B1 Arbitražno pravo in ARS - izpit - majski rok

APARS – majski izpitni rok

Študente obveščamo, da bo majski izpitni rok pri APARS pisno-ustni. Oboje bo izvedeno na isti dan, kot je razpisan izpit - to je 20. 5. Podrobnejša navodila bodo objavljena v dneh pred izpitom.