave je 15. april 2020. Več informacij najdete TUKAJ.
  • Sklad je objavil razpis za štipendije za sodelovanje dijakov in študentov na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini v vrednosti 450.000 evrov. Rok prijave je od 20. januarja do porabe sredstev, a najdlje do 30. oktobra 2020. Več informacij najdete TUKAJ.
  • Razpisna sredstva za štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2019 v vrednosti 250.000 evrov so namenjena študijskim obiskom dijakov od 1. septembra in študentov od 1. oktobra, pri čemer se mora obisk dijaka začeti najkasneje do vključno 31. avgusta 2020, obisk študenta pa najkasneje do vključno 30. septembra 2020. Rok prijave je do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. septembra 2020. Več informacij najdete TUKAJ.
  • Štipendije za program Fulbright za leto 2021 v višini 130.000 evrov so namenjene slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji. Rok prijave je do porabe sredstev oziroma najdlje do 28. septembra 2022. Več informacij najdete TUKAJ.