Razpis za mednarodne Študentske individualne raziskovalne projekte (ŠIRP) za študijsko leto 2023/2024


Univerza v Ljubljani je objavila razpis za mednarodne Študentske individualne raziskovalne projekte (ŠIRP) s finančno spodbudo za mobilnost za študijsko leto 2023/2024. Na razpis, ki bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 28. 7. 2024, se lahko prijavijo študentke in študentje prve in druge stopnje, ki jih zanima priprava in izvedba individualnega raziskovalnega projekta na eni od članic zveze EUTOPIA. Poleg priprave projekta, ki bo vključeval komponento študentskega raziskovalnega dela z dvema mentorjema oz. mentoricama (pregled, analiza in primerjava literature, pregled metodologij in interdisciplinarnih pristopov, delo na seminarju, diplomski nalogi ali članku itd.), mora projekt nujno vključevati tudi predlog mobilnosti na univerzi gostiteljici (dodana vrednost obiska predlagane univerze, obisk knjižnic in laboratorijev/raziskovalnih skupin ter drugih aktivnosti, ki podpirajo mednarodni študentski projekt).

Prijave zbirajo s spletnim obrazcem na portalu POPR, do katerega dostopate s svojo digitalno identiteto UL.

Prijave in koordinacijo vodijo v Službi za mednarodno sodelovanje UL. Za več informacij se lahko študentke in študenti obrnejo na e-naslov: internof@uni-lj.si