3. uvajalno tutorstvo: priprava na ustne zagovore

Maj se nevzdržno bliža in s tem tudi aktivno učenje za izpite drugega semstra. Ker so celoletni izpiti sestavljeni iz pisnega in ustnega dela, se bomo na prihajajočem tutorstvu posvetili zlasti pripravi na slednje. 

Obravnavane teme:

- splošni napotki glede priprav na ustni zagovor
- konkretni nasveti v povezavi z ustnimi zagovori pri posameznem predmetu
- vprašanja tutorandov (glede zagovorov ali na splošno glede priprav na izpite)

Tutorstvo bo potekalo v ponedeljek, 16. 4. 2018, od 13.00 do 14.00, v seminarju S3. 

Veselimo se ponovnega srečanja!


Vaše uvajalne tutorke in Društvo Hope