B1 Arbitražno pravo in ARS

Predavanja iz APARS se začnejo točno ob uri (12.00). Gradivo (praktični primeri) je na voljo v fotokopirnici PF.

V petek, 23.2. bo s predavanjem začel mag. Marko Djinović, generalni sekretar Stalne Arbitraže pri GZS (Ljubljana Arbitration Centre).

Gradivo (članek) kot podlaga za njegovo predavanje je v ŠIS, koristno ga je prebrati vnaprej.

Po koncu prezentacije mag. Djinovića se nadaljuje predavanje/seminar po rednem programu (delo po primerih iz gradiva).


prof. dr. Aleš Galič