B1 Delovno pravo - vaje

Vaje pri Delovnem pravu bodo 28. in 29. novembra 2018 potekale v skladu z urnikom. Študenti si za pripravo na vaje preberite odločbi Ustavnega sodišča na straneh 151-163 v praktikumu in člene 39-42 Zakona o delovnih razmerjih - 1 (za primerjavo). Na vajah bomo obravnavali ustavnopravne vidike konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule.

As. Primož Rataj