Poziv Fundacije Študentski tolar za dodelitev nepovratne denarne pomoči ob izbruhu koronavirusa

https://kc.uni-lj.si/novice/poziv-fundacije-tudentski-tolar-za-dodelitev-nepovratne-den.html

Cilj poziva Fundacije Študentski tolar je dodelitev nepovratne denarne pomoči petdesetim študentom in s tem prispevati k zmanjšanju izgube dohodka študentov v stiski. Posamezna enkratna denarna pomoč znaša v višini 150,00 €. Za več informacij si morajo prosilci prebrati še tudi dokumentacijo.

 

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

·         Študentje, ki imajo v študijskem letu 2019/20 status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu, ki je članica ŠOU v Ljubljani in niso v rednem delovnem razmerju;

·         Študentje, ki so v zadnjih treh mesecih (od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020) preko študentskega dela zaslužili vsaj 225,00 € (neto znesek).

Denarna pomoč se lahko dodeli študentom iz prejšnjega odstavka s slovenskim ali tujim državljanstvom, vendar le v primeru, da poleg zgornjih pogojev hkrati izpolnjujejo še vse naslednje:

·         prosilec ima v Republiki Sloveniji urejeno začasno ali stalno prebivališče;

·         prosilec ima odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj tri polne mesece, preden se na ta poziv prijavi;

·         prosilec NI vpisan na visokošolski ali višješolski zavod, ki je članica ŠOU v Ljubljani, kot študent na izmenjavi oziroma študent na praksi (npr. programi Erasmus+, Ceepus …);

·         prosilec je v socialni stiski, zaradi položaja, nastalega kot posledica epidemije korona virusa, ko je izgubil del dohodka zaradi nezmožnosti opravljanja študentskega dela.

 

Rok za predložitev vlog je do vključno 16. 4. 2020 (velja poštni žig).

Več informacij