Zagovor magistrske diplomske naloge - Petra Debeljak

Ime in priimek: Petra Debeljak
datum zagovora: sreda 9. 9. 2020 ob 10.30 uri
prostor zagovora: Seminar 4 (S4)
mentor: prof. dr. Grega Strban
predsednik komisije: doc. dr. Luka Tičar
naslov dela: Pravne posledice neplačevanja prispevkov za socialno varnost