Pravna zgodovina: izredni študij, nekaj sprememb urnika in obvestilo glede seminarja


V ponedeljek, 18. 11., bomo pričeli ob 17.15 (vprašanja po 5. seznamu za vaje, nato dve uri predavanj).
V petek, 22.11., bomo po predhodnem dogovoru s kolegom Alešem Novakom zamenjali ure UVP in PZG tako, da bo PZG v zadnjem terminu tisti dan, s pričetkom ob uri, tj. ob 18h.
V decembru pa bomo na prošnjo kolega as. Marjana Kosa zamenjali dan in uro med PZG in Ustavnim pravom tako, da se bo termin za PZG premaknil iz ponedeljka, 16. 12. (od 17h-20h), na termin v sredo, 18. 12. (prav tako od 17h-20h, s pričetkom ob uri, tj. ob 17h).
Teme seminarskih nalog za vse študente na izrednem študiju bom razpisala hkrati v zadnjem tednu novembra.


prof. dr. Katja Škrubej